Dotácie na obnovu domov – na zateplenie, výmenu okien a dverí i moderné úsporné technológie – sľubujú veľa. Aj preto nadchli také množstvo ľudí, že mnohí sa k nim nakoniec nedostali. V roku 2024 čakajú na stavebníkov nové dotačné výzvy. Na čo sa oplatí pripraviť, ak plánujete rekonštrukciu zameranú na vylepšenie a skrášlenie domova a využívanie zelených energií?

My Slováci sme vraj majstri sveta vo frflaní a v deštruktívnej sebakritike, pričom pozitívne podnety a výzvy si neraz ani nevšimneme. Pri využívaní európskych peňazí z plánu obnovy nič také neplatí! Mnohí zahodili skepsu a o dotácie zo všetkých síl zabojovali. Peniaze sa neušli všetkým, to je fakt. No ukázalo sa, že v efektívnom využívaní finančnej podpory na zateplenie, obnovu a rekonštrukciu domov, kúpu a inštaláciu moderných zariadení na vykurovanie, ohrev vody či výrobu vlastnej elektrickej energie môže Slovensko patriť k lídrom medzi európskymi krajinami.

Aký bol dotačný rok 2023

Na čerpanie finančných prostriedkov je od jesene 2022 do jari 2026 vyčlenených približne 500 miliónov eur. Sú určené na rekonštrukciu starších, ale i vcelku zánovných rodinných domov – skolaudovaných do 1. januára 2013 –, ak prerábkou dosiahnu prinajmenšom 30-percentnú úsporu energií potrebných na svoj chod.

Ide najmä o zateplenie fasádneho muriva, dodatočné zateplenie podláh nad nezateplenými pivnicami, dodatočné zateplenie stropov nad obývanými priestormi, výmenu okien a dverí za energeticky efektívnejšie, kombináciu zateplenia s výmenou fasádnych i strešných okien, kúpu a inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, akými sú tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, solárne kolektory či rekuperácie, ale aj o realizáciu tieniacej techniky.

Do konca decembra 2023 stihla Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásiť celkovo štyri výzvy s názvom Obnov dom v rámci európskeho grantového programu plán obnovy. Žiadatelia mohli získať dotáciu až vo výške 19-tisíc eur. Posledná výzva na rok 2023 bola na internete zverejnená v pondelok 9. októbra o ôsmej ráno. Záujem bol taký obrovský, že už po 70 minútach bola naplnená cieľová kapacita 10-tisíc prijatých žiadostí. Aj keď rýchlosť vyčerpania mnohých nahnevala, je dôležité mať na zreteli, že dotačný program pokračuje.

Novinky v dotáciách na rok 2024

Keďže mnohým ľuďom zabarikádovala cestu za lepším, modernejším a energeticky úspornejším bývaním administratívna striktnosť a do istej miery i nezmyselnosť niektorých podmienok, SAŽP upravuje viaceré problémové kritériá.

Zmeny v projekte Obnov dom:

 • Ak úspešný uchádzač predloží žiadosť o uhradenie investície do 31. októbra 2024, môže získať až 80 percent celkových oprávnených nákladov. Ak ju predloží po 31. októbri, tak už len 75 percent. Maximálne ide opätovne o sumu 19-tisíc eur.
 • Žiadateľ už nemusí predkladať potvrdenie o veku stavby, ak je tento údaj na energetickom certifikáte.
 • Agentúra už nebude preverovať prípadné dlhy žiadateľa v zdravotnej alebo Sociálnej poisťovni ani na daňovom úrade.
 • V novej výzve sa nachádzajú už aj jednotkové ceny za vytvorenie akumulačnej nádrže na dažďovú vodu úpravou existujúcej stavby. Zaujímavé je to napríklad v prípade nepoužívanej žumpy (po tom, čo sa dom pripojil k obecnej kanalizácii), ktorá sa môže zmeniť na podzemný zásobník úžitkovej vody.
 • Po novom agentúra uhradí aj projekt protipožiarnej ochrany.
 • Čiastočne bude možné financovať aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike.
 • Spustená bude aj schéma čiastkovej obnovy pre občanov ohrozených energetickou chudobou.

Váhate nad rekonštrukciou? Lepšie ako prešľapovanie na mieste je premyslieť si, čo presne potrebujete, aké zdroje máte k dispozícii, aké vám chýbajú, a cielene začať s plánovaním zmysluplnej komplexnej prerábky rodinného domu. Obnovy starších rodinných domov sú potrebné. Hlavným dôvodom je to, čo vidí na bežnom účte každý majiteľ nehnuteľnosti – stúpajúce ceny a s nimi aj náklady na prevádzku domácností. Celospoločenským cieľom je znižovanie energetickej náročnosti všetkých budov a ruka v ruke s tým znižovanie environmentálnej záťaže. Zásoby fosílnych palív nie sú nevyčerpateľné. Takto zamerané rekonštrukcie rodinných domov nie sú lacné, no práve preto existujú podporné programy a dotácie.

Okrem programu Obnov dom je tu aj národný projekt Zelená domácnostiam. Zastrešuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Jeho cieľom je podpora zavádzania vyslovene zelených technológií – solárnych kolektorov na prípravu teplej vody a podporu kúrenia, fotovoltických panelov na výrobu zelenej elektrickej energie, tepelných čerpadiel na kúrenie a chladenie a pod. V tomto programe doposiaľ prebehli tri vlny, intenzívne sa pripravuje štvrtá. V každej bolo poskytnutých cca 45 miliónov eur. Oplatí sa vedieť, že podmienky aj limit finančného príspevku sa priebežne upravujú. Výška dotácie sa odvodzuje od výkonu konkrétneho zariadenia a v prvom štvrťroku 2024 opäť stúpne.

