Či sa nám to páči, alebo nie, občas sa treba pustiť aj do rekonštrukcie strechy. Ak zub času do tej starej zahryzne do takej miery, že frekvencia opráv sa zvyšuje, alebo sa rozhodnete pre väčšiu úpravu vašej strechy a jej následné zobytnenie, je tu čas na rekonštrukciu.

Rekonštrukcia strechy vždy znamená výmenu strešnej krytiny. Musí byť spojená aj s výmenou celého krovu? Poďme hľadať odpoveď na túto otázku.

Čo je krov?

Krov je nosná strešná konštrukcia fungujúca na princípe uzavretých trojuholníkov, prenášajúca zaťaženie zo samotného strešného plášťa a poveternostných vplyvov do nosných múrov. Zaťaženie z konštrukcie strešného plášťa zohľadňuje vplyv hmotnosti samotnej strešnej krytiny, ale aj všetkých jeho súčastí – strešných fólií, tepelnej izolácie zabudovanej v strešnom plášti, klampiarskych výrobkov, strešných okien a pod.

Zaťaženie poveternostnými vplyvmi berie do úvahy umiestnenie stavby v konkrétnej klimatickej oblasti, pre ktorú sú stanovené hodnoty očakávaného zaťaženia vetrom a snehom. Krovy sú zhotovené prevažne z dreva, dnes takmer výhradne z ihličnatých drevín. Jeho jednotlivé nosné prvky sú dimenzované na základe očakávaného zaťaženia.

V posledných desaťročiach sa v záujme predĺženia životnosti nových krovov začali masívne používať impregnačné nátery reziva prostriedkami, ktoré ich chránia proti drevokaznému hmyzu, plesniam, hubám alebo hnilobe. Stále však existuje mnoho projektantov, ale aj stavebníkov, ktorí uprednostňujú konštrukčnú ochranu dreva pred chémiou. V minulosti sa predsa chémia nepoužívala a stále máme možnosť sa kochať stáročnými krovmi.

výmena krovu, vymena krovu

Posúdenie krovu

Každú strechu by pred jej rekonštrukciou mal vidieť odborník. Pri obhliadke krovu sa zameria predovšetkým na jeho fyzickú kondíciu, na kontrolu spojov tesárskych konštrukcií a všeobecný stav reziva. Zvláštnu pozornosť bude venovať miestam, ktoré bývajú obvykle poškodené zatečením – sú to miesta v okolí komínov alebo iných strešných prestupov (strešné okná, vikiere, požiarne múry), úžľabia a podobne.

Skúsený odborník vie, ktoré miesta strechy zvyknú byť zle vetrané a svoju pozornosť venuje aj im. Nezanedbá ani posúdenie krovu z hľadiska jeho možného napadnutia drevokazným hmyzom alebo hubami. Nebude mať problém s posúdením, či je drevokazný hmyz v dreve aktívny, alebo ide o znaky staršieho, dnes už neaktívneho napadnutia. Na základe svojich poznatkov, skúseností a poznania typu a rozsahu poškodení konkrétneho krovu stanoví rozsah potrebných zásahov na krove.

výmena krovu, vymena krovu

Ak je všetko v poriadku

Ak ste majiteľmi strechy, ktorá je dostatočne únosná, do ktorej nezatekalo a nemá ani poškodenia spôsobené drevokazným hmyzom alebo hubami, smelo sa budete môcť pustiť do výmeny strešnej krytiny a strecha určite znesie aj priťaženie vrstiev tepelnej izolácie. Typom strešnej krytiny nebudete obmedzovaní. Strecha vám s istotou bude bezpečne slúžiť ešte desaťročia.

Vzhľadom na nové prístupy ku skladbám strešných plášťov však počítajte s výmenou latovania. Aj napriek tomu, že mnohí výrobcovia krytín ponúkajú takzvané posuvné škridle a krytiny, pre ktoré rozostup latovania nie je rozhodujúci, odporúčame ho vymeniť. Dnešné požiadavky na kvalitnú strechu si vyžadujú použitie poistnej hydroizolácie a zabezpečenie dostatočnej prevetrávanej medzery medzi touto fóliou a samotnou krytinou, čo je možné zabezpečiť len dostatočne vysokými kontralatami a latami v strešnom plášti.

