Trpíte nevysvetliteľnou únavou, bezdôvodnou teplotou, kašľom, tlakom na hrudi či problémami s dýchaním? Za týmito príznakmi sa môžu ukrývať plesne v domácnosti. Vdychovanie ich spór prináša aj závažne zdravotné problémy v podobe alergickej nádchy, chronického zápalu priedušiek či prieduškovej astmy. Aj toto všetko môže byť dôsledkom zanedbaného vetrania a zvýšenej vlhkosti v interiéri. A práve astma je ochorenie, ktorého nárast celosvetovo stúpa každým rokom.

Ak žijete vo vlhkej budove alebo v byte s plesňami, máte o 40 % vyššiu pravdepodobnosť, že budete trpieť astmou. S astmou, teda chronickým alergickým zápalom prieduškovej sliznice, podľa štatistík bojuje celosvetovo viac než 300 miliónov ľudí. Odhaduje sa, že do roku 2025 ich počet stúpne na 400 miliónov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje astmu ako chronické ochorenie charakterizované opakujúcimi sa záchvatmi dýchavičnosti a sipotu, ktoré sa líšia závažnosťou a frekvenciou od pacienta k pacientovi. K rizikovým faktorom, ktoré prispievajú k rozvoju tohto nevyliečiteľného ochorenia, patrí vdýchnutie „spúšťačov“ – alergénov.

Ohrozené sú aj deti

Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú významnými alergénmi práve plesne, ktorých výskyt vo vnútornom prostredí je väčší ako vo voľnom ovzduší. Medzi najviac ohrozené skupiny jedincov patria ľudia s oslabeným imunitným systémom, alergici a deti. U detí je astma dokonca najčastejším neprenosným ochorením: „Plesne vyvolávajú alergické reakcie vo forme častých zápalov priedušiek, chronického kašľa, astmy, dráždenia slizníc, prípadne kožných alergií. Priamym kontaktom s plesňami dochádza k častým ochoreniam kože (ekzémy, plesne, psoriáza). Dlhodobá prítomnosť plesní časom vytvára chronickú precitlivenosť organizmu a zhoršujúcu sa alergiu. Spolupodieľajú sa tiež na skutočnosti, že 10 až 30 % detskej populácie je postihnutej alergickými ochoreniami dýchacích ciest,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR.

astma alebo zdravý dom

Typické príznaky

Ak vám bola diagnostikovaná astma, nemusíte mať všetky jej príznaky naraz. Zároveň môžu mať kolísavú intenzitu – niekedy môžu byť silné, inokedy také slabé, že sa budete cítiť zdravý. Pre toto ochorenie je typické, že príznaky sa zhoršujú v skorých ranných hodinách. „Astma sa typicky prejavuje suchým kašľom v noci alebo po telesnej záťaži, prípadne kašľom pretrvávajúcim dlhšie aj po odznení respiračnej infekcie. Hlavnými príznakmi sú však problémy s dýchaním alebo dokonca pískanie pri dýchaní, vyskytujúce sa predovšetkým mimo akútnej respiračnej infekcie,“ popisuje prejavy ochorenia riaditeľ Českej iniciatívy pre astmu, Petr Pohunek zo skupiny Detskej pneumológie Pediatrickej kliniky 2. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Fakultnej nemocnice Motol.

Fakt

Na vzniku astmy sa podieľa aj genetická predispozícia. Často sa objavuje u viacerých členov rodiny.

Liečba šitá na mieru

Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku je v pneumologických a ftizeologických ambulanciách sledovaných takmer 100 tisíc pacientov s bronchiálnou astmou, z toho viac ako 6-tisíc s ťažkou pretrvávajúcou formou. Najviac chorých evidovali ambulancie v Prešovskom a Nitrianskom kraji a najmenej v Bratislavskom a Žilinskom kraji. V alergiologických a imunologických ambulanciách sa počet liečených astmatikov vyšplhal dokonca na takmer 200-tisíc. Aj keď je astma nevyliečiteľná, dobrú kvalitu života bez výrazných obmedzení umožňuje liečba, ktorá je dnes už šitá na mieru. Pri správne liečenej astme pacient dokonca nepociťuje takmer žiadne príznaky.

astma alebo zdravý dom

Astma z nedostatočného vetrania?

Dôležitými krokmi v liečbe astmy sú okrem liekov aj kvalitné prostredie v byte a na pracovisku, primeraná teplota a vlhkosť vzduchu v interiéri a dostatočné vetranie. „Zo štúdie vykonanej naprieč Európou vyplynulo, že 2,2 milióna Európanov trpí astmou kvôli pobytu vo vlhkých či plesnivých budovách. Vlhkosť môže privolávať aj alergické reakcie. Existuje len jedno skutočne účinné a dlhodobé riešenie, ako sa postaviť dôsledkom zlej vnútornej klímy – vyvetrať zatuchnutý vzduch čerstvým vzduchom. Napriek tomu takmer šesť z desiatich domácností dostatočne nevetrá,“ hovorí hlavná architektka spoločnosti VELUX, Klára Bukolská.

Plesne aj v novostavbách

Kedysi sa problém vzniku plesní dával do súvislosti s bývaním v zle izolovaných suterénoch. Dnes sa týka najmä zle realizovaných striech a priepustnosti fasádnych panelov. Tepelná izolácia fasád, používanie parozábran, ako aj vysoko tesné plastové okná znižujú prievzdušnosť stien a tým prirodzené vetranie, v dôsledku čoho dochádza k zvyšovaniu obsahu splodín dýchania, zvyšuje sa vlhkosť prostredia a následne aj počet mikroorganizmov. Podľa Kláry Bukolskej pritom existujú technológie, ktoré vedia vetranie regulovať samy – snímače vo vnútri miestnosti určia hodnoty vlhkosti, CO2 a prispôsobia tomu vetranie. Moderné systémy, akým je napríklad Velux Active, dokážu otvoriť a zatvoriť strešné okno, stiahnuť a roztiahnuť rolety.

Vedeli ste, že?

Svetový deň astmy, organizovaný Globálnou iniciatívou pre astmu, si každoročne pripomíname 7. mája.

astma alebo zdravý dom

Spolupráca s lekármi

Vetranie aj vo chvíli, keď sa astma naplno prejaví, považuje za dôležité aj Petr Pohunek. Kľúčové podľa odborníka je, aby pacient svoje ochorenie riešil s lekárom, ktorý začne dlhodobú preventívnu protizápalovú liečbu. „Tá je v súčasnej dobe podávaná predovšetkým inhalačne vo veľmi nízkych a bezpečných dávkach s vysokou účinnosťou. Treba ju však podávať aj v čase, keď je chorý bez ťažkostí,“ vysvetľuje lekár. Potreba pravidelného podávania liekov podľa neho platí aj pre obdobie tehotenstva. „Neopodstatnené obavy z nežiaducich účinkov liekov môžu viesť k akútnemu stavu dýchavičnosti, ktorý ohrozuje matku i dieťa,“ dopĺňa popredný český odborník na pľúcne choroby.