Pred 25 rokmi zneli informácie z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie ešte ako sci-fi z pera Julesa Verna. S úžasom sme počúvali o pasívnych domoch, v ktorých vraj netreba kúriť, a takisto o zázračných tepelných čerpadlách. Dnes majú systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie veľké zastúpenie, treba si len vedieť vybrať.

Nové technológie prenikajú do domácnosti

V princípe by sme si mali povedať, že obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také, ktoré sú svojím spôsobom nevyčerpateľné. Máme teda istotu, že (na rozdiel od fosílnych palív) budeme môcť s ich pomocou ohrievať vodu, resp. vyrábať elektrickú energiu aj o tisíc rokov. Využívanie slnečnej, geotermálnej či veternej energie má aj ďalšie rozmery: je to energia, ktorá sa získava s minimálnymi nákladmi a spôsobom, ktorý minimálne zaťažuje životné prostredie.

Hoci v poslednom období sme v oblasti OZE nič prevratné nezaznamenali, evolúcia aj tak nezadržateľne postupuje ďalej. Tepelné čerpadlá sú čoraz dokonalejšie, s vyšším COP (koeficientom výkonnosti) a takisto cenovo dostupnejšie.

obnoviteľné zdroje energie
Foto: Viessmann

Efektivitu vašej domácnosti môže priniesť aj solárny ohrev vody. Investičné náklady pre 4-člennú domácnosť tu predstavujú asi 2 000 eur, takže návratnosť je okolo 6 rokov (v závislosti od množstva ohriatej vody). Malý elektrický bojler s podporou tepelného čerpadla a objemom 100 l, ktorý takisto dokáže pokryť potreby 4-člennej domácnosti, dnes možno kúpiť už do 500 eur, takže návratnosť investície do takéhoto zariadenia je kratšia než tri roky. Už tieto príklady jasne dokumentujú, že prienik technológií využívajúcich OZE do našich domácností je kontinuálny a je logické, že ich budeme využívať čím ďalej, tým viac.

Najlepšia energia? Tá, ktorá sa nespotrebuje…

Pre objektívnosť treba dodať, že aj výroba, preprava a stavba zariadení na výrobu elektriny z OZE do istej miery životné prostredie predsa len zaťažuje. Ten najekologickejší variant energie je, paradoxne, taký, keď ju vôbec nemusíme vyrobiť. V prvom rade teda treba znižovať energetickú náročnosť, a tak aj emisie. Pomôcť si môžeme už pri samotnom projektovaní stavby a navrhnúť ju tak, aby z nej zbytočne neunikalo teplo, aby v zime dosiahla maximum solárnych ziskov a zároveň bola počas horúceho leta prirodzeným spôsobom chránená proti prehrievaniu, napríklad vhodným umiestnením vertikálnych stavebných otvorov, strešných okien, presahmi strechy či tienením.

obnoviteľné zdroje energie

Vymeňte drahé chladenie za pasívne solárne zisky

Objekty musíme kvalitne zatepliť, ale ani dostatočne izolované obvodové múry nám nepomôžu, ak bude teplo unikať stavebnými otvormi. V prípade podkrovia je preto vhodné investovať do strešných okien s trojsklom.

Ušetriť môžete aj pri chladení objektu. Načo investovať do akokoľvek efektívnej klimatizácie (využívajúcej trebárs energiu z tepelného čerpadla s reverzným chodom), keď stačí objekt postaviť tak, aby sme dodatočné chladenie vôbec nepotrebovali? Pokiaľ správne navrhneme a zrealizujeme výstavbu rodinného domu do 200 m2 úžitkovej plochy, na jeho vykurovanie nám postačí úplne jednoduchý zdroj tepla, pokrývajúci reálnu tepelnú stratu objektu.

Vedeli ste, že?

Ak investujeme do efektívneho zateplenia, stáva sa investícia do komplikovaného vykurovacieho systému zbytočnou a neefektívnou. Jednoznačne sa teda oplatí stavať tak, aby sme maximálne využili všetky možnosti pasívnych ziskov, ktoré nám ponúka najmä slnko.

obnoviteľné zdroje energie

Čo je dobré si zapamätať

  • Využívanie zariadení na OZE výrazne znižuje náklady na prevádzku objektov.
  • Náklady na vykurovanie znižuje aj pasívne využívanie slnečných ziskov, čo treba riešiť už v projektovej fáze. Napríklad strešné okná môžu mať vďaka orientácii k slnku pozitívnu energetickú bilanciu.
  • Pokiaľ zvažujeme kúpu tepelného čerpadla, nechajme si najskôr prepočítať návratnosť takejto investície, pretože moderné, čiže kvalitne zateplené rodinné domy si vystačia aj s jednoduchším, a teda lacnejším typom vykurovania.
  • Ak sme sa definitívne rozhodli pre tepelné čerpadlo (napríklad aj z dôvodu vykurovania bazéna), určite siahnime po tepelnom čerpadle s reverzným chodom, ktorý môžeme využiť aj na chladenie objektu.
  • Zariadenia využívajúce OZE sú mimoriadne vhodné aj pre chatové oblasti, kde nie je verejná elektrická sieť. Tu sú mimoriadne užitočné najmä solárne fotovoltické panely na výrobu elektriny. Fotovoltické články môžu byť dokonca integrované v strešnej krytine.