Je to priam neuveriteľné. V hlavách nám stále rezonujú spomienky na letné dovolenky a obchody sú už plné jesennej výzdoby, ktorú čochvíľa nahradia nablýskané vianočné girlandy a ozdoby všetkých tvarov. A práve toto obdobie je azda najvhodnejšie na to, aby sme sa zamysleli nad zimnou údržbou strechy.

Podobne, ako dožičíte starostlivosť pred zimou svojmu štvorkolesovému tátošovi, nemali by ste zabúdať ani na svoj dom. Do jeho výstavby alebo kúpy ste investovali celoživotné úspory, prípadne ho budete splácať až do dôchodku. Je to s veľkou pravdepodobnosťou váš najväčší hmotný majetok, o ktorý sa treba s náležitou pozornosťou aj postarať. Keďže strecha je tzv. piatou fasádou domu a je najviac vystavená pôsobeniu poveternostných vplyvov, zasluhuje si aj najväčšiu pozornosť. Na strechu počas štyroch ročných období pôsobia: 

 • slnko,
 • voda – dážď, sneh, ľad, krúpy, 
 • vietor, 
 • prachové častice, 
 • výlučky vtákov, naviate lístie a iné nečistoty. 

Ak si zvyknete na pravidelnú kontrolu strechy a súvisiacich konštrukcií, zistíte, že pôjde o časovo pomerne nenáročnú záležitosť. Prevenciou pritom môžete zabrániť väčším škodám, ktorých náprava by vás mohla stáť veľa úsilia, času i peňazí. 

stresne-okno-skridla-strecha-okna-velux

Kontrola strechy má niekoľko etáp 

Najlepšie je začať z vonkajšej strany, a to vizuálnou kontrolou stavu strešnej krytiny spojenou s odstránením hrubých nečistôt. Práce je vhodné naplánovať na pekný slnečný deň, keď je dobre vidieť prípadné praskliny, nerovnosti a odchýlky na krytine a aj práca ide lepšie od ruky. Počas pohybu na streche odstráňte všetky hrubé nečistoty na krytine, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v úžľabiach, za komínmi a pri rôznych prestupových konštrukciách.  

Ak je to potrebné a máte vhodné podmienky a pomôcky, môžete krytinu očistiť aj tlakovou vodou. Robte však tak, aby vám striekajúca voda nevtekala pod krytinu. Uvoľnené tvarovky je potrebné správne uložiť a poistiť ich polohu vhodným spôsobom (skrutka, drôt, prípadne špeciálna úchytka). Poškodené škridly alebo hrebenáče treba vymeniť, prípadné škrabance na kovovej krytine pretrieť a dotiahnuť uvoľnené skrutky. 

stresne-okno-strecha-dom-robotnik-strechar-vrtacka

Súbežne s kontrolou strešnej krytiny prekontrolujte stav klampiarskych konštrukcií. Očistite ich. Prípadné praskliny v spojoch pretmeľte silikónovým tmelom, uvoľnené časti upevnite pomocou príponiek z plechu alebo drôtu, prípadne skrutkou. Ak sa na povrchu klampiarskych konštrukcií objavila korózia, poškodené časti zbavte hrdze brúsnym papierom a pretrite ochranným lakom. Rešpektujte pri tom pokyny výrobcu. 

Kontrolu strechy ukončite kontrolou odkvapového systému, jeho vyčistením, vyrovnaním, prípadne úpravou spádovania. Zanášaniu odpadových rúr predídete vložením a pravidelným čistením (dvakrát ročne) čistiacich košov do kotlíkov a ochranných sieťok do žľabov. Čisté a dobre vyspádované žľaby sú prirodzene chránené pred koróziou, lebo voda z nich pomerne rýchlo odteká a neostávajú trvalo vlhké. Pravidelným vyčistením zabránite aj ich upchávaniu a pretekaniu nečistôt cez vrchný okraj žľabov a následnému znečisteniu a poškodeniu omietky. 

TIP 

Ak zistíte na krytine, strešnom plášti alebo na klampiarskych výrobkoch väčšie poškodenia, naplánujte ich opravu profesionálmi. Počítajte však s pomerne dlhými čakacími dobami.


