Strešný svetlík nie je žiadna novinka. Pomerne bežný stavebný prvok odstavila na vedľajšiu koľaj najmä masová výstavba panelových bytov v 2. polovici 20. storočia. Našťastie osvietení stavebníci na ne nezabudli a rôznorodosť stavebných foriem a dispozičných riešení volá po ich návrate. Svetlíky na rovné strechy sú späť a pomôžu všade tam, kde by bol inak moderný nový domov príliš tmavý.

Strohé a funkcionalisticky ponímané sídliskové paneláky boli projektované tak, aby nepotrebovali dodatočné vetracie ani presvetľovacie okienka a v podstate ani výlezy na strechu. Ich rovné strechy so svetlíkmi nepočítali. Ploché strechy tovární však áno. Na sprostredkovanie prísunu „horného“ denného svetla do výrobných hál boli stále žiadané. Dnes sa svetlíky na rovné strechy konečne vracajú aj pri projektovaní rodinných a bytových domov. Patria ku generáciám energeticky úsporných konštrukčných prvkov a disponujú rozmanitosťou tvarov, rozmerov i vlastností.

Svetlík kedysi – umenie možného

Hlavná úloha svetlíkov – ak sa pri výstavbe rodinného domu vôbec použili – spočívala pred pár desaťročiami v prepojení troch funkcií: slúžili na presvetlenie, ale aj vetranie a ako prípadný výlez na strechu. Napríklad pre kominára, pri inštalácii antén alebo kvôli opravám.

Najväčšie obavy z ich použitia súviseli s ich vtedajšou konštrukciou, nedostatočným zateplením a utesnením. Stavitelia mali strach, že priestory pod nimi budú príliš chladné, že cez ne budú „vykurovať oblohu“ a že začnú zatekať. Najmä svojpomocní stavebníci by dokázali rozprávať, aké ťažké bolo pri nedostatku všetkých možných stavebných materiálov vyriešiť a kvalitne namontovať funkčný svetlík. Tí, ktorí to zvládli, sú na svoje dielo dodnes právom hrdí.

Dnes aj v modernej architektúre

Čas i doba pokročili. Výstavba v mestách i na vidieku sa neustále zahusťuje, budovy si navzájom čoraz viac tienia, novostavbám rodinných domov v zástavbe na malých pozemkoch s vysokými betónovými plotmi neraz hrozí celodenný nedostatok prirodzeného svetla. Nehovoriac už o domoch s hlbšou vnútornou dispozíciou. A pritom najmä mladí stavitelia túžia po moderných domoch plných svetla a po otvorených, vzdušných priestoroch s krásnymi výhľadmi. Aj preto projektanti a architekti opätovne objavujú svetlíky.

Ak sa chystáte stavať dom s rovnou, resp. plochou strechou do sklonu 15° alebo rekonštruovať starší, poraďte sa o tom s odborníkom. A keď vám navrhne využitie svetlíkov, počúvajte jeho argumenty pozorne. „Moderné strešné svetlíky výrazne zlepšujú presvetlenie interiéru prirodzeným denným svetlom. Netreba sa ich báť ani v lokalitách s modernou funkcionalistickou zástavbou, pre ktorú sú typické práve ploché strechy. Mnohým klientom sa totiž svetlíky akosi nepáčia, ale to len preto, že ich nevideli v trendovejšom vyhotovení. Poznajú ich z minulosti ako štandardné kopuly a majú pocit, že uberú z vonkajšej krásy ich dizajnovej či minimalistickej stavbe. To dnes už naozaj neplatí. Svetlíky pri pohľade na rodinný dom z ulice nevidno, no užívateľský komfort zvyšujú mnohonásobne,“ potvrdzuje skúsený architekt Branislav Paulík a dodáva: „Je naozaj exaktne dokázané, že zvýšenie podielu prirodzeného denného svetla vnútri domu či bytu výrazne prispieva k tvorbe zdravého prostredia, čo pozitívne vplýva na ľudské biorytmy a taktiež zlepšuje imunitu organizmu. Z toho vychádzame obzvlášť pri navrhovaní rodinných domov v hustých zástavbách.“

Dobrá správa pre skutočných fajnšmekrov: dizajn svetlíkov sa prispôsobuje požiadavkám doby. Strešný svetlík nemusí mať z vonkajšej strany strechy nijakú kopulu. Trendom je jemné zaoblenie alebo až úplne ploché sklo. Tieto svetlíky sú elegantné aj pri pohľade na strechu domu zhora. Ich línie takmer splývajú so strešnou rovinou a kompletne menia vzhľad „okien“. Dovnútra domu vpúšťajú maximum denného svetla, ponúkajú odtiaľ nevšedný výhľad a ich výbavou je tienenie na mieru.

