Chalupa, mestský dom, byt v očarujúcom starom pavlačovom dome. Na jedinečnú atmosféru priestorov, ktoré videli životy predchádzajúcich generácií, mnoho ľudí nedá dopustiť. Ak majú splniť súčasné požiadavky na zdravé bývanie, potrebujú rekonštrukciu a obvykle i viac svetla. Dajú sa presvetliť a vetrať aj strešnými oknami?

Stavebné pamiatky sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva. Takéto stavby sú zapísané v registri kultúrnych pamiatok, ktorý spravuje Pamiatkový úrad SR. Ich zrekonštruovanie a zachovanie má hodnotu pre celú spoločnosť. Aj preto oprava alebo prestavba podkrovia na obytný priestor podlieha v takejto budove prísnym pravidlám. Každú zmenu treba konzultovať s príslušným pamiatkovým úradom a je nevyhnutné postupovať podľa jeho inštrukcií a platných zákonov. Aj vy si kladiete otázku, či môžete pri rekonštrukcii rátať s inštaláciou strešných okien? Odpoveď hľadáme v 3. časti seriálu o netradičnom uplatnení strešných okien.

Prvé kroky pred obnovou pamiatky

Vlastníte vzácny starý dom, chalupu alebo historickú budovu a pri rekonštrukcii počítate s útulným, jedinečne presvetleným priestorom v podkroví? Kľúčovým úvodným krokom je nájdenie skúseného projektanta, ktorý vám s celým procesom pomôže. Zabezpečí stavebné povolenie, komunikáciu na pamiatkovom úrade a dozrie na celý proces opravy. Navrhne vám dispozíciu všetkých izieb, správne umiestnenie okien a nájde najvhodnejšie riešenia pre váš priestor v súlade s podmienkami stanovenými pamiatkarmi.

Podkrovie v ochrannom pásme

Najjednoduchší proces obnovy prebieha v týchto špecifických prípadoch pri nehnuteľnostiach, ktoré už síce majú svoj vek a nachádzajú sa v pamiatkovej zóne či v jej ochrannom pásme, ale ony samy nie sú kultúrnou pamiatkou. Takéto budovy nie sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. Opatrenia a usmernenia, ktoré pamiatkový úrad stanovuje pri ich rekonštrukcii, sa v tomto prípade týkajú spravidla najmä vonkajšieho vzhľadu budovy.

Nevyhnete sa návšteve príslušného krajského pamiatkového úradu, no pri rekonštrukcii budete mať viac možností a podstatne voľnejšie ruky než v prípade domu, ktorý je celospoločenským kultúrnym dedičstvom. Je dôležité poznamenať, že pamiatkové úrady i samotné mestá a obce vítajú opravy hodnotných starých domov, ktoré bránia ich pustnutiu, a majiteľom sa nesnažia bezdôvodne ukladať nesplniteľné podmienky.

Vedeli ste?

Podľa definície Pamiatkového úradu SR ochranné pásmo zabezpečuje tie časti mestskej či obecnej zástavby, v ktorých je situované množstvo národných kultúrnych pamiatok. Môže sa vzťahovať aj na nezastavaný extravilán. Takéto územie sa vymedzuje najmä na ochranu, previazanie a usmernený rozvoj prostredia v dotyku s hodnotami a pamiatkami historického a kultúrno-spoločenského významu.

Strešné okná nemusia nič pokaziť

Rekonštrukcia podkrovia na obytný priestor sa pri starších domoch neraz realizuje vikiermi, no ide o pomerne výrazný architektonický prvok. Oveľa nenápadnejšia je s použitím strešných okien. Sú zabudované v strešnom plášti a pri vyšších budovách sú z ulice úplne neviditeľné. Strešné okná zabezpečia viac svetla v podkroví, no vonkajšia forma strechy zostáva zachovaná. Výber správnych okien je základom pre pohodlné a útulné bývanie v čerstvo zrekonštruovanom podkroví s nádychom histórie.

Ak je to možné, aj vnútri zachovajte maximum pôvodných konštrukčných prvkov. Práve v podkroví sa väčšinou nachádza jedinečná stavebná konštrukcia, ručne zhotovené krovy, originálne štítové okná a ďalšie vzácne prvky, pri ktorých vidieť remeselnú zručnosť našich predkov.

Historické krovy možno krásne zakomponovať do osobitého interiéru. Treba ich však odborne ošetriť a vytvoriť im také podmienky, aby aj viac ako sto rokov staré drevo zostalo naďalej nepoškodené. Dôležitú úlohu pri tom zohráva správne odvetrávanie priestoru.

