Ako sa hovorí, každá minca má dve strany. Je síce pravdou, že novostavieb pribúda čoraz viac, no na druhej strane, sprísňujú sa aj požiadavky na ich energetickú efektívnosť – teda na energeticky efektívne bývanie.

V minulosti sa zistilo, že v Európskej únii sa štatisticky spotrebuje na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v budovách viac ako 40 % z celkovej spotreby energie. Európska únia sleduje novými legislatívnymi nariadeniami eliminovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, napríklad znížením emisií a skleníkových plynov. Čo musí teda spĺňať energeticky efektívne bývanie?