Pomoc obmedzeným priestorom

Kto si môže dovoliť velikánsky pozemok, ktorému z nijakej strany nič nebráni v prijímaní denného svetla? A kde taký pozemok vôbec hľadať? Špecifikom dnešnej výstavby častejšie býva presný opak, teda mimoriadne limitné parametre pozemkov a obmedzený finančný rozpočet najmä drobných investorov – svojpomocných stavebníkov.

Veľkosť a tvar pozemku, orientácia na svetové strany, charakter okolitej zástavby, ale aj stav blízkej zelene vopred negujú sny majiteľov o ideálnom bývaní. Naopak, už aj štandardné strešné svetlíky umožňujú zreálnenie predstavy o priestrannom a kvalitne presvetlenom dome aj na menšom či tesnejšom pozemku, ktorý susedí s vyššou budovou alebo ho o svetlo z južnej strany oberajú vysokánske tuje v susedovej záhrade.

Vedeli ste?

Platná stavebná legislatíva predpisuje stavebníkom povinné odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov a už stojacich domov a budov. Stavebné úrady dohliadajú aj na výšku novostavieb, niekedy aj deliacich plotov a obce i mestá k nim čoraz častejšie vydávajú stavebné regulatívy. Čo však platná legislatíva zatiaľ nevie ovplyvniť, je blízkosť, výška a charakter zelene, ktorá môže natrvalo zatieniť váš dom.

Čo sa môže stať? Ak budete stavať na úzkom pozemku v súlade s predpismi – 2 m od hranice susedného pozemku a medzi svojím a susedovým domom zachováte minimálny rozstup 7 m –, aj pred hlavnými oknami s orientáciou na juh vám sused môže tesne na hranici svojho pozemku vysadiť hustý, nepriehľadný plot z tují, cyprusovcov či iných rýchlorastúcich drevín. Hoci tam budú rásť ako ochrana súkromia, oberú váš dom o veľkú časť denného svetla. Pri dome s plochou strechou aj túto situáciu dokážu účinne riešiť strešné svetlíky.

Aké svetlíky poznáme

Ako už vieme, v 2. polovici minulého storočia sa u nás svetlíkom darilo najmä v priemyselných zónach. Boli vítaným zdrojom prirodzeného osvetlenia na výrobných halách, autoservisoch, hangároch, skladoch atď. Zabezpečenie prirodzeného svetla znamenalo predovšetkým žiadanú úsporu elektrickej energie za celodenné svietenie, a teda významné šetrenie nákladov.

Proces zahusťovania výstavby, realita vzájomného tienenia budov a úbytku prirodzeného svetla prichádzajúceho do interiérov z fasádnych okien, ale aj výzva v podobe rozumného hospodárenia s energiami vedú výrobcov i naďalej k zlepšovaniu výplní stavebných otvorov, ktorých úlohou je prenášať do interiérov denné svetlo zhora. Výskum a vývoj svetlíky neobchádza.

Stavebník môže siahnuť nielen po pevnom svetlíku vo forme známej klasickej strešnej kopuly, ale aj po svetlíku, ktorý kombinuje kopulu s termoizolačným zasklením. Zatiaľ čo prostá kopula je vhodná na plochú strechu, pod ktorou sú nevykurované priestory (garáže, sklady, prístrešky, nebytové a menšie priemyselné budovy), kopula kombinovaná so zasklením je určená na presvetlenie vykurovaných interiérov. Účinne prepúšťa denné svetlo aj čerstvý vzduch a popritom zachováva v dome vysokú úroveň tepelnej izolácie. Oba typy kopulových svetlíkov sa hodia na ploché strechy so sklonom do 15°.

Vedeli ste?

Veľmi špecifickým typom svetlíka býval aj pivničný svetlík kombinovaný s tzv. anglickým dvorcom, ktorý dômyselne pomáhal presvetliť a často aj prevetrať suterénne priestory domu. Svetlík sa umiestňuje pod úrovňou chodníka. Zo súčasnej architektúry sa toto riešenie už takmer vytratilo. Objavuje sa pri obnove starších mestských domov a bytových domov. Najviac pozornosti pri rekonštrukcii si vyžaduje, ak má pod úrovňou chodníka vzniknúť telocvičňa, ateliér či atraktívna nevšedná pracovňa a treba ich účinne presvetliť.

Cez svetlík až na strechu – čo ešte?

Ak potrebujete spojiť svetlík s možnosťou vychádzania na plochú strechu alebo strešnú terasu, trh ponúka svetlíky s uhlom otvárania až 60° a s aretačnými plynovými vzperami. Súčasný komfort je s niekdajšími strešnými výlezmi neporovnateľný.

A keďže pokrok sa zastaviť nedá, k dispozícii sú aj sofistikované typy vetracích svetlíkov, dokonca i s funkciou odvodu dymu a zaradené do triedy požiarnej odolnosti AA.

