Keď sa rodina mení, menia sa aj požiadavky na bývanie. Podkrovie, ktoré dlhé roky slúžilo ako skladisko či deťom ako veľkorysý priestor na hry, tajné skrýše a bláznovstvá, sa môže zo dňa na deň zmeniť na žiadané miesto. Ako pristúpiť k rekonštrukcii podkrovia v dome, keď sa z detí stali mladí dospelí a riešia vlastné potreby a túžbu po samostatnom bývaní?

V porovnaní s viacerými európskymi krajinami máme iné zvyklosti týkajúce sa spolužitia generácií pod jednou strechou. Zatiaľ čo niekde je bežné, že 18-ročné deti sa takpovediac odstrihnú od rodičov a odchádzajú bývať samostatne – niektoré do internátu, iné do podnájmu, tie šťastnejšie do vlastnej nehnuteľnosti –, u nás mladí zotrvávajú u rodičov spravidla dlhšie. Niekedy natrvalo. Vinníkom sú dnes najmä vysoké ceny nehnuteľností a veľmi drahé, až neodstupné hypotéky.

Ak rodičia vlastnia nehnuteľnosť, nastáva tak v podstate najpríhodnejší čas na jej rekonštrukciu. Riešia ju aj päťdesiatnici Dodo a Janka. Pred 20 rokmi investovali do staršieho rodinného domu, avšak v dobrej mestskej lokalite. „Ako rodičia s dvoma malými deťmi a hypotékou na krku sme vtedy uprednostnili len čiastočnú rekonštrukciu. Kompletne sme vynovili prízemie a získali sme v ňom 4-izbové bývanie na jednom podlaží na spôsob bungalova,“ približuje Janka a pokračuje: „Fasáda domu dostala zateplenie i novú podobu a zateplili sme a nanovo pokryli aj strechu. Vložili sme do nej síce dve strešné okná na základné presvetlenie, ale viac sme do podkrovia neinvestovali.“

Takto upravené podkrovie slúžilo ako veľká plocha na hranie a šantenie oboch detí. Využívali ju celé detstvo. „Hovorili sme tomu rekonštrukcia s perspektívou,“ smeje sa Janka a dodáva: „A teraz prichádza čas na realizáciu práve tej perspektívy.“ Dospelá dcéra Johanka sa totiž v rodičovskom dome plánuje usadiť so svojím partnerom a mladí by radi zmenili podkrovie už na komplexné bývanie. Odkiaľ sa oplatí začať?

Prevedieme vás jednotlivými krokmi a zásadnými požiadavkami, ktoré sa postarajú, aby sa rekonštrukcia domu pre dorastajúce deti a ich meniace sa životné potreby vydarila.

Súkromie je základ

Ak má úprava domu vyhovovať spolužitiu generácií, nutne musí zohľadniť požiadavku na súkromie.

Práve dostatok súkromia je popri zvládnutí technických problémov spojených s úpravou nehnuteľnosti najzásadnejšou úlohou. Mnoho ľudí by o tom vedelo farbisto hovoriť celé hodiny. Pred uzavretím akýchkoľvek projektantských prác a spustením rekonštrukcie majte na pamäti, že aj tie najlepšie vzťahy v rodine vie rozložiť nedostatok súkromia. Dôležité sú:

  • Ochrana pred neželanými pohľadmi. Ide o širšiu problematiku, avšak v jednoduchosti sa dá vysvetliť tak, že návrh nového bývania v spoločnom dome má mať na zreteli zachovanie úplnej intimity každého jedného obyvateľa spoločnej nehnuteľnosti. Skrátka, do podkrovného bytu by dospelé deti a ich návštevy nemali vstupovať cez obývaciu izbu rodičov, pretože ani jeden z nich si tam už nikdy nebude môcť vychutnávať domácu pohodu v pyžame a s nohami vyloženými na stole.
  • Izolácia bytových jednotiek. Každý byt potrebuje vlastný vstup, vlastné dvere a vlastné komunikačné priestory. Izolácia a ochrana bytových jednotiek je dôležitá bez ohľadu na to, či poskytnú domov jednej osobe, manželskému/partnerskému páru s deťmi alebo bez nich. Obzvlášť ak má mať takéto bývanie dlhodobejší zmysel.
  • Každý varí a umýva sa vo svojom. Neodmysliteľnou súčasťou každej obytnej časti musí byť vlastná kuchyňa, prípadne minimálne kuchynský kút, a vlastná kúpeľňa s toaletou. Za zamyslenie stojí aj praktické zabránenie šíreniu neželaných zvukov.

