Parozábrana (nazývaná aj parotesná fólia) je súčasťou strešného plášťa a tvorí tak jednu z jeho vrstiev, ktorá sa spolupodieľa na tepelnej ochrane budovy. Je to fólia s vysokým difúznym odporom, ktorý neumožňuje prestup vodnej pary. Niektoré zdroje uvádzajú popri pojme parozábrana aj pojem parobrzda. Rozdiel medzi týmito zdanlivo rovnakými výrazmi je možné popísať tak, že parozábrana neumožňuje prestup vodných pár a parobrzda to v určitej miere dovoľuje.

Parozábrana sa nachádza pod vrstvou tepelnej izolácie, zo strany interiéru, pričom ju chráni pred vniknutím vodných pár, ktoré sa počas bežných činností tvoria v domácnosti a spolu s masami teplého vzduchu stúpajú zdola nahor. Vodné pary vo vrstve tepelnej izolácie, ktorá je z vonkajšej strany ochladzovaná, kondenzujú a následne znižujú jej účinnosť.

Norma pripúšťa, aby v tepelnej izolácii na jeden meter štvorcový jej plochy skondenzovalo 500 gramov vodných pár, ktoré sa však musia v rámci ročnej bilancie aj odpariť. Ak to skladba strešného plášťa neumožní, naakumulovaná vlhkosť v tepelnej izolácii znižuje jej účinnosť, čo sa prejaví vytváraním tepelných mostov a zrážaním vodných pár na ochladzovaných miestach v interiéri, prípadne aj zatečením naakumulovanej vody do interiéru. Vlhkosť v tepelnej izolácii je následne zodpovedná za vznik plesní na omietke, dreve krovu, ale aj v samotnej izolácii.

kuchyna-sporak-hrniec-kuchynska-linka-stresne-okno

Montáž parozábrany

Parozábrana je fólia, ktorá sa na stavby dodáva obvykle v roliach so šírkou 1,5 m a dĺžkou 50 m (75 m2). Jednotliví výrobcovia dodávajú zvyčajne viacero druhov parozábran, ktoré sa líšia hmotnosťou, pevnosťou, difúznymi vlastnosťami, požiarnou odolnosťou a pod.

Parozábrana sa montuje zo strany interiéru, pred tepelnú izoláciu. Najčastejšie na pomocný nosný rošt pomocou obojstranných lepiacich pások. Medzi parozábranou a vnútorným obkladom obytného priestoru zo sadrokartónu, dreva alebo iného materiálu by mala ostať technologická vzduchová medzera určená na inštaláciu elektrických, dátových, vodovodných a iných vedení. V niektorých prípadoch môže byť parozábrana umiestnená medzi vrstvami tepelnej izolácie, býva to v jednej tretine hrúbky izolácie, bližšie k interiéru.

Fólia sa montuje vodorovne. Jednotlivé pásy sa prekrývajú tak, aby skondenzovaná vlhkosť nemohla cez spoj vniknúť do interiéru. Vzájomné spoje fólie, ako aj napojenia na prestupujúce konštrukcie (múry, komíny a pod.) sa robia s presahom fólie približne 150 mm. Všetky spoje musia byť dokonale vzduchotesne uzatvorené pomocou lepiacich pások alebo tmelov odporúčaných výrobcom fólie.

TIP

Parozábrana musí byť celistvá a vzájomné spoje parozábrany, ako aj napojenia medzi parozábranou a strešnými oknami, klieštinami a ďalšími priestupmi musia byť prelepené tesniacou páskou. Napríklad značka VELUX má k dispozícii parotesnú fóliu, ktorá má zvarené rohy a vymyslené napojenie priamo do strešného okna, takže sadrokartonár lepí plochu k ploche. Bežne sa to však deje naopak – tak, že sadrokartonár vyreže do fólie otvor a snaží sa ho dostať k oknu, čo je už komplikovanejšie, a tak môžu vznikať chyby v napojení, ktorých výsledkom je vlhká stena.

Ak sú napojenia zložitejších tvarov, na dokonalé zabezpečenie spoja možno použiť špeciálne zatieracie hmoty. Spoje vytvorené pomocou týchto hmôt sa vystužujú vložením špeciálnej armovacej textílie. Získame tak pružný a trvalo tesný spoj. Montáž parozábran urýchľujú integrované lepiace pásky, ktoré sa v súčasnosti stávajú úplne bežnými.

Niektoré parozábrany majú reflexnú vrstvu, ktorá odráža sálavú zložku tepla do interiéru a zároveň zvyšuje parotesnosť. Odrazom tepla do budovy dochádza k ďalším úsporám nákladov na vykurovanie. Fólie s reflexnou vrstvou sa montujú tak, že samotná vrstva je orientovaná do interiéru – vytvorenie vzduchovej medzery medzi fóliou a obkladom interiéru je nevyhnutnosťou. V opačnom prípade by sa obmedzila schopnosť odrážať sálavú zložku tepla späť do interiéru.