Nezabudnite na okná 

Po kontrole strechy z vonkajšej strany pristúpte ku kontrole a údržbe strešných okien. Tento proces začnite dôkladným očistením a umytím okna. Nie kvôli susedom, ale preto, aby ste zabezpečili dlhoročné bezporuchové fungovanie okna. Nezabudnite na to, že okno nie je len zasklená plocha. Je to aj jeho rám s kovaním a lemovaním.  

stresne-okno-velux-strecha-komin-skridla-terasa

Všetky súčasti okna dôsledne zbavte prachu. Pomôže vám pri tom vysávač i štetec. Nezabudnite na škáru medzi rámom okna a krytinou. V nej veľmi často uviaznu listy a iné väčšie nečistoty. Pozornosť venujte aj všetkým štrbinám. Nedopustite, aby sa upchali nečistotami. Celé okno umyte mäkkou handrou namočenou v slabom saponátovom roztoku.  

TIP 

Nikdy nečistite okno na sucho. Mohlo by dôjsť k poškriabaniu jeho povrchu.


Zvláštnu pozornosť treba venovať v tomto ohľade zaskleným plochám, ktoré dnes majú špeciálne povrchové úpravy citlivé na oder. Na záver pretrite ešte všetky tesnenia, aby na nich nezostali čiastočky, ktoré by ich mohli zdeformovať a časom spôsobiť ich znefunkčnenie. Počas čistenia okien skontrolujte funkčnosť kľučiek a kovaní. V prípade potreby ich dotiahnite. Premastite ich špeciálnym, na to určeným mazadlom. 

stresne-okno-skridla-zateplenie

Nezabúdajte vetrať! 

Je to dôležité nielen kvôli dlhšej životnosti okien, ale predovšetkým kvôli zdravšiemu vnútornému prostrediu. S príchodom jesene však na to ľudia často zabúdajú. V zime sa zásadne neodporúča vetrať cez ventilačnú klapku, naopak, vetrať by sa malo krátko a intenzívne, aby sa rýchlo vymenil vzduch v celom interiéri. Doba vetrania závisí od vonkajšej teploty, v silných mrazoch stačí otvoriť okná dokorán asi na 3 až 5 minút, a to dvakrát až trikrát denne. Krátke prevetranie zabezpečí, že sa nábytok ani steny v priebehu vetrania neochladia. Výmenou vlhkého vnútorného vzduchu za suchší vonkajší vzduch zároveň šetríte náklady na vykurovanie, pretože voda obsiahnutá vo vzduchu absorbuje veľa tepla.

Bezpečnosť na prvom mieste 

Nezabúdajte, že všetky práce na streche sú prácami vo výške. Myslite preto neustále na svoju bezpečnosť. Práce na streche robte vždy vo dvojici. Počas kontroly a údržby strechy majú výhodu tí, ktorí investovali do strešných výlezov, prípadne do strešných lávok, ktoré zjednodušujú pohyb po streche. Používajte pevnú obuv s protišmykovou podrážkou. Ak na vylezenie na strechu potrebujete rebrík, vopred si skontrolujte jeho stabilitu. Nezabudnite skontrolovať plochu, na ktorej bude stáť. Mala by byť rovná a dostatočne pevná. Legislatíva predpisuje nutnosť inštalácie bezpečnostných prvkov na streche, o ktoré sa možno počas prác ukotviť a predísť tak nepríjemným, až fatálnym následkom v prípade pádu. Použite ich. 

Čo je dobré si zapamätať? 

 • Pravidelná údržba strechy a jej príslušenstva sa vám mnohonásobne vráti. 
 • Pri kontrole strechy sa zamerajte na strešnú krytinu, klampiarske konštrukcie a odkvapový systém. 
 • Každú etapu kontroly začnite očistením dotknutých súčastí strechy. 
 • Osobitnú pozornosť venujte čisteniu, kontrole a údržbe strešných okien. 
 • Pri pohybe po streche nezabúdajte na svoju bezpečnosť, ako aj bezpečnosť okolia. 
 • Opravu častí strechy, na ktorú si netrúfate, zverte do rúk odborníkov. Nezabúdajte však, že spoľahliví profesionáli majú svoj pracovný kalendár obsadený na niekoľko mesiacov dopredu.