Kvalita vzduchu priamo vplýva na naše zdravie. Dostatočná ventilácia je najdôležitejším krokom k zdravšiemu domovu. Nemusí ísť pritom ani o nákladné riešenia. Schodisková šachta alebo komínové vetranie je efektívny spôsob, ako zabezpečiť prívod vzduchu do všetkých častí vášho domova.

Ako funguje schodisková šachta?

Schodisková šachta pracuje na princípe rozdielu tlaku ovzdušia v dolnej a hornej časti budovy, ako aj vzduchu vnútri a vonku. Ide o prirodzenú formu ventilácie. Vzduch vojde dovnútra zdola a smerom nahor sa ohrieva a znižuje sa jeho hustota. Benefity, ktoré môžete prirodzenou ventiláciou získať:

  • väčší prívod čerstvého vzduchu a kyslíka,
  • regulácia teploty a vlhkosti,
  • redukcia zápachov, baktérií a prachu.

Prečo sa rozhodnúť pre schodiskovú šachtu?

Nad vytvorením schodiskovej šachty by ste mali uvažovať už pri plánovaní rekonštrukcie alebo novostavby. Nemusí ísť pritom o implementáciu nákladnejších riešení, ako sú automatické vetranie alebo rekuperácia. Váš architekt by to mal pri plánovaní zohľadniť. Aké dôvody hovoria v prospech schodiskovej šachty?

  • minimum prevádzkových nákladov,
  • minimálna starostlivosť,
  • pomerne jednoduchá inštalácia,
  • žiadne extra zariadenia, ktoré sú finančne náročné,
  • žiadny zbytočný hluk.

Kedy nie je schodisková šachta vhodným riešením?

Schodisková šachta sa javí ako ideálne riešenie, aj pri tomto spôsobe riadenia vzduchu však nájdeme nedostatky. Na rozdiel od drahších automatických riešení nedokážeme pri schodiskovej šachte dokonale riadiť teplotu v izbách a nevieme ani zabezpečiť rovnakú kvalitu vzduchu vo všetkých miestnostiach. Otváranie a zatváranie okien nie je automatizované, a tak celý systém vetrania závisí od vlastného úsilia pravidelne vetrať.

Schodisková šachta nemusí byť najvhodnejším riešením aj v niekoľkých prípadoch. Ak sa váš dom nachádza v mieste s nízkou kvalitou vzduchu, nemôžete otvárať okná kvôli hluku alebo bezpečnosti, budovy vedľa vás sú postavené na husto a bránia prístupu vetra, budova je postavená veľmi hlboko a prirodzená komínová ventilácia teda z konštrukčných dôvodov nemôže vzniknúť.

TIP

V týchto prípadoch je vhodnejšie vybrať si z ponuky automatických riešení. Tie sú síce zvyčajne nákladnejšie, no dokážu efektívne regulovať kvalitu vzduchu vo vašom príbytku. Napríklad jednotka VELUX ACTIVE si dokáže odmerať teplotu, vlhkosť a hladinu oxidu uhličitého v domácnosti, a tak automaticky zatvorí alebo otvorí elektricky ovládané strešné okná a rolety. 

Čo ovplyvňuje efektivitu schodiskovej šachty?

Pri plánovaní schodiskovej šachty je nutné zohľadniť niekoľko faktorov. V prvom rade je to výška budovy, rozdiel teploty v spodnej a vrchnej časti schodiska, ako aj priemerný tlak ovzdušia mimo budovy. Aby sa vzduch dostal zo spodných častí budovy až hore, je niekedy nutné naplánovať viac okien.

Zhrnutie

Schodisková šachta je určite jedným z najefektívnejších riešení, ako regulovať kvalitu ovzdušia. Ak plánujete rozsiahlu rekonštrukciu alebo stavbu, určite konzultujte s architektom možnosti schodiskovej šachty. Prirodzené riešenia však môžete doplniť o tie mechanické, a vetranie tak zefektívniť. Automatické zatváranie a otváranie okien zabezpečí, že schodisková šachta funguje efektívne a kvalita vzduchu zostáva vysoká.