Zelená domácnostiam na rok 2024:

 • Hodnota podpory sa odvíja od výkonu zariadenia a jej maximálna výška bez zvýhodnenia stúpne pri fotovoltických paneloch na 3 500 eur, pri slnečných kolektoroch na 2 000 eur, pri tepelnom čerpadle na 3 800 eur, pri kotle na biomasu na 1 500 eur.
 • Sadzby za kilowatt po novom: fotovoltické panely, slnečné kolektory a veterné elektrárne 500 eur/kW, tepelné čerpadlo 380 eur/kW, kotol na biomasu 100 eur/kW.
 • Maximálna výška príspevku môže byť ešte zvýšená o 15 percent. Zvýhodnenie je určené domácnostiam v regiónoch so zhoršenou kvalitou ovzdušia, ak sa rozhodnú pre bezemisné zariadenia, ale aj pre domácnosti, ktoré prestanú používať tuhé palivá.
 • K podporovaným zariadeniam pribudol kotol na biomasu (pelety), no nemožno naň získať zvýhodnenú dotáciu.
 • V novom roku sa čiastočne upravuje systém využívania tzv. poukážok pri čerpaní dotácií.

Vedeli ste?

Pri rekonštrukcii a energetickej obnove rodinného domu môžete svoje kroky kombinovať a využiť finančné príspevky z oboch programov – Zelená domácnostiam aj Obnov dom. Naštudujte si ich podmienky a zapamätajte si, že energetickú úsporu vždy definuje energetický špecialista.

Vyzbrojte sa dostatkom informácií

O tom, že rekonštrukciu sa oplatí dobre naplánovať, sa presvedčili aj Dušan a Marta. Na základe vlastnej skúsenosti radia ostatným: „Rátajte s alternatívami, ale nedajte sa hneď odradiť.“

Manželia už 8 rokov bývajú v rodinnom dome s obytným podkrovím po Dušanových rodičoch. Nie je starý, ale ani najnovší – skolaudovaný bol v roku 1993. V tom čase sa už používali modernejšie stavebné materiály, ale nezatepľovali sa fasády. „Dom sme získali s izolačnými dvojsklami na fasádnych oknách vymenenými za kvalitnejšie, takže k spokojnému bývaniu nám stačilo vymeniť kuchyňu,“ spomína Dušan.

Ceny energií v posledných dvoch rokoch vzrástli tak, že aj oni sa rozhodli zapojiť do dotačného programu. Plán bol jasný: vymeniť staré strešné okná, kompletne celý dom zatepliť a nad garážou dobudovať podkrovnú detskú izbu pre dcéru. Z prvotných informácií sa zdalo, že to bude ľahké. Realita bola iná. Dušan sa dozvedel, že na zateplenie fasády a výmenu strešných okien môže získať dotáciu z plánu obnovy, ale na vytvorenie ďalšieho priestoru v podkroví už nie. Dokonca aj zateplenie garáže s podporou dotácie sa ukázalo ako otázne, hoci je strechou spojená s domom. „Problém bol v tom, že v našom prípade je medzi domom a garážou súvislý otvorený podchod. Odborník, ktorý prišiel riešiť energetický certifikát pred rekonštrukciou, nám potvrdil, že takéto riešenie domu už nespadá do dotačného programu, hoci ide akoby o jeden objekt,“ ozrejmil sklamanie domáci pán. Čo s tým?

Manželia Dušan a Marta zvážili rôzne možnosti. Prepočítali si, koľko majú vlastných prostriedkov, a nakoniec sa dohodli, že sa zapoja do ďalšej dotačnej výzvy. Dovtedy vo vlastnej réžii urobia dcérke podkrovnú izbičku nad garážou. Uchádzať sa budú o dotáciu z projektu Obnov dom s cieľom získať príspevok na zateplenie samotného domu a výmenu 30-ročných strešných okien. Nové strešné okná budú moderné, bezúdržbové s trojsklom. Postarajú sa o pokles nákladov na energie a vďaka samočistiacej vrstve bude jednoduchšie aj ich umývanie.

Momentálne sa úvahy manželov krútia aj okolo možnosti čerpania „zelenej dotácie“ na fotovoltické panely na streche, s ktorými si dokážu vyrábať vlastnú elektrickú energiu. Izbu nad garážou však budujú už teraz, a to výlučne z vlastných zdrojov. Aby mala čo najviac svetla, vybrali do nej dve lomené zostavy strešného a zvislého okna.

Čo je dobré zapamätať si:

 • Ak chce uchádzač získať z plánu obnovy v programe Obnov dom príspevok 15-tisíc eur, rekonštrukciou musí dosiahnuť úsporu 30 – 60 percent primárnej energie.
 • Ak dosiahne vyššiu úsporu – ak zníži náklady na primárne energie aspoň o 60 percent –, môže získať príspevok až vo výške 19-tisíc eur.
 • Ak ide o rekonštrukciu rodinného domu, ktorá podlieha stavebnému konaniu, všetky práce je potrebné ukončiť do 12 mesiacov.
 • V prípade bežnej obnovy je potrebné dokončiť práce do 8 mesiacov.
 • Dotáciu možno čerpať aj na jednoduchšie a menej komplexné práce, akými sú výmena okien, dverí a vylepšenia domácnosti, ktoré prinesú úsporu minimálne 30 percent primárnej energie.
 • Najneskôr do konca januára 2024 bude zverejnená piata výzva z programu Obnov dom a najneskôr na jar 2024 je možné uchádzať sa o dotáciu vo výške 15- až 19-tisíc eur.

Viac cenných rád vám poskytne odborník

Odborné poradenstvo