O potrebe vetrania nikto nepochybuje. Veľa sa už popísalo o tom, čím všetkým je vzduch v obytných priestoroch znečistený. Podstatné je, ako škodliviny dostať von z domu.

Vzduch vo vnútri budov môže byť až päťkrát znečistenejší než vzduch vonku. Vyparujú sa doň chemické látky nachádzajúce sa v stavebných hmotách, podlahových krytinách, nábytku, textíliách, uvoľňujúce sa z náterových hmôt. Ale aj také, ktoré sú prítomné v kozmetických a chemických prípravkoch používaných v domácnosti, alebo vznikajú pri spaľovaní rôznych druhov palív (kúrenie, grilovanie), pri varení, ale aj fajčení, prípadne pri používaní obľúbených osviežovačov vzduchu, sviečok a vonných tyčiniek.

Okrem chemických látok sa vo vzduchu v domácnostiach vyskytujú biologické znečisťujúce látky, ktorých pôvod možno hľadať v plesniach, roztočoch a iných mikroorganizmoch, ako aj prach. Nemožno zabudnúť ani na oxid uhličitý vznikajúci ako odpadový produkt dýchania. Všetky tieto látky sú pre ľudský organizmus cudzie a ten sa im bráni. Výsledkom je potom podráždenie dýchacích ciest, očí, nosa, pokožky, následná únava ústiaca do bolesti hlavy, ale aj celková únava a vyčerpanie.

A to je len začiatok. Dlhodobé pôsobenie vybraných látok môže mať pre ľudský organizmus karcinogénne účinky. Niektorí vedci sa zaoberajú aj genetickými zmenami zapríčinenými cudzorodými látkami v ovzduší. Čistý, svieži vzduch je jednoducho predpokladom zdravého bývania. Vetrať je preto životne potrebné, a to aj v zimných mesiacoch a aj v zateplených budovách.

Ako teda vetrať?

  • pravidelne,
  • trikrát denne – ráno, po príchode z práce a pred spaním – v priestoroch, kde sa ľudia zdržiavajú vo väčšej miere, je potrebné vetrať úmerne častejšie,
  • ideálne päť minút, pri veľmi nízkych teplotách kratšie,
  • najlepšie prievanom – tak, aby sa vzduch vymenil čo najrýchlejšie,
  • vetranie by malo byť rýchle a intenzívne – vzduch sa musí vymeniť, avšak steny, podlahy a vybavenie interiéru by sa nemali ochladiť.

Ako na to?

V obytných a pracovných priestoroch sa výmena vzduchu zabezpečuje montážou okien s mikroventiláciou, ktorá umožňuje nepretržitú, avšak pomerne málo účinnú výmenu vzduchu, ktorá je sprevádzaná pomerne veľkým únikom tepla. Na neustále ochladzovaných stenách v okolí okien kondenzuje vzdušná vlhkosť, čo je už len krôčik od vytvorenia plesní.

Účinnejšie vetranie, predovšetkým v zateplených budovách s takmer nulovou spotrebou energie, sa zabezpečí využitím sofistikovaného systému výmeny vzduchu pomocou rekuperácie. Tento systém sa stará o výmenu vzduchu s minimálnymi tepelnými stratami, pretože čerstvý vzduch prichádzajúci do budovy sa v protichodnom výmenníku tepla ohrieva odchádzajúcimi prehriatymi masami vzduchu. V rekuperátoroch sa potom môže čistiť aj dezinfikovať.

Čerstvý, svieži vzduch nič nenahradí

Taký vieme do priestorov, v ktorých sa zdržujú ľudia, dostať len nárazovým vetraním. Toto možno zabezpečiť predovšetkým vetraním oknami. Klasickými alebo strešnými. V každom prípade, v zimnom období musí byť vetranie dostatočne dlhé na to, aby sa vzduch vo vetranom priestore dostatočne vymenil, avšak, nie také dlhé, aby došlo k ochladeniu stien a vybavenia priestoru. Ideálne 5 – 10 minút.

V takomto prípade sa do miestnosti dostane studený čerstvý vzduch, ktorý sa od prehriatych stien pomerne rýchlo ohreje. Vďaka tomu dochádza k minimálnym stratám tepelnej energie a, navyše, nevzniká ani tepelná nepohoda ľudí v dotknutom priestore. Pri krátkom nárazovom vetraní nedochádza k ochladzovaniu stien, čo má za následok aj to, že sa na nich následne netvorí kondenzácia vodných pár. Takto predchádzame neskoršiemu výskytu plesní.

Ak bývate v rodinnom dome, alebo máte na vetranie možnosť využiť väčší výškový rozdiel medzi osadenými oknami, využiť môžete komínový efekt. Rýchlu a účinnú výmenu vzduchu tak dosiahnete otvorením okien na prízemí a strešných okien na poschodí. Masa vzduchu sa v takomto prípade nasáva oknami na prízemí, strháva so sebou teplý vzduch z interiéru a dom opúšťa pomerne veľkou rýchlosťou spomínanými strešnými oknami. Výmena vzduchu je tak rýchla a účinná.

Inteligentné vetranie

Výrobcovia strešných okien si uvedomujú dôležitosť vetrania pre zdravie človeka, preto prišli so systémom inteligentných inštalácií v strešných oknách, ktoré premýšľajú a konajú za svojich používateľov. Systém pomocou zabudovaných snímačov monitoruje kvalitu ovzdušia v interiéri – teplotu, vlhkosť a koncentráciu CO2. Na základe vyhodnotenia nameraných parametrov potom nastavuje vetranie a tienenie tak, aby sa vytvorili zdravšie životné podmienky vo vnútri daného priestoru.

TIP

Príkladom takéhoto inovatívneho systému je jednotka VELUX ACTIVE, ktorá meria vlhkosť, teplotu a hladinu oxidu uhličitého v domácnosti. Na základe týchto informácií automaticky otvára alebo zatvára elektricky ovládané strešné okná a rolety.

Strešné okná si dnes možno bežne vybaviť aj diaľkovým ovládaním, ktoré zjednoduší manipuláciu s nimi. Blízkou budúcnosťou je aj masovejšie nasadenie aktívneho systému riadenia spolupráce vykurovacieho systému s automatickým otváraním okien, ktorý bude vedieť zabezpečiť nárazové vetranie v domácnosti v čase, keď bude vykurovací systém mimo prevádzky, prípadne ho na požadovaný čas vypne. Požadované technické riešenia už existujú. Masovejšiemu rozšíreniu v praxi bráni zatiaľ zrejme slabšia informovanosť a nedôvera verejnosti, prípadne cena zariadení.