Sen o vlastnom dome má v sebe pre väčšinu z nás aj túžbu vybudovať si oázu pokoja – miesto, kde možno „vypnúť“ a v tichosti relaxovať. Každý chce doma žiť nerušene, žiaľ, fenoménom dnešnej doby je existencia prebytku zvukov. Je to dôsledok rastu populácie i výstavby. Čo s tým?

Túžba mať dom so záhradou v tichej lokalite sa nie vždy dá skĺbiť so zásadnou požiadavkou ľudí v produktívnom veku a rodičov školopovinných detí, ktorou je rýchle a pohodlné napojenie na hlavné dopravné tepny, časovo komfortný presun do práce, do škôl, na krúžky a späť domov. Pri rozhodovaní sa o kúpe pozemku či hotového domu neraz zatláčame do úzadia prvotný inštinkt, ktorý našepkáva, že konkrétna adresa bude asi hlučnejšia, než sa zdá…

Aj keď si hľadáte miesto na svoj nový domov a viete, že nutne potrebujete bývať tak, aby ste sa každé ráno rýchlo dostali, kam potrebujete, nezľavujte z nárokov na ticho. Vyhnite sa uliciam pozdĺž rušných cestných tepien, a ak sa dá, tak aj parcelám v blízkosti prejazdov vlakov alebo i tým, nad ktorými pravidelne vzlietajú a pristávajú lietadlá. Ale stačí to?

Rozčuľovať dokážu aj drobnosti

Ani tichá lokalita neznamená vždy nízku mieru hlučnosti – stačí, aby neďaleko sídlila stolárska dielňa, pneuservis alebo malá prevádzka, pri ktorej sa však cez deň zastaví veľa áut a zákazníkov. Nájsť úplne ideálne a tiché miesto v atraktívnej lokalite je dnes už asi nemožné. Majte však na pamäti, že dlhodobé vystavovanie sa hluku môže značnou mierou ovplyvniť zdravie – psychické i fyzické. Svoje o tom vie aj Tomáš: „Šesť mesiacov sme rekonštruovali dom v radovej zástavbe. Išlo o klasický poschodový dom z konca 70. rokov. Architekti nám pomohli zmeniť celú našu ulicu na krásne, moderné bývanie.“

Práve jeden z architektov však mladú rodinu upozornil na niečo, čo sa najskôr nezdalo podstatné – susedov v radovej zástavbe od seba navzájom delil iba jeden múr. Prepojené domy nemali medzi sebou dvojité steny. Pravdepodobne išlo o snahu ušetriť materiál i čas pri výstavbe. A do spoločnej steny boli, žiaľ, zasekaním vložené ešte aj vodovodné a odpadové potrubia a taktiež konštrukcia schodiska. „Keď si náš sused pustil večer sprchu alebo si len umýval ruky, všetko sme počuli v našej spálni. Najprv sme sa na tom smiali, neskôr to bolo otravné, nakoniec neznesiteľné. Narodila sa nám dcérka a neskoré večerné sprchovanie sa susedov ju zobudilo vždy, keď sa zdalo, že konečne spí a my môžeme ísť spať tiež,“ spomína Tomáš.

Odhlučnenie steny

Tomáš si nechcel pokaziť vzťahy s obyvateľmi vedľajšieho domu. Veď aj oni si ten dom prednedávnom kúpili a rozhodne nemali v pláne trápiť svojich susedov.

Situácia vyvrcholila tým, že mladá rodina poslúchla radu architekta a spálňu odhlučnili: „Riešilo sa to špeciálnou sadrokartónovou stenou ukotvenou na spoločnej stene so susedmi.“ Keďže podlahová plocha spálne bola viac než veľkorysá, dali sa presvedčiť aj na „záložné“, poistné opatrenie. Bolo ním vybudovanie úplne nového vstavaného šatníka priamo v spálni tak, aby ju pocitovo oddialil od kúpeľne susedov. „Naša spálňa je teraz ešte krajšia a modernejšia. Čelo manželskej postele i dcérkina postieľka sa už nedotýkajú steny so susedmi, ale novej, ľahkej sadrokartónovej priečky, za ktorou je manželkin šatník. Šaty, oblečenie a ostatné textílie v ňom uložené pôsobia ako ďalší pohlcovač neželaného hluku,“ dodáva Tomáš.