Náš tip:

Na svetlíky sa oplatí myslieť aj vtedy, ak plánujete svoj dom plynule prepojiť s hlbšou terasou pokrytou plechovou či inou plnou krytinou. Terasa je priestor na nezaplatenie. Ľudia ju ocenia hlavne v lete, no ak je dobre chránená pred vetrom, mnohí na ňu nedajú dopustiť a vychutnávajú si jej čaro od skorej jari do neskorej jesene. Ak však bude orientovaná na juh alebo západ a bude sa dotýkať priečelia domu s najväčšími oknami, interiéru môže ubrať citeľnú časť denného svetla. Aj v tomto prípade uvažujte pri projektovaní a stavbe domu s plochou strechou o zakomponovaní jednoduchých pevných strešných svetlíkov.

Apropo, tvar a vzhľad svetlíkov. Osvedčená kopula je pre mnohých naozaj okukaným riešením. Ak chcete od svetlíka viac, napríklad famózny výhľad cez strechu, určite sa pri výbere vráťte k ponuke dizajnových riešení, ktoré v tomto segmente priniesli doslova „generačnú výmenu“. Ploché a jemne zaoblené svetlíky sú k dispozícii aj vo veľkorysých rozmeroch do 150 × 150 alebo 200 × 100 cm. Oba typy majú vynikajúcu energetickú efektivitu, možno ich doplniť diskrétnym tienením a zabezpečujú skvelý útlm hluku.

Za úvahu určite stoja aj nové riešenia, ako otváranie na elektrický či solárny pohon, ktoré výraznou mierou prispievajú k jednoduchšiemu a efektívnejšiemu vetraniu podstrešných priestorov. Súčasťou otváracieho svetlíka je vždy dažďový senzor, aby bolo vetranie úplne bezpečné.

Vedeli ste?

Vyššie umiestnené okná poskytujú miestnosti omnoho viac svetla než okná umiestnené nižšie. Strešné okná poskytujú viac svetla ako okná umiestnené kolmo – vo fasáde. A najviac svetelnosti poskytujú interiérom kvalitné a dostatočne dimenzované strešné svetlíky.

Má zmysel investovať do svetlíkov?

Určite áno. Svetlíky a škála ich výberu ponúkajú dostatok priestoru na zrelú investičnú víziu či poctivý matematický prepočet. Tak ako si nepotrebujete za každú cenu kúpiť terénne SUV s pohonom 4 × 4 do rovinatej oblasti, kde za celý rok nenapadne sneh, nemusíte uvažovať ani o veľkých strešných svetlíkoch v prípade domu na južnom svahu s veľkými fasádnymi oknami a dostatkom nezatieneného priestoru navôkol. Pri menej priaznivej orientácii voči slnečným stranám, pri hlbokých miestnostiach aj v prípade hustej okolitej zástavby, vysokej vegetácie či výstavby na severnom svahu však časom budete určite vďační za akýkoľvek ďalší zisk prirodzeného denného svetla. A ten ponúkajú pod rovnou strechou moderné strešné svetlíky…

A že s nimi možno získať aj nádherný výhľad na oblohu? Nuž, pokušeniu sa niekedy odolať nedá. Raz to možno zhodnotíte ako svoj najlepší nápad.

Určite sa stretnete s názorom, že moderné zdroje umelého osvetlenia vedia dokonale zastúpiť prirodzené svetlo. No slnečné svetlo je jedinečné a na ľudský organizmus pôsobí blahodarne, čo umelé svetlo nedokáže. Aspoň zatiaľ nie. A preto ak to má v dome s rovnou či plochou strechou opodstatnenie, do svetlíka sa investovať oplatí.

Čo je dobré zapamätať si:

  • Svetlík znamená v prvom rade viac svetla.
  • V priestoroch, kde sa zdržujeme prevažnú časť dňa, prinášajú svetlíky aj ekonomické zisky, keďže odpadá, resp. klesá potreba svietiť.
  • Svetlíky prinášajú pasívne solárne zisky. Vďaka orientácii smerom k slnku majú výbornú energetickú efektivitu. S modernými svetlíkmi sa nemusíte obávať nijakých tepelných strát, naopak, znižujú potrebu energií na vykurovanie.
  • Osvetlenie interiéru prirodzeným svetlom potláča pocity ospalosti, depresie a únavy.
  • Denné svetlo poskytuje prirodzené, neskreslené vnímanie farieb.
  • Ďalšou funkciou svetlíka je jeho schopnosť vetrať priestor, ktorý presvetľuje. Výhodou je možnosť rýchleho prevetrania s využitím komínového efektu pri otváracích svetlíkoch na elektrický alebo solárny pohon. Aj dostatok prirodzeného čerstvého vzduchu má pozitívny vplyv na klímu v interiéri, a teda aj na organizmus jeho užívateľov.
  • Väčšina typov je určená na strechy so sklonom od 0 do 15°.
  • Pokiaľ sa rozhodnete pre svetlík, pamätajte na doplnky k nemu, napríklad na sieťku proti hmyzu a tienenie.

Viac cenných rád vám poskytne odborník

Odborné poradenstvo