Rozmýšľate nad novou kúpeľňou, zmenou dispozície alebo výmenou starých okien za nové? Aké zmeny viete spraviť aj bez zásadných zásahov do konštrukcie domu? Ku všetkým stavebným úpravám nepotrebujete stavebné povolenie. Niektoré stačí len ohlásiť stavebnému úradu, iné sa považujú za bežné udržiavacie práce.

Najčastejšie zmeny v rámci interiéru sú tie, pri ktorých vlastníci nehnuteľnosti potrebujú svoj byt alebo dom iba obnoviť a zmodernizovať, pretože sa na ňom podpísal zub času. Zákon tieto práce špecifikuje ako bežné udržiavacie práce. Patria sem opravy a výmeny omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, nepodstatných stavebných konštrukcií, okien, dverí, schodiskových zábradlí, ale aj všetky maliarske a natieračské práce a výmena zariadenia – kuchynskej linky, vane či vstavaných skríň. V rodinných domoch sa za udržiavacie práce považujú napríklad aj opravy fasád, výmena a oprava strešnej krytiny, komína, žľabov či oprava oplotenia, ak sa nemení jeho trasa. Na uskutočnenie takýchto prác nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Informujte ostatných

Ak bývate v byte a chystáte sa robiť jednoduché udržiavacie práce, na ktoré nie je potrebné ohlásenie stavebnému úradu, aj tak je nepísaným pravidlom informovať vlastníkov susedných bytov – napríklad oznámením vo vchode bytového domu. Uveďte na ňom rozsah práce a časový harmonogram. Nezabudnite znečistené spoločné priestory po skončení prác vrátiť do pôvodného stavu.

Kedy potrebujete statika?

Ohláseniu stavebnému úradu podliehajú udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu a vzhľad stavby, napríklad drobné dispozičné úpravy v byte či dome, úpravy okenných a dverových otvorov v nenosných konštrukciách, zasklievanie lodžií a balkónov, úpravy rozvodov inžinierskych sietí v byte a podobne. Stavebné povolenie majiteľ nehnuteľnosti potrebuje, ak plánuje zasahovať do nosných konštrukcií, chystá sa podstatne ovplyvniť vzhľad domu alebo mení účel využitia nehnuteľnosti. K prácam nad rozsah bežných udržiavacích prác sa vyžaduje aj statické posúdenie, z ktorého je jasné, že sa nebude zasahovať do nosných konštrukcií budovy.

Stenu dáme preč?

Striktné oddelenie miestností už dnes nie je moderné. Doba aj náš životný štýl prajú otvoreným dispozíciám. Najčastejšie sa v interiéroch spája zóna kuchyne, obývačky a jedálne. Možno aj vy túžite po takomto veľkom prepojenom priestore a v ceste vám stojí „len jedna stena“. Ak ste sa rozhodli odstrániť priečku, ktorá nie je nosnou, aj tak budete potrebovať vyjadrenie statika. Obzvlášť dôležité je to v bytových domoch, v ktorých každá takáto úprava zmenšuje zvislé zaťaženie vodorovných konštrukcií a môže ovplyvniť stabilitu priečok. V prípade vybúrania otvorov do nosnej konštrukcie či odstránenia panelu nosnej konštrukcie ide o zložitú stavebnú úpravu, ktorá si vyžaduje komplexný statický výpočet celého domu.

upravy v dome, upravy v byte

Nová izba pre nového člena rodiny

Ak členenie vášho interiéru nevyhovuje rodinnej situácii, alebo do vašej domácnosti pribudol nový člen, úpravu dispozície dosiahnete aj pridaním novej priečky a rozdelením veľkej miestnosti na dve samostatné izby. Samozrejme, ak to priestor dovoľuje. Každá priečka by mala spĺňať určité zvukovoizolačné aj tepelnoizolačné vlastnosti. Na výber máte z murovaných priečok zhotovených z tehál alebo z tvárnic a z montovaných priečok, napríklad zo sadrokartónu. Tie však znesú omnoho menšiu záťaž – nesmú sa na ne montovať napríklad kuchynské skrinky.

Wellness iba pre vás

Renovácia kúpeľne v dome a prerábka bytového jadra je častou stavebnou úpravou, ale tiež jednou z najkomplikovanejších. Vyžaduje si zapojenie viacerých profesií súčasne. Vymaľovať novú kúpeľňu síce zvládnete aj vy, ale ešte predtým budete potrebovať murárov, vodárov, elektrikárov aj obkladačov. Odhadovaná doba rekonštrukcie bytového jadra, resp. kúpeľne v dome je desať dní. Ak si na renováciu zavoláte firmu, ktorá spraví všetky práce na kľúč, mala by vám spolu s projektom odovzdať aj revízne správy na elektroinštalácie, posudok statika a potvrdenie, že rekonštrukcia je ohlásená stavebnému úradu.

upravy v dome, upravy v byte

Káva na balkóne po celý rok

Zasklievanie lodžií a balkónov, prípadne pretváranie terás na zimné záhrady patrí k stavebným úpravám, ktoré značne menia vonkajší vzhľad fasády, preto nestačí len ohlásenie stavebnému úradu, ale vyžaduje sa pri nich stavebné povolenie. Na jednom bytovom dome je vhodné používať jeden typ zasklievacieho systému, vybratého spoločne so stavebným inžinierom alebo architektom. Z funkčného hľadiska sa zasklená stena lodžie a balkónu správa ako okno – zabezpečuje prirodzené vetranie, denné osvetlenie a vizuálne prepojenie s exteriérom. Prínosom bude menej horúčavy v lete, menej chladu v zime, ale aj menej hluku z vonkajšieho prostredia. Zasklenie umožní využívať priestor počas celého roka. Navyše chráni balkón aj pred hniezdením vtákov.

upravy v dome, upravy v byte
Foto: Jasper Leonard

Zbohom, sklenené tvárnice

Sklobetónové tvárnice boli populárne najmä v 80. rokoch minulého storočia. Vtedy zdobili nejeden rodinný dom. Väčšinou tvorili súčasť fasády nad schodiskom, ktoré mali presvetliť. Svetlo, ktoré prichádza do interiéru cez sklenenú tvárnicu, je mäkké a rozptýlené, takže účel splnili. Horšie je to však s tepelnoizolačnými vlastnosťami starých „socialistických“ sklenených tvárnic. Aj keď súčasné technológie výroby výrazne zlepšili tepelnoizolačné vlastnosti sklobetónu (vo vnútri tvárnic sa vytvorí čiastočné vákuum) a jeho architektonický potenciál je veľký, výmena starého sklobetónu za nové okná je jednou z častých stavebných úprav v starších domoch.

Viac prirodzeného svetla do života

Výmena starých okien za nové prináša aj zlepšenie kvality bývania, aj šetrenie nákladov za energiu. Kedy je čas vymeniť okná? Napríklad vtedy, keď zle tesnia a tesnenie stráca elasticitu, kovanie nie je možné nastaviť alebo materiál okenného rámu vykazuje neodstrániteľné zmeny. Potreba výmeny môže vzniknúť aj z dôvodu dostupnosti nových technológií a materiálov, ktoré prinášajú lepšie izolačné vlastnosti. V prípade rekonštrukcie podkrovia, ktorú by sme však už nenazvali malou stavebnou úpravou, prirodzené svetlo do interiéru vnesú strešné okná či strešný balkón.