Problém v mestách i obciach

Hluk z okolia dokáže narušiť susedské vzťahy i pokojné nažívanie rodiny v dome či byte. Je to zásadný faktor, ktorý sa môže podpísať na zdraví. Podľa prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2020 až 80 percent oslovených respondentov potvrdilo, že neželaný hluk im kazí pohodu a vo veľkej miere ho vnímajú ako zdraviu neprospešný. Ďalším zistením bolo, že negatívnym vplyvom hluku je vystavených viac ako 40 percent obyvateľov veľkých miest Európy a takmer 35 percent ľudí žijúcich v menších mestách.

Mnoho ľudí zároveň priznáva, že so stúpajúcim vekom ťažšie prijímajú aj obvyklý hluk – šantenie detí či vnúčat, hlasnú hudbu, vrčanie náradia a pod. –, takže o to horšie spracovávajú rušivé podnety z okolia, ktoré nemôžu ovplyvniť.

Čím je vlastne hluk pre človeka taký nebezpečný? Nadmerný hluk môže byť priamo zodpovedný alebo spoluzodpovedný za mnohé zdravotné problémy. Nepríjemnému rebríčku kraľuje stres a jeho následky, úzkosti a poškodenie, ba až strata sluchu.

Samotný dlhodobý stres má dokázaný súvis s vysokým krvným tlakom, zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, znižuje kvalitu spánku, poškodzuje odolnosť a schopnosť regenerácie organizmu. Možno ste o tom nevedeli, no neustály hluk negatívne ovplyvňuje spôsob, akým sa správame k ostatným a ako s nimi komunikujeme. Hlučné prostredie, z ktorého sa nemožno vymaniť, dokáže viesť k frustrácii, sociálnej izolácii, hnevu a depresiám.

Preto či už si vyberáte pozemok, staviate dom, alebo chcete kúpiť starší a pekne si ho zrekonštruovať, zamerajte sa aj na rozsah hluku v jeho okolí. Dôležité je reálne si ho uvedomiť, racionálne posúdiť a prijať stavebné opatrenia na jeho zníženie.

Ako chrániť bývanie pred hlukom?

Pri rozhodovaní sa o stavbe, resp. rekonštrukcii na rušnejšom mieste, treba pamätať na to, že správna zvuková izolácia stavby zabezpečí jej obyvateľom pokojné nažívanie. Aj dom v navonok tichej uličke či dokonca na polosamote sa môže stať pre svojich majiteľov zdrojom zúfalstva z nadmerného hluku – stačí, ak sa do susedstva nasťahuje milovník záhradných večierkov, bazénových párty alebo nezlomný víkendový hobby majster… Aké materiály použiť na ochranu domu pred prenikaním hluku a aké stavebné technológie sú najúčinnejšie?

Ozrejmime si, skadiaľ prechádza do budov najviac hluku. Obvykle sú to tie isté miesta, ktorými môže z domu či bytu unikať teplo – predovšetkým priestory okolo dverí, okien –, a tiež miesta, kde sa stretávajú a pretínajú múry a stropy, ale aj nekvalitnou remeselnou výstavbou narušené vnútorné vzduchové komory tehál. V praxi to znamená, že tepelné mosty, teda nechcené cestičky úniku tepla, sa viac-menej zhodujú s akustickými dráhami.

Vedeli ste?

Medzi najpoužívanejšie stavebné materiály patria v našich končinách stále tehly a pórobetónové tvárnice. Pokiaľ ide o zvukovú izoláciu, zapamätajte si, že neomietnutá tehla pohltí pri rovnakej hrúbke približne o jednu pätinu viac decibelov než neomietnutá tvárnica z pórobetónu. Tehla sa vo všeobecnosti vníma ako vhodnejší stavebný materiál v prostredí, kde je už vopred známa hrozba ruchu z ciest, zo železníc či z prípadných výrobných alebo obchodných prevádzok. Napriek tomu je dôležité brať do úvahy stavebnú konštrukciu a použité materiály a technológie ako celok.

Základnými princípmi ochrany novovznikajúceho rodinného domu pred prichádzajúcim hlukom sú:

 • kvalitná a skutočne na mieru šitá projektová príprava stavby – konštrukcií, stavebných materiálov i postupov,
 • správna a dôsledná remeselná realizácia už v štádiu hrubej stavby,
 • správna izolácia stien, priečok, stropov a strechy,
 • inštalácia kvalitných zvukovoizolačných okien,
 • inštalácia vonkajších roliet,
 • s prvkami, ktoré dokážu účinne pohlcovať zvuky, je dobré rátať aj pri plánovaní a následnom zariaďovaní interiéru – závesy, koberec či drevený obklad na stene naozaj nie sú prežitok.

