Keby tak bolo možné tú strechu nadvihnúť a dobudovať do nej podkrovie… Koľkí majitelia rodinných domov si takto povzdychnú, keď sa snažia vyriešiť problém so zúfalým nedostatkom miesta na bývanie či s prehnanými cenami nových nehnuteľností ponúkaných na trhu. Ak patríte medzi nich, vedzte, že tento zdanlivo nereálny nápad nie je vôbec absurdný.

Pozrieme sa na zúbok rekonštrukcii, ktorej aj architekti, projektanti a stavební odborníci hovoria prosto nadvihnutie strechy. Za určitých predpokladov sa dá pomerne jednoducho zrealizovať. Nové bývanie si nevyžiada zbytočnú likvidáciu staršej, ale zdravej a funkčnej strechy ani budovanie kompletne novej. Investícia je o to miernejšia a znesiteľnejšia, že základ príťažlivého dizajnového domova pod šikminami získate neraz už vmurovaním dvoch či troch radov tehál po obvode pôvodnej stavby. Strecha sa následne vráti na svoje miesto. Znie to ako sci-fi?

Na začiatok sa oplatí vedieť, že:

 • vybudovanie obytného podkrovia je jedným z obľúbených, relatívne rýchlych a aj finančne zaujímavých spôsobov, ako si rozšíriť obytný priestor a zlepšiť bývanie či napríklad umožniť dospelým deťom, ktoré si zakladajú rodinu, vybudovať si vlastné „štartovacie“ bývanie;
 • žiaľ, v niektorých prípadoch to neumožňuje nízka svetlosť priestoru pod strechou, teda vzdialenosť medzi najvyššou podlahovou vrstvou, tzv. nášľapnou, a krokvami v krove;
 • problém by nastal, ak by nové bývanie nezodpovedalo podmienkam zdravej mikroklímy definovanej normami.

  Čo hovoria normy?

  Svetlú výšku obytnej miestnosti udáva slovenská technická norma. Definuje, že svetlú výšku obytnej miestnosti možno znížiť najmenej na 2 400 mm a v miestnostiach v podkroví na 2 300 mm. Avšak len vtedy, keď sa ostatné významné stavebno-technické parametre v každom konkrétnom prípade ustanovia tak, aby rešpektovali základné požiadavky na tvorbu zdravého obytného prostredia.

  Predpisy týkajúce sa minimálnych požiadaviek na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia zároveň hovoria, že:

  • svetlá výška izby musí mať v podkroví najmenej 2 300 mm, no odporúča sa aspoň 2 400 mm;
  • izba v podkroví so skloneným stropom musí mať najmenej nad polovicou svojej plochy svetlú výšku aspoň 2 400 mm.

  Vedeli ste?

  V miestach sklonenia má byť najmenšia svetlá výška 600 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava len plocha, nad ktorou je najmenšia svetlá výška 1 300 mm.

  Zabezpečiť dostatočnú svetlú výšku podkrovných priestorov v určitých prípadoch umožní práve nadvihnutie strechy. Benefitmi takejto obnovy staršieho rodinného domu sú v porovnaní s klasickou prístavbou, ktorá si žiada budovanie od základov, najmä:

  • výrazná úspora stavebných materiálov a prác,
  • skrátenie času výstavby,
  • nulový nárok na trvalé zabratie záhrady či iných využívaných plôch pozemku,
  • celkové zníženie investičných nákladov.

  Ak má v podkroví vzniknúť nový byt pre deti či vnúčatá majiteľov domu, výhodou navyše býva fakt, že im odpadá zásadná investícia do kúpy stavebného pozemku.

  Viete si to celé predstaviť?

  Aby ste získali názornejšiu predstavu, pozrite si nasledujúce obrázky. Poukazujú na vzťah medzi nadvihnutím konkrétneho typu strechy a priestorom, ktorý pod ňou možno získať.

  Obrázok 1: Zväčšenie podlahovej plochy pri nadvihnutí strechy domu s tzv. stanovou strechou o 0,5 a 0,75 m v porovnaní s pôvodným stavom, pri ktorom bola výška obvodového muriva pod strechou 0,25 m.

  Obrázok 2: Zväčšenie podlahovej plochy pri nadvihnutí strechy domu s klasickou sedlovou strechou o 0,5 a 0,75 m v porovnaní s pôvodným stavom, pri ktorom bola výška obvodového muriva pod strechou 0,25 m.

  Viac cenných rád vám poskytne odborník

  Odborné poradenstvo

  Nezabudnite na stavebné povolenie

  Pri plánovaní budúceho obytného podkrovia nezabudnite splniť základné pravidlá. Ide tu o rekonštrukciu, takže sa nevyhnete úradom a úkonom spojeným jednak so žiadosťou a s vydaním stavebného povolenia pred začatím a jednak s kolaudáciou po ukončení stavebných prác.

  Vedeli ste?

  Nadstavba domu sa považuje za novostavbu. Dochádza pri nej k zmenám v nosných a iných stavebných konštrukciách a menia sa rozmery existujúcej budovy vo zvislom smere. Podľa stavebného zákona je pre všetky druhy novostavieb – prístavby a nadstavby nevynímajúc – vždy potrebné získať platné stavebné povolenie ešte pred začatím prác.

  Nie je to hračka

  Nadvihnutie strechy nepatrí k jednoduchým stavebným zásahom a nie každé konštrukčné riešenie ho umožňuje. Dobrá správa je, že zdvihnutie strechy je obvykle možné na všetkých domoch štandardnej konštrukcie, teda keď ide o tehlové (murované) domy so železobetónovými väzbami a aj na väčšine drevených domov (rozhoduje statický posudok). V porovnaní s výstavbou kompletnej budovy od základov ide vždy o výrazne menší rozsah prác.