Strešné okná s automatickým ovládaním samy zistia, kedy je potrebné vyvetrať či zbaviť sa nahromadenej vlhkosti. Aj tienenie strešných okien možno napojiť na inteligentné ovládanie, ktoré rozpozná, kedy je vhodné priestor chrániť pred nadmerným dopadom slnečných lúčov a prehrievaním. Vďaka mobilnej aplikácii je používanie týchto technológií naozaj jednoduché – nič nebráni počítať s nimi aj pri opätovnom zobytňovaní domov a priestorov, ktoré vznikli skôr než akékoľvek technológie. Efektívne vetranie poskytuje aj týmto stavbám zdravé a komfortné prostredie už do pár minút.

V novom bývaní oceníte aj samočistiacu vrstvu vonkajšieho skla. Zabraňuje usadzovaniu nečistôt, takže okno vydrží čisté ešte dlho po umytí. Môžete si teda vychutnávať dokonalý výhľad na historické okolie.

Rekonštrukcia v kultúrnej pamiatke

Stavebné povolenie a povolenie príslušného pamiatkového úradu môžete získať, aj keď je vaša nehnuteľnosť zapísaná ako kultúrna pamiatka. Je však potrebné dodržať prísne podmienky, aby sa zachovala architektonická hodnota stavby.

Strešné okno by malo byť navrhnuté tak, aby nerušilo celkový vzhľad budovy, teda jeho tvar i dizajn musia byť v súlade s architektúrou celej stavby. Aj materiály, z ktorých bude strešné okno zhotovené, treba vyberať veľmi citlivo. Kľúčový je najmä materiál vonkajšieho oplechovania – pri historických budovách je to veľmi často meď. Nielenže farebne splýva so strešnou krytinou, ale bývajú z nej vyrobené aj odkvapové rúry, systémy zvodu zrážkovej vody a ďalšie prvky.

V špecifických prípadoch možno využiť i výklopný strešný výlez s robustným kovaním zodpovedajúci historickým kovovým oknám. Inovovaný strešný výlez sa skladá z vnútornej časti, teda z dreveného rámu plus zo zasklenia, a z vonkajšej časti, ktorú tvorí lemovanie z titánzinku či medi. Inštalácia takéhoto výlezu je možná do strešnej vlnitej tašky alebo bridlice. Okno možno otvoriť v troch rôznych polohách a namontovať sa dá do strechy so sklonom 30 až 55°.

Z pohľadu interiéru sú najlepším riešením okná s drevenými rámami, ktoré najviac korešpondujú s históriou a historickým odkazom.

Riešite atypický priestor?

Pri obnove kultúrnej pamiatky môžete natrafiť aj na atypické architektonické prvky. Historické stavby sa často vymykajú dnešnému štandardu, a tak je potrebné prispôsobiť sa konkrétnemu priestoru i podmienkam pamiatkového úradu. Pri oknách navrhnutých na mieru sa výrobca riadi presným zadaním. Aj strešné okná možno vyrobiť v požadovanej kvalite pri nie celkom typických rozmeroch. Takéto okná však presne zapadnú do charakteru priestoru, zachová sa architektonická hodnota budovy i jej historický ráz.

Sledujte dotačné programy

Pri rekonštrukcii kultúrnej pamiatky treba počítať s tým, že neobvyklé a nadštandardné materiály použité pri obnove sa odrazia aj na celkovej cene. Zachovanie kultúrnej pamiatky je však v záujme celej spoločnosti, preto obnovu architektonického dedičstva pre budúce generácie niekedy pomáha financovať aj štát. Prostredníctvom niektorých ministerstiev každoročne vyhlasuje niekoľko dotačných výziev, ktoré sú zamerané na rôzne druhy rekonštrukčných prác.

Viac cenných rád vám poskytne odborník

Odborné poradenstvo

Dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok môžu poskytnúť aj európske fondy, samosprávne kraje, mestá a obce, neziskové organizácie a iné subjekty, a to či už prostredníctvom vlastných dotačných programov, alebo v rámci rôznych grantových výziev.

Čo sa oplatí zapamätať si:

  • Rekonštrukcia budov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok musí prebiehať pod dohľadom a s dodržaním všetkých podmienok stanovených príslušným krajským pamiatkovým úradom.
  • Rekonštrukcia domov s historickou hodnotou (či už sa skutočným kultúrnym pamiatkam približujú vekom, alebo tým, že stoja v ich blízkosti) je obvykle dlhší a náročnejší proces. No i tieto domy sa oplatí zachraňovať. Výsledkom sú stavby s nenahraditeľnou atmosférou. V zobytnenom podkroví ju môžu podčiarkovať aj vhodne zvolené a umiestnené strešné okná. V ideálnom prípade splynú s celou stavbou do plnohodnotného celku a vytvoria priestor, ktorého stopy času prerástli do dokonalej nadčasovosti.