Ako investovať v čase energetickej krízy? Ak máte v banke voľné finančné prostriedky, podľa odborníkov je dobrým riešením vložiť ich do vylepšenia bývania, ktoré vám môže priniesť zníženie spotreby. Zároveň tak viete dosiahnuť zdravší interiér – a to je investícia, ktorej čas neublíži.

Tušili ste, že Slováci vynakladajú na energie v domácnosti najväčšiu časť príjmov spomedzi krajín Európskej únie? Náklady na energie, ku ktorým patrí elektrina, plyn či teplo nám podľa Eurostatu ukrajujú z rodinných rozpočtov 9,1 percenta. Sledovaný podiel v prípade Slovenska kolíše okolo 10 percent dlhodobo, nejde teda o žiaden krátkodobý efekt či krátkodobý problém. Nelichotivá je aj prognóza rastu cien energií, ktorá sa odvíja od situácie na svetových trhoch.

Jedným zo spôsobov, ako môžete ušetriť za energie, je investovať do svojho bývania – či už v podobe zateplenia domu, výmeny okien alebo inštalácie obnoviteľných zdrojov energie. Takéto vylepšenie nehnuteľnosti vám prinesie okamžitý benefit v podobe jej zhodnotenia. Aj v čase ekonomickej neistoty je rekonštrukcia bývania dobrým dôvodom, prečo sa zadlžiť. Odmenou vám bude zdravé a moderné bývanie.

Zdravé bývanie a vnútorné prostredie

Čo to vlastne to zdravé bývanie je? Ako ho dosiahnuť? Platforma Budovy pre budúcnosť, ktorá podporuje kvalitu výstavby a obnovy budov, definovala pre kvalitné vnútorné prostredie štyri hlavné aspekty. Sú nimi:

„Zdravú mikroklímu ovplyvňuje v budovách z veľkej časti vzduch, ktorý by mal byť čerstvý, zdravý a neznečistený látkami, ktoré majú negatívny vplyv na človeka. Kvalitné prostredie je také, v ktorom nepociťujeme žiadny tepelný diskomfort. Ten môže nastať v prehriatej miestnosti počas teplých dní, sálaním chladu z povrchu konštrukcie alebo pri silnom prievane,“ hovorí príručka, ktorú vytvorili odborníci z občianskeho združenia Budovy pre budúcnosť.

V zdravom prostredí je podľa nich zároveň zabezpečená eliminácia nadmerného hluku. Pre vizuálny komfort je dôležitý tiež kontakt s vonkajším prostredím, s optimálnym výhľadom na vonkajšie okolie a dostatočným prísunom prirodzeného denného svetla.

Vedeli ste?

Častým problémom starých domov je chladné a vlhké prostredie, v ktorom vznikajú nebezpečné plesne. Môžu dokonca zapríčiniť astmu. Vznik plesní je spojený so zle izolovanými suterénmi, konštrukčno-stavebnými chybami, ale aj so zle realizovanými strechami a nedostatočným vetraním.

Podľa architektov, a súhlasia s nimi i ostatní odborníci z oblasti stavebníctva, má správne navrhnutýkvalitne zhotovený dom životnosť nad 100 rokov. Takáto stavba bude, prirodzene, využívať prírodné materiály. Ak sú vhodne zvolené, postarajú sa o udržiavanie ideálnej teploty aj vlhkosti. Avšak, ako doba prináša nové modernejšie a energeticky úspornejšie materiály a riešenia, mení sa aj náš pohľad na tie staré.

Tretina domov u nás potrebuje hĺbkovú rekonštrukciu

So zatepľovaním budov sa u nás začalo pred vyše 30 rokmi. Staršie domy teda, logicky, nespĺňajú požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré sa rokmi len sprísňovali. Ostatné sčítanie domov a bytov ukázalo, že spomedzi všetkých domov má obvodový plášť starší ako 20 rokov viac ako polovica z nich (57 %). Okná staršie ako 20 rokov má 35 % rodinných domov a strechu staršiu ako dve dekády až 58 % z nich.

Vyše 270-tisíc rodinných domov (teda 30 %) postavených pred rokom 2001 doteraz ešte ani raz neobnovovalo okná, strechu či obvodový plášť. Podľa odborníkov z Budovy pre budúcnosť to znamená, že ich konštrukcie sú na hrane životnosti a sú vhodné na hĺbkovú obnovu. Drvivá väčšina je zároveň vykurovaná lokálnym zdrojom (94 %). Bytové domy sú na tom podľa štatistík o trochu lepšie – rodinné domy sú oproti nim staršie a v oveľa väčšej miere v pôvodnom a nevyhovujúcom stave.