Ak sa vyskytnú drobné odchýlky

V niektorých prípadoch je krov v dobrej fyzickej kondícii, avšak je krivý, prípadne sú niektoré jeho časti (vzhľadom na očakávané zaťaženie) mierne poddimenzované. S týmto si však hlavu nelámte a rozhodne sa nechystajte na výmenu krovu. Vášmu krovu v podstate nič nie je, potrebuje len mierne pomôcť, čo pre skúsených tesárov alebo strechárov nie je problémom. Slabšie nosné konštrukcie sa dajú bez problémov spevniť a prípadné nerovnosti vyrovnať tak, že po položení krytiny nikto nič nezbadá. Takáto úprava krovu nie je nijako náročná. Finančne ani materiálovo. Rekonštrukciou získate plnohodnotnú strechu.

výmena krovu, vymena krovu

Ak je potrebné časti krovu vymeniť

Stáva sa, že zub času alebo nepriaznivé okolnosti zahryznú do strechy viac, ako by ste si priali. Je možné, že časť krovu odhnije, prípadne ju napadne drevokazný hmyz. V takomto prípade je potrebné posúdiť, či je vhodné krov opraviť alebo vymeniť.

V niektorých prípadoch, zvlášť pri pamiatkovo chránených objektoch alebo historicky zaujímavých stavbách, sa ich majitelia snažia za každú cenu čo najviac pôvodných konštrukcií zachovať a uprednostňujú rekonštrukciu konštrukcií pred ich výmenou. Je to chvályhodné. Aj technické pamiatky, prípadne technicky zaujímavo riešené krovy sú súčasťou našej histórie, o ktorú sa treba starať. Až hreje pri srdci, že na Slovensku je ešte stále veľa majiteľov stavieb s podobným prístupom.

Vedzte, že väčšina krovov sa dá opraviť. Ťažko poškodené konštrukčné celky sa možno budú musieť vymeniť, ale mnohé sa bude dať určite opraviť. Pri výmenách sa obvykle používajú pôvodné pracovné postupy a pôvodné dreviny. Ak pôjde o pamiatkovo chránený objekt, počítajte s tým, že rekonštrukcia bude prebiehať pod dohľadom pamiatkového úradu.

V prípade rozsiahlejšieho poškodenia krovu je potrebné k jeho sanácii pristupovať veľmi zodpovedne. A pri výbere postupu je nutné komunikovať s odborníkmi, pričom treba brať do úvahy viacero hľadísk:

  • ekonomické,
  • technické – posúdenie možností, ktoré nám poskytuje samotná stavba,
  • environmentálne – posúdenie vplyvu prostredia z hľadiska ekológie, ale aj z hľadiska rizika opätovného napadnutia.

Celková výmena krovu

Sú prípady, keď je krov poškodený do takej miery, že jeho oprava alebo rekonštrukcia nepripadajú do úvahy. V takom prípade, ale aj v prípade, že sa rozhodnete pre rozsiahlejšiu úpravu podkrovia v záujme jeho zobytnenia, sa výmene krovu nevyhnete. Pripravte sa na komunikáciu s projektantom, ktorý vám nový krov navrhne. Je možné, že v záujme čo najlepšieho využitia podkrovného priestoru bude časť dreveného krovu nahradená oceľovou konštrukciou. Nebuďte z takejto informácie zdesení. Ide o štandardné riešenie, s ktorým si skúsené strechárske firmy bez problémov poradia.

výmena krovu, vymena krovu

Úvaha na záver

Aj keď drevo patrí k obnoviteľným surovinám, mali by sme sa k nakladaniu s ním stavať zodpovedne. Koľko rokov trvalo, kým zo semienka narástol statný strom, z ktorého kmeňa mohli narezať hranoly nesúce vašu strechu? Nepristupujme preto ľahostajne k tejto surovine. Vždy stojí za zváženie, aký postup zvoliť pri rekonštrukcii krovu.

Ak sa už z rôznych príčin rozhodnete pre výmenu krovu, dajte drevu ešte ďalšiu šancu. Ponúknite ho na ďalšie spracovanie. Existuje veľa šikovných majstrov, ktorí vedia využiť čaro starého reziva a vdýchnu mu v mnohých úžitkových predmetoch nový život.

Dobre opravený a zrekonštruovaný krov je plnohodnotný a bude slúžiť svojmu účelu mnoho desaťročí. Či už budete váš krov len opravovať, rekonštruovať alebo postavíte nový, práce na ňom zverte do rúk odborníkov. Kvalita tesárskych a strechárskych prác priamo úmerne ovplyvňuje aj životnosť krovu, ktorá môže byť mimoriadne dlhá. Udržať a predĺžiť ju je možné pravidelnou kontrolou celej drevenej nosnej konštrukcie.