Stavba má hluk zvonku redukovať

Nemá ho prenášať a už vôbec nie násobiť. Zvukovoizolačnú schopnosť konštrukcie treba chápať ako súbor jej vlastností, ktoré sa starajú o to, že zvuky, ktoré k nej prichádzajú a musí im čeliť, sa dostanú dovnútra len v redukovanej miere. Presné parametre stanovujú normy.

Vedeli ste?

Materiálmi, ktoré účinne znižujú hluk, sú minerálna vlna, sadrokartón, ale aj guma namontovaná na nosníkoch. Pri plánovaní výstavby alebo rekonštrukcie s cieľom eliminovať prichádzajúci hluk sa využívajú kombinácie mäkkých stavebných materiálov s vysokou hustotou s materiálmi s nižšou hustotou. Ide napríklad o OSB dosky v spojení so sadrovláknitými doskami alebo o OSB dosky s minerálnou vlnou a so sadrovláknitými doskami. Na takomto princípe funguje aj dodatočné odhlučnenie interiéru tzv. predsadenými akustickými stenami na pohlcovanie hluku.

Ak sa púšťate do rekonštrukcie už staršieho domu, vedzte aj to, že iba správne urobená tepelná izolácia budovy s použitím kvalitných materiálov sa môže úspešne podieľať na zabezpečení zvukovej izolácie. Podobné je to pri izolácii domu pred vlhkom. Teda darmo sa budete trápiť s elimináciou zvukov prenikajúcich cez steny, ak sú múry vlhké. Ochranu pred hlukom ovplyvňuje aj vlhkosť a platí tu pravidlo, že suché steny izolujú hluk lepšie ako vlhké.

Pozrime sa na okná

O tom, že hlučnosť v priestore do veľkej miery závisí od typu a tesnosti okien, nepochybuje dnes takmer nikto. S ohľadom na rozdiely vo zvukovoizolačných vlastnostiach je dôležité postarať sa o súhru tzv. plných a transparentných častí obvodového plášťa domu. Na akustickú izoláciu okien má vplyv:

 • detail osadenia okna v ostení,
 • osadenie parapetov,
 • detail styku okenného rámu a krídla,
 • hrúbka skiel a vzdialenosť medzi nimi,
 • typ skla,
 • použitie plynu v zasklievacej zostave.

Viac cenných rád vám poskytne odborník

Odborné poradenstvo

Všetci moderní výrobcovia deklarujú výborné akustické vlastnosti svojich okien. Pri výbere sa pre istotu riaďte aj tým, či disponujú certifikátmi, ktoré potvrdzujú splnenie akustických parametrov a noriem.

Bežné hodnoty indexu nepriezvučnosti a účinnej ochrany obyvateľov domov pred hlukom z vonkajšieho prostredia sú dnes v prípade štandardných kvalitných okien definované ako 35 až 37 dB. Hovorí sa tomu aj index útlmu hluku alebo akustickej izolácie a nájdete ho pod označením Rw. Platí, že čím je hodnota Rw vyššia, tým má okno lepšie zvukovoizolačné parametre a dovnútra domu prepustí menej hluku. Za skutočne vynikajúce sa považujú hodnoty 40 až 42 dB. Výber okien závisí aj od vzdialenosti budovy od zdrojov hluku a od celkovej plochy okien vo vzťahu k ploche obvodového plášťa.

Náš tip:

Nízkoenergetické trojsklo proti hluku so zasklením 62 sa osadzuje do prémiových strešných okien. Má index útlmu hluku 42 dB. Jeho súčasťou je vnútorné vrstvené bezpečnostné sklo, tepelne spevnené sklo a vonkajšie tepelne tvrdené sklo s povrchovou úpravou proti roseniu. Vo výsledku sa okno stará o zvýšený útlm hluku, zvukovú izoláciu, špičkovú tepelnú izoláciu i bezpečnosť.

Aj logika vnútornej dispozície

Ak túžite po pokoji a maximálnej zvukovej pohode, pri projektovaní nového domu sa oplatí poriadne si premyslieť jeho vnútornú dispozíciu a poradiť sa o nej s odborníkom. Darmo využijete najlepšie izolačné materiály a okná, ak podceníte logické usporiadanie izieb, ich vzájomný vzťah a súvis s najbližšími vonkajšími faktormi, ktoré sú už vopred známe. Ako to myslíme?