Zapamätajte si

Zlepšovanie vlastného bývania môžeme považovať za celospoločensky prospešnú činnosť. Nielenže si znížite tepelné straty a klesnú vaše účty za vykurovanie, zároveň sa podieľate na obnove celého bytového fondu v krajine. Znížením spotreby energie tiež prispievate k zníženiu emisií CO2 a menšiemu znečisteniu ovzdušia.

Rekonštrukcia ako dlhodobá investícia

Do čoho sa teda v rámci rekonštrukcie domu oplatí investovať? V prvom rade je to zateplenie obvodového plášťa. Zateplením domu môžete predísť obrovskému nárastu nákladov na vykurovanie. Marcela Kubů, riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií hovorí, že aj pri konzervatívnom odhade rastu cien zemného plynu dokáže zateplenie bežného rodinného domu domácnosti ušetriť možno aj dvoch tisíc eur ročne.

„Pre dosiahnutie čo najvyššej úspory energie pri obnove domu je potrebné vykonať viac opatrení. Najvyššiu úsporu je však možné dosiahnuť kompletným zateplením domu,“ vysvetľuje. Hoci vstupné náklady nie sú najnižšie, z takejto obnovy budete podľa nej profitovať veľmi dlhú dobu.

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie by mala byť aj výmena starých okien za nové s trojsklami, prípadne dodatočné presvetlenie priestoru strešnými oknamisvetlíkmi pre svetelnú pohodu v interiéri. Oknami a dverami uniká najviac tepla, preto sú potenciálnym zdrojom najväčších úspor. Podľa štatistík zverejnených Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou cez ne môže unikať do okolia 25 až 35 percent tepla.

Netreba však zabúdať ani na strechu, jej zateplenie zníži spotrebu tepla o 20 až 25 %. „V dobe plynovej krízy a zvyšujúcich sa nákladov na vykurovanie by jej zateplenie malo byť logickým krokom pri obnove domu,“ doplňuje Marcela Kubů. Ďalším v poradí je výmena vykurovacieho zariadenia. Staré kotly, ktoré nájdeme v starších rodinných domoch, majú nízku účinnosť a sú ekologicky neefektívne. Výmena zdroja tepla môže priniesť úsporu vo výške až 30 %. Starý kotol sa oplatí vymeniť za moderný splyňovací či automatizovaný.

Úspora v číslach:

Podľa Asociácie výrobcov minerálnej izolácie zníži kompletné zateplenie rodinného domu účty za energie až o 70 % pri nákladoch vyše 20-tisíc eur. Čiastkovou investíciou je zateplenie strechy fúkanou izoláciou. Táto investícia predstavuje približne 1 500 eur a zníži spotrebu tepla až o 20 %.

Cenné rady o zateplení a výmene okien od odborníka.

Získajte konzultáciu

Kvalitné bývanie na hodnote netratí

V poslednom období sa dostáva do popredia aj otázka obnoviteľných zdrojov energie. Fotovoltické a solárne panely či tepelné čerpadlá sú vhodné nielen pre novostavby. Môžete do nich investovať aj pri rekonštrukcii domu. Ak chcete ušetriť na teplej vode, zvážte fotovoltiku alebo slnečné kolektory, prípadne kombináciu fotovoltiky a tepelného čerpadla. Fotovoltické systémy vám spoľahlivo vyrobia nielen teplú vodu, ale aj elektrinu. Návratnosť tejto investície sa dnes pohybuje na úrovni 5 rokov.

Mnohí budú určite súhlasiť, že bývanie v rodinnom dome v krásnom prostredí je celoživotnou láskou a zároveň celoživotným investičným projektom. Rekonštrukcia domu zvýši komfort bývania, vylepší technický stav nehnuteľnosti a zároveň prinesie úsporu výdavkov za energie. Okrem toho, že získate zdravší a modernejší interiér, vhodnou – estetickou a zároveň účelnou – prerábkou sa hodnota nehnuteľnosti navyšuje a predlžuje sa aj jej životnosť.

Rekonštrukcia býva financovaná výlučne zo súkromných zdrojov majiteľov, prípadne v kombinácii s využitím úveru zo stavebného sporenia alebo komerčnej banky. Dobrou správou je, že k zdravému a modernému bývaniu si viete dopomôcť aj vďaka dotáciám, ktoré spätne uhradia časť vašich nákladov.

Aktuálne je to napríklad Zelená domácnostiam III, ktorá podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, alebo komplexnejší Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ak potrebujete zatepľovať a vymieňať okná, môžete z neho získať až 19-tisíc eur. A to sa oplatí.