3 kroky k obytnému podkroviu

Pri plánovaní stavebných prác oslovte odborníka – architekta alebo projektanta. Navrhne nielen rozloženie komunikačných, obytných a doplnkových priestorov, ale aj konštrukcie stien, umiestnenie okien a v neposlednom rade i zateplenie strechy tak, aby sa v novom priestore príjemne žilo. V niektorých prípadoch si projektant musí na spoluprácu prizvať statika, ktorý preverí nosnosť stavebných konštrukcií, prípadne premyslí ich úpravu.

Projekt prestavby podkrovia na bývanie musí riešiť predovšetkým tri oblasti – zateplenie strešného plášťa, osvetlenie podkrovných priestorov a stavebné úpravy vrátane napojenia na inštalácie:

1. Zateplenie strechy a práca s parozábranou

Pri bežnej šikmej streche je potrebné projektovať ho na hodnotu tepelného odporu konštrukcie R = 9,9 m2.K/W, čomu zodpovedá hrúbka tepelnej izolácie okolo 300 mm. Do strešného plášťa ju treba zabudovať tak, aby nedochádzalo k vzniku tepelných mostov. Tepelné mosty totiž nevedú len k energetickým stratám, ale i k poruchám, ktoré laik spozoruje najmä ako vlhnutie a vznik plesní. Zo strany interiéru musí byť tepelná izolácia chránená parozábranou, ktorá zasa zamedzuje prestupu vlhkosti zo strany interiéru.

Náš tip:

Nebojte sa kontrolovať prácu majstrov na stavbe. Fólie parozábrany (jednotlivé kusy) musia byť na mieste stretnutia s ďalším kusom preložené cez seba a spoje musia byť prelepené. Zatmelené musia byť aj všetky napojenia parozábrany na stavebné konštrukcie.

Pozornosť treba venovať aj inštalácii elektrorozvodov, rozvodov vody, kúrenia a pod. Ak budú prestupovať parozábranou, aj ony musia byť dôsledne utesnené. Vlhkosť prenikajúca z interiéru si vie nájsť aj tú najmenšiu štrbinku, aby sa dostala do tepelnej izolácie a napáchala v nej nenapraviteľné škody. Zo strany exteriéru ochraňuje tepelnú izoláciu difúzne otvorená fólia poistnej hydroizolácie umožňujúca odparovanie vlhkosti, ktorá nám aj napriek všetkým vykonaným opatreniam do tepelnej izolácie vnikne.

Poistná hydroizolácia musí byť, podobne ako parozábrana, dôsledne navzájom pozliepaná a aj všetky prestupy na stavebné konštrukcie musia byť dokonale prelepené a utesnené, aby bola okrem vodotesnosti zabezpečená aj vetrotesnosť strešného plášťa.

2. Osvetlenie a vetranie podkrovných priestorov

Zdraviu prospešné osvetlenie podkrovných priestorov možno v princípe vyriešiť dvoma spôsobmi – klasickými fasádnymi oknami alebo strešnými oknami.

Fasádne okná sa v podkroví umiestňujú do štítových stien alebo sa do strešného plášťa zabudujú vikiere, ktoré sa doplnia fasádnymi oknami, prípadne aj zasklenými dverami, ktoré vedú na strešnú terasu či balkón. Vikiere prispejú k zväčšeniu plnohodnotného obytného priestoru pod strechou. Nepresvetlia však priestor do hĺbky a sú drahším a stavebne náročnejším riešením. Nesú so sebou nebezpečenstvo viacerých konštrukčných nedostatkov sprevádzaných predovšetkým zvýšeným rizikom vzniku tepelných mostov. Je na projektantovi, aby sa s týmto problémom vyrovnal.

Strešné okná sa montujú priamo do strešného plášťa. Ich rôznorodé materiálové, rozmerové i kvalitatívne vyhotovenie umožňuje nájsť dokonalé strešné okno na každú strechu a do každého podkrovného priestoru. V porovnaní s klasickými fasádnymi oknami prinášajú do podkrovia pri rovnakej veľkosti dvoj- až trojnásobok denného svetla a často krásne a netradičné výhľady.

Náš tip:

K strešným oknám (a k oknám vo všeobecnosti) vždy patrí aj kvalitná tieniaca technika. Vonkajšie markízy, ľahké roletyrolety chránia obytné priestory pred nechceným prehrievaním spôsobeným čoraz nástojčivejšími slnečnými lúčmi v letnom období. Vnútorné rolety, plisované roletyžalúzie dotvárajú moderný interiér, zmäkčujú dopadajúce svetlo a chránia interiér pred neželanými pohľadmi zvonku.

