Otestujte sa a odpovedzte na našich 10 otázok. Niektoré zistenia vás možno prekvapia. 

  1. Koľko času trávime podľa prieskumov v interiéroch budov? Je to až 90 %, z toho viac ako polovicu tvorí čas strávený v interiéri nášho domova.
  2. Aké množstvo vzduchu spotrebuje priemerný človek počas dňa? Toto množstvo predstavuje približne 15 kg.
  3. Koncentrácia COsa meria v jednotkách ppm (parts per million) a vyjadruje počet častíc CO2 na jeden milión častíc vzduchu. Aká je hraničná hodnota koncentrácie CO2 v miestnosti, kedy je už nutné vetrať? Zdravotne akceptovateľná koncentrácia je 1 000 ppm. Táto horná hranica sa nazýva Pettenkoferovo kritérium.
  4. Za aký čas bude prekročená táto hraničná hodnota CO2 v nevetranej miestnosti s objemom 60 m3 a s jednou osobou vo vnútri (váha 80 kg, v pokoji sediaci človek)? V tomto prípade stúpne za jednu hodinu obsah oxidu uhličitého o 374 ppm, prekročí hranicu 1 000 ppm a začína sa dostavovať ospalosť. 
  5. Čo je hlavnou príčinou tvorby plesní v interiéri? Vlhkosť vytvára optimálne podmienky pre šírenie plesní. Pozor, dlhodobá prítomnosť plesní časom vytvára chronickú precitlivenosť organizmu a zhoršujúcu sa alergiu.
  6. Vlhkosť vytvára optimálne podmienky pre šírenie plesní. Pozor, dlhodobá prítomnosť plesní časom vytvára chronickú precitlivenosť organizmu a zhoršujúcu sa alergiu. Suchý vzduch pod 35 % vysušuje sliznice. Pri vysokej vlhkosti nad 60 % sa dvojnásobne zvyšuje množstvo mikroorganizmov vo vzduchu a vytvárajú sa podmienky na poškodenie stavby vlhkosťou.
  7. Ako sa nazýva teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami? Ak teplota klesne pod teplotu rosného bodu, nastáva kondenzácia.
  8. Koľko litrov vodnej pary vyprodukuje denne štvorčlenná rodina dýchaním a bežnými činnosťami, ako varenie, sprchovanie, pranie? Príčinou zvýšenej vlhkosti však môže byť aj samotná stavba, napríklad zle zrealizované detaily alebo nedávno dokončená budova – tzv. stavebná vlhkosť.
  9. Čo je najväčším zdrojom vnútornej vlhkosti? Podľa jednej škótskej štúdie pochádza zo sušenia bielizne až 30 % vnútornej vlhkosti.
  10. Aký názov dali vedci pojmu, súvisiacemu so zdravotnými problémami ľudí pracujúcich alebo žijúcich v jednej budove, ktoré nemajú zjavnú príčinu a môžu súvisieť s nedostatočnou výmenou vzduchu v interiéri? Syndróm chorých budov alebo Sick Building Syndrom sa prejavuje respiračnými problémami, pocitom suchých očí, zhoršenými alergickými reakciami, ale aj bolesťou hlavy a únavou.