  Napriek tomu majte na pamäti, že v nijakom prípade to nie sú práce, do ktorých by sa mohol stavebník pustiť svojpomocne. Bezpodmienečne si k svojim plánom prizvite projektanta/architekta, ktorý zabezpečí aj statický posudok jestvujúcej strechy a všetkých prislúchajúcich stavebných konštrukcií, naplánuje ich úpravy aj celý proces priebehu výstavby vrátane ich rozsahu.

  Ako sa to udeje?

  Samotné dvíhanie strechy musí vykonať realizačná firma, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti. Jej úlohou bude podľa pokynov projektanta zložiť strešnú krytinupripraviť krov na zloženie zo stavby. Samotný krov bude potrebné vystužiť a vykonať opatrenia umožňujúce jeho nadvihnutie a uloženie na vyhradené miesto.

  Následne sa krov zdvihne pomocou vhodného žeriava (s požadovanou nosnosťou) a položí sa obvykle na dočasnú konštrukciu. Bude preňho oporou na čas nutný na vykonanie betonárskych a murárskych prác súvisiacich s vybudovaním nosných múrov do výšky zodpovedajúcej projektu nového podkrovia.

  V okamihu, keď je nadstavba domu dokončená, žeriav vráti nosnú konštrukciu strechy na dom. Následne ju doplníte strešným plášťom. Jeho súčasťou bude:

  • zateplenie zodpovedajúce požiadavkám tepelnotechnickej normy,
  • ochrana tepelnej izolácie parozábranou zo strany interiéru,
  • ochrana poistnou hydroizoláciou zo strany exteriéru.

  Čo sa stane so strešnou krytinou? Strešná krytina dáva streche finálny vzhľad. V tomto prípade majú investori dve možnosti. Ak skladáte zo strechy pomerne novú krytinu, ktorá má pred sebou ešte dostatočne dlhý život, môžete ju namontovať opätovne. Sú však krytiny, ktoré sa z rozličných príčin spätne montovať neoplatí, takže je vhodnejšie nahradiť ich novými. Pri riešení tejto otázky vám poradia v strechárskych firmách, ktoré disponujú praktickými skúsenosťami a pomôžu vám vybrať si možnosť, ktorá ideálne splní vaše požiadavky.

  Náš tip:

  Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné nadvihnúť strechu v celku, možno jej konštrukciu rozobrať a po dokončení nadstavby vrátiť na dom v opačnom poradí. Jednotlivé časti krovu treba očíslovať, označiť si ich presné umiestnenie v konštrukcii a, samozrejme, toto rešpektovať pri spätnej montáži.

  Domov bez limitov a obmedzení

  Pre vnútorné riešenie nadstavby neplatia okrem statických v podstate žiadne limity. Môžu v nej byť balkóny i terasy s požadovanými okennými či dverovými výplňami. Na dostatočné presvetlenie novovybudovaného podkrovia určite nebudú stačiť len fasádne okná a dvere. Siahnite preto po strešných oknách, s ktorými môžete vytvoriť dokonale presvetlený interiér.

  K dispozícii je dnes množstvo riešení – inštalácia jednotlivých strešných okien, vodorovných, zvislých, ich horizontálnych i vertikálnych kombinácií, lomených zostáv s doplnkovým fasádnym oknom, spojenie strešného balkóna a terasy…

  Doplnkové vybavenie, ktoré výrobcovia strešných okien ponúkajú, vám pomôže zabezpečiť nielen ochranu pred neželanými pohľadmi pozorovateľov, tienenie miestností, ale napríklad aj automatické vetranie priestorov alebo uzatvorenie okien s prichádzajúcimi kvapkami dažďa. Samozrejmosťou je možnosť diaľkového ovládania a napájanie napríklad z fotovoltického panelu. V niektorých prípadoch svetlo do interiéru privedú svetlovody, ktoré sa z roka na rok tešia väčšej a väčšej obľube.

  Finalizácia v duchu trendov i zásad

  Stavebné technológie dovoľujú umiestniť do podkrovných priestorov akýkoľvek druh miestností. Je však dobré, ak rozhodnutie o dispozičnom riešení padne v predstihu. Kúpeľne a kuchyne sú vždy časťou bytu s vyšším rizikom tvorby väčšieho objemu vodných pár a tomu je správne prispôsobiť skladbu strešného plášťa. Dobrý projektant/architekt vás na všetky súvislosti upozorní. Pri plánovaní izieb, kúpeľní a ostatného zázemia v podkroví zohľadní nielen vaše predstavy, ale aj stavebno-fyzikálne vzťahy.

  Tip na záver:

  V podkroví sa striedajú klasické steny so šikminami a práve v tom spočíva jeho šarm, ale i výzva. Pri výbere zariaďovacích predmetov je občas potrebné rešpektovať aj takú zdanlivú banalitu, ako je šírka a tvar prístupového schodiska. Sortiment v obchodoch s nábytkom je však obrovský. Možno oceníte nábytok v tzv. demonte, s ktorým sa počas prepravy lepšie manipuluje. Zrejme bude potrebné využiť aj služby šikovného stolára, ktorý vyrobí niektoré druhy nábytku na mieru, obzvlášť pokiaľ ide o úložné priestory.

  Podkrovné bývanie má svoje čaro. Musíte síce prekonávať viac schodov, ale poskytne vám veľmi zaujímavé, až jedinečné obytné priestory. Realizovať sa v nich môže kreatívna dizajnérska duša samotných obyvateľov alebo výborný profesionálny bytový architekt. Pamätajte však na to, že menej je niekedy viac a interiér ponechajte čo najviac otvorený. Bude sa vám tam nielen ľahšie upratovať, ale aj žiť v duchu súčasných trendov.