Viac cenných rád vám poskytne odborník

Odborné poradenstvo

Vo všeobecnosti je vhodné, ak pri nákupe strešných okien a doplnkov k nim si budete vyberať to najlepšie, čo trh aktuálne ponúka. Nebojte sa ani inteligentných riešení. Prečo táto naoko zvláštna rada? Nejde tu o nijaké snobstvo! Strešné okná zabudovávate do strechy minimálne na 20 rokov a po celý ten čas by mali primerane držať krok s úrovňou poznatkov v danej oblasti.

Mimochodom, strešné okná spojené do zostáv dokážu poskytnúť komfort veľkoformátových okien, dokonca aj efekt balkóna.

Pripomeňme si podstatné pravidlá:

Aby osvetlenie spĺňalo hygienické požiadavky, zasklená plocha strešných okien k podlahovej ploche miestnosti by mala byť v obytných priestoroch v pomere 1 : 10. V niektorých prípadoch je vhodné doplniť strešné okná svetlovodmi, ktoré so sebou prinášajú viacero benefitov.

3. Stavebné úpravy v podkroví

Väčšina stavebných zásahov sa pri rekonštrukcii podkrovia realizuje tzv. suchými procesmi. Ponúkajú rýchlu montáž z pomerne ľahkých materiálov, ktoré nepriťažia zbytočne jestvujúce stavebné konštrukcie. Zároveň sa s nimi v obmedzených priestoroch pomerne dobre manipuluje.

Stavebné povolenie

Pre tých, ktorí neradi komunikujú s úradmi, nemáme dobrú správu. Vybudovanie obytného podkrovia nie je možné bez stavebného povolenia.

Stavebný zákon, resp. zákon č. 50/1976 Z. z. v § 55 ods. (1) doslova uvádza: „Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.“

Lepšou správou je, že dnes je možné bez problémov nájsť viacero podnikateľských subjektov, ktoré sa tejto administratíve venujú profesionálne. Za vcelku prijateľný poplatok sa o túto povinnosť postarajú za vás.

Všetky kroky treba koordinovať s príslušným stavebným úradom. Počítajte s tým, že stavebný úrad vám najmä pri stiesnených podmienkach – obzvlášť vo vzťahu k odstupovým vzdialenostiam od susedných objektov – môže pripomienkovať aj tvar novej strechy, tvar a počet vikierov alebo aj samotných strešných okien.

Ideálne s dozorom

Stali ste sa šťastnými majiteľmi stavebného povolenia? Čaká vás ďalšia, azda najzodpovednejšia úloha – výber realizačnej firmy. Zdalo by sa, že to nemôže byť problém, veď stavebných firiem je ako maku. Skúsenosti, hlavne tie negatívne, však hovoria za všetko.

Dobré realizačné firmy majú svoje kapacity obsadené na dlhé mesiace dopredu. Oplatí sa však na ne počkať. Rovnako sa oplatí priplatiť si za kvalitu a dodávku komplexných služieb. Nepodľahnite vidine úspory peňazí, nenajímajte si partičky, o ktorých nikto nič nevie. Za málo peňazí veľa muziky nebýva a kritérium výberu zhotoviteľa stavebných prác na základe najnižšej ceny je naozaj zastarané. Voľbe firmy, ktorá sa má postarať o inováciu podkrovia vo vašom dome, venujte potrebný čas a nezabudnite si overiť jej odbornosť a referencie.

Hoci ani toto nie je povinnosť, skúsenosti z praxe predsa len hovoria, že dobrý stavebný dozor je už pri takom rozsahu stavebných prác, akým je prestavba podkrovia, na nezaplatenie. Odporúčame objednať si jeho služby. Ustráži kvalitu prác a zabudovaných materiálov, tok financií a ušetrí množstvo času a nervov. Prevedie vás aj kolaudáciou.

Keď sa rodina mení, menia sa aj nároky na bývanie. Hoci v tom istom dome. Keď sa prepracujete k novým obytným priestorom v podkroví, ktoré rozšíria možnosti využitia vašej nehnuteľnosti a dodajú im novú kvalitu, zostáva posledná, celkom milá povinnosť – zariaďovanie atypických priestorov. Pri ponuke dnešných výrobcov nábytku to určite zvládnete. Hoci aj tu má byť na prvom mieste kvalita a ruka v ruke s ňou funkčnosť, pusťte k slovu predovšetkým tých, ktorí budú v nových priestoroch reálne bývať – svoje deti. Ich životné potreby sa výrazne zmenili od čias, keď sa pod šikminami vašej strechy hrávali ako malí nezbedníci.