Ak má sused vo vedľajšom dome registrovanú chovnú stanicu niektorého zo štekavých plemien psov a štandardne má na terase tri sučky, ktoré rovnako odhodlane hlásia príchod poštára, prejazd cyklistu, prelet kŕdľa vrabcov či objav motýľa na rozkvitnutom muškáte, nebude najrozumnejšie dávať si na túto stranu pozemku a blízko plota spálňu s oknom. Keď chcete predísť dodatočným nákladom spojeným s ďalšou zvukovou izoláciou, orientujte tzv. kľudové zóny a miestnosti v budúcom dome aj podľa miery hlučnosti najbližšieho okolia. Na stranu stretu vášho pozemku s výbehom štekavých psíkov u susedov bude lepšie navrhnúť technickú miestnosť, kúpeľne, toaletu, šatník bez okien alebo jednoducho plnú stenu vášho domu. A naopak, z tichej strany domu by mali byť spálne rodičov a detí, obývačka alebo pracovňa.

Navyše usporiadanie interiéru by malo chrániť interiér pred zvukmi, ktoré vznikajú vnútri domu. Od obytnej časti domu sa určite oplatí izolovať technickú miestnosť s kotlom, práčovňu so sušičkou, prípadne hobby miestnosť, v ktorej sa používa hlučné náradie, rovnako telocvičňu. Z hľadiska akustiky sú nepraktické aj vysoké dvojposchodové miestnosti a medziposchodia. Hluk v dome roznášajú aj moderné galérie, a to najmä vtedy, keď sa nachádzajú nad otvorenou dennou zónou a priamo z nich sa vchádza do nočných izieb.

Vedeli ste?

Moderná architektúra je charakteristická absenciou materiálov, ktoré vedia účinne eliminovať nadmerný hluk. Hladké omietky, plávajúce podlahy, leštené veľkoformátové dlažby a obklady, veľké zasklené okná a fasády – to všetko má len minimálnu schopnosť tlmiť neželané zvuky. V dome vystavenom hluku sa oplatí uvažovať o vnútorných riešeniach, ktoré dokážu efektívne pohlcovať zvuk. A nemusia to byť gobelíny na stenách. Poobzerajte sa po trendových machových obrazoch či drevených reliéfnych obkladoch.

Heslo: Plánovať a predvídať

Dajte si záležať na každom kroku, ktorým sa podieľate na vytváraní miesta na svoj život. Koniec koncov, domov má byť útočiskom, kde sa dá pred okolitým svetom a jeho zhonom občas aj bezpečne skryť a uzavrieť. Podarí sa to, len keď v ňom bude priestor na pokoj a ticho.

Hluk z automobilovej dopravy bežne presahuje 90 dB. Prejazd motorky či zvuk motorovej píly atakuje hranicu 100 dB. Nočný hluk nad 30 dB už znemožňuje pokojný spánok. Ak plánujete kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu, ak sa obzeráte po nehnuteľnostiach vhodných na rekonštrukciu podľa vašich predstáv, nepodceňte to. Poisťujte sa a predvídajte. Keď je váš pozemok v novovznikajúcej štvrti, radšej rátajte s tým, že neďaleko vás nebudú rásť len domy s idylicky tichými záhradami. Časom možno pribudne hlučné detské ihrisko alebo exteriérové športovisko. Nedostaňte sa vinou slabej zvukovej izolácie do boja s rozvíjajúcou sa občianskou vybavenosťou, ktorá má byť benefitom vašej lokality, nie príčinou toho, že sa budete s ťažkým srdcom narýchlo sťahovať preč.

Premyslená a remeselne pedantne zrealizovaná výstavba vie zabezpečiť prijateľne tichý domov a pohodu jeho obyvateľom i funkčné vzťahy so susedmi a s bezprostredným okolím.

Čo je dobré zapamätať si:

 • Nadmerný hluk vplýva na fyzické i psychické zdravie človeka. Permanentné alebo časté vystavenie hluku, pred ktorým nie je možné uniknúť, zvyšuje stres, vedie k úzkostiam, vyššiemu krvnému tlaku, srdcovo-cievnym problémom i oslabeniu imunity.
 • Ak rekonštruujete alebo staviate dom, myslite na zníženie hluku v domácnosti.
 • Štandardné nízkoenergetické okná s trojsklom majú index nepriezvučnosti 35 až 37 dB, prémiové dokonca 40 až 42 dB.