Ak sa pred reflexnou parozábranou vytvorí vzduchová medzera s hrúbkou 40 – 60 mm, zvýši sa účinnosť zateplenia. Vzduch v tejto medzere pred parozábranou sa vplyvom sálavého tepla z interiéru ohreje, pričom sa stane ďalšou tepelnoizolačnou vrstvou v skladbe opláštenia obytného priestoru, a to na stropoch i stenách. Reflexné fólie sa úspešne uplatňujú v priestoroch s vyšším vlhkostným zaťažením alebo s väčším výskytom ľudí.

Ako eliminovať riziko pri montáži?

Vzhľadom na vysoké nároky kladené na kvalitu montáže parozábrany je nutné dbať nielen na návrh a výber vhodnej fólie, ale aj na výber dobrej realizačnej firmy, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti a vysokú mieru zodpovednosti.

Vedeli ste, že?

Správne namontovaná parozábrana je predpokladom správne fungujúceho strešného plášťa, čo sa dlhodobo bude prejavovať na ušetrených financiách.

Keďže montáž strešných okien stále patrí k rizikovým postupom, pripomeňme, že aj strešné okno je konštrukcia, ktorú treba spoľahlivo namontovať do strešného plášťa s napojením jeho jednotlivých vrstiev. Správne napojenie na krytinu zabezpečujú lemy okien. Zatepľovací rám, hydroizolačná fólia a parozábrana slúžia na ideálne napojenie okna na strešnú konštrukciu, na elimináciu tepelných mostov v okolí okien, ale aj na odvod vody z podstrešnej fólie a na zaistenie vzduchotesnosti.

Montážnici už zvládajú napojenie poistnej hydroizolácie pomocou špeciálnej manžety a montáž zatepľujúceho rámu. Stále sa však stáva, že zabudnú na montáž manžety z parotesnej fólie. Táto manžeta je špeciálne tvarovaná tak, aby ju počas montáže bolo možné prostredníctvom zasúvacej pomôcky vsunúť a vlepiť za drevený rám okna. Následne sa manžeta rozprestrie cez vrstvy tepelnej izolácie a kúskami lepiacej pásky sa prichytí na parozábranu strešného plášťa. Tvar fólie sa upraví a spoje sa dôsledne nepriedušne prelepia priloženou lepiacou páskou.

Všetky montážne doplnky sú vyrobené vždy pre konkrétnu veľkosť okna. Vďaka tomu je ich montáž pomerne jednoduchá a bezpečná. Normalizácia rozmerového radu strešných okien zaručuje nahraditeľnosť jednotlivých súčastí aj pri rekonštrukcii strechy a potrebe výmeny celého okna alebo niektorých jeho komponentov.

TIP

Aj keď ste v pozícii zákazníka, a teda sa v montáži okien nevyznáte, predsa viete predísť mnohým chybám, ktoré by ste neskôr oľutovali. Poobzerajte sa po prepracovanom systéme strešných okien spolu s doplnkami, ktoré zaistia ideálne napojenie na strešnú konštrukciu a eliminujú tepelné mosty. My vám odporúčame značku VELUX, ktorá vyvinula vlastnú zatepľovaciu sadu, hydroizolačnú fóliu a parotesnú manžetu, vďaka ktorým sa stane montáž okien bezpečnou, jednoduchou a rýchlou.

Záver

Vhodnú parozábranu pre vašu strechu navrhne na základe súboru vstupných požiadaviek vždy projektant. Majte na pamäti, že strecha (a neplatí to len o nej) má len takú životnosť, aká je životnosť jej najslabšieho článku. Nešetrite preto na nesprávnom mieste. Kupujte parozábranu od osvedčeného výrobcu. Spozornieť by ste mali pri mimoriadne lacnej ponuke. Za kvalitu si treba priplatiť. O strešných fóliách to platí bez výnimky. Nezabudnite popri výbere kvalitnej fólie aj na výber kvalitnej realizačnej firmy, ktoré má v tejto oblasti vedomosti i skúsenosti.

Kvalita spájania jednotlivých pásov fólie navzájom, ako aj napájanie fólie na prestupové konštrukcie a správna montáž manžety parozábrany na strešné okná je pre výslednú kvalitu vašej strechy rozhodujúca.

Ustrážte si montážne firmy, ktoré vám prídu montovať rozvody elektriny, vody, plynu alebo televízneho a internetového signálu. Aj malý otvor v parozábrane prudko znižuje jej funkčnosť. Každý jeden prestup cez parozábranu je potrebné dôsledne utesniť. Na toto si dávajte pozor počas celého obdobia využívania zateplených priestorov, a to najmä pri montáži zaveseného alebo vstavaného nábytku a pri dodatočnej montáži sieťových káblov.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Parozábrana je fólia, ktorá má chrániť tepelnú izoláciu strechy zo strany interiéru pred vnikaním vlhkosti.
  • Parozábrana musí spĺňať vlastnosti, ktoré by mal podľa konkrétnych podmienok stavby navrhnúť projektant.
  • Popri kvalite samotnej parozábrany je mimoriadne dôležitá jej profesionálna montáž a napojenie na všetky prestupujúce konštrukcie, vrátane strešných okien.
  • Na parozábranu pamätajte aj pri dodatočných montážnych prácach v interiéri, nepripustite jej poškodenie.