Stavebný denník by mal byť povinnou výbavou každého stavebníka, resp. stavbyvedúceho. A to bez ohľadu na to, či ide o novostavbu, alebo iba o „prerábku“. Výnimkou nie je ani rekonštrukcia podkrovia. Viete však, prečo je stavebný denník taký dôležitý? A vôbec, čo všetko by mal vlastne obsahovať?

Prečo je stavebný denník dôležitý?

Podľa Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, resp. skrátene stavebného zákona, je stavebný denník dokumentom, ktorý by mal byť súčasťou dokumentácie na stavenisku. Laicky povedané, tak, ako by ste si mali pri rekonštrukciách a iných stavebných prácach napríklad riadne označiť a zabezpečiť stavbu, takisto by ste si mali viesť aj stavebný denník.

Ak by vás navštívila kontrola zo štátneho stavebného dohľadu, jej predstavitelia sú oprávnení zisťovať, či si vediete stavebný denník. Nestačí vám teda len pečiatka s vyznačenou právoplatnosťou z príslušného stavebného úradu. Pri rekonštrukciách a iných stavebných prácach, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu, si jednoznačne potrebujete viesť aj stavebný denník. Stavebný denník má aj iný význam. Keď sa po uplynutí niekoľkých rokov rozhodnete niečo rekonštruovať, môžete v ňom nájsť užitočné informácie.

stavebný denník vzor

Vedeli ste, že?

Do stavebného denníka môžu robiť zápisy nielen stavbyvedúci a stavebníci. Zistené skutočnosti môžu byť zapisované aj štátnym stavebným dohľadom, stavebným dozorom, geodetom, projektantom a ďalšími osobami uvedenými v Stavebnom zákone.

Čo by mal stavebný denník obsahovať?

Stavebný denník by mal teda zachytiť všetky podstatné udalosti, ktoré sa udiali na stavenisku. Keby sme to mali konkretizovať, ide o všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa stavebných prác, postupov a použitých materiálov. Nemali by v ňom preto chýbať jednotlivé dni, počas ktorých sa na stavenisku pracovalo, ani mená osôb, ktoré sa na prácach zúčastnili. Okrem toho, do stavebného denníka si môžete zaznamenávať aj informácie o počasí, prípadne doň vkladať pripomienky k už urobeným prácam alebo dôležité upozornenia týkajúce sa prác, ktoré budú nasledovať. Požiadavky väčšinou vychádzajú z kontrolných dní.

Zapamätajte si

Viesť stavebný denník je povinnosťou každého stavbyvedúceho alebo stavebníka – a to už od prvého dňa počiatočných prípravných prác, až do ukončenia všetkých stavebných činností.

Má stavebný denník predpísaný vzor?

Jednou z najväčších výhod stavebného denníka je fakt, že nemá striktne predpísanú šablónu či vzor. Môžete si ho viesť elektronicky, na tlačivách, ktoré sa dajú kúpiť v rôznych obchodoch, alebo v obyčajnom zošite. Podstatné je, aby obsahoval všetky dôležité informácie a údaje z kontrolných dní na stavbe.