Zdravé a spokojné bývanie v akejkoľvek budove je podmienené jej správnym osadením do terénu a vhodnou orientáciou jednotlivých priestorov na svetové strany. Preto je pre budúce kvalitné bývanie dôležitý výber správneho pozemku.  

Pri výbere pozemku je nutné posudzovať viacero hľadísk, od orientácie na svetové strany, cez rozmery a ich proporcie, prístupu na pozemok a k budúcej nehnuteľnosti, až po typ terénu. Vhodným výberom stavebného pozemku možno výrazne ovplyvniť náklady na výstavbu a prevádzku samotnej stavby. 

Orientácia na svetové strany 

Rozmiestnenie jednotlivých miestností a ich orientácia na svetové strany sú dôležitým kritériom z hľadiska tepelných ziskov a strát budovy. Ak uvažujeme nad výstavbou pasívneho domu, hlavnou požiadavkou bude orientovať všetky veľké okná na juh a využiť tak pasívne tepelné zisky tvorené prestupom slnečných lúčov cez sklené tabule.  

TIP

Na juh by mali byť orientované predovšetkým obývacie izby, detské izby, prípadne pracovne. Na severnej strane domu budú potom spálne, kuchyňa, kúpeľňa, technické a skladovacie priestory a chodby. 

Ak budeme na južnú stranu orientovať obytné miestnosti, od jesene až do jari budú tieto priestory prehrievať lúče slnka, ktoré je práve v týchto ročných obdobiach pomerne nízko nad obzorom. Akumulačné schopnosti južnej strany stavby sa môžu posilniť napríklad celoplošnou betónovou podlahou alebo murovanými stenami v preslnených miestnostiach.  

V letných horúčavách, keď je slnko vysoko nad obzorom, môžu byť okná južnej strany stavby chránené prečnievajúcou rímsou alebo vhodnými tieniacimi prvkami, napríklad žalúziami, markízami či exteriérovými roletami, ktoré chránia okná aj pred mechanickým poškodením. Vynikajúcou ochranou môžu byť listnaté stromy tieniace južnú fasádu v lete, ktoré po opadaní lístia na jeseň budú prepúšťať slnečné lúče. 

TIP 

Ak necháte strešné okno pootvorené pri stiahnutej exteriérovej rolete, zabezpečíte tým prúdenie čerstvého vzduchu dovnútra. Ďalšou veľkou výhodou vonkajšej rolety je, že zabraňuje prenikaniu akéhokoľvek svetla do miestnosti v ktorejkoľvek časti dňa. O vlastnostiach vonkajších roliet sa dočítate tu. Riešením sú aj spomínané vonkajšie markízy, o ktorých sa viac informácií dozviete tu. Viac informácií o vnútorných žalúziách získate po kliknutí sem.

pasívne solárne zisky, orientácia domu, prirodzené svetlo

Akýkoľvek pasívny dom, ktorý by bol zle orientovaný na svetové strany, nielenže nemôže spĺňať požiadavky na energetickú úspornosť, ale ani na dobrý pocit z nového domova. Úžitková hodnota rodinného domu s obývačkou orientovanou na sever alebo na východ prudko klesá. Slnko potrebujeme nevyhnutne kživotu – nielen teplo, ktoré nám poskytuje, ale aj svetlo. Na severnú stranu umiestnite radšej kuchyňu. Tá priame oslnenie nepotrebuje a nižšia teplota je v nej vhodnejšia aj pre prácu s potravinami.  

Zlaté pravidlá verzus kompromisy 

V konečnom dôsledku ide pri správnom osadení stavby vzhľadom na svetové strany o najvyššie zisky z využívania slnečnej energie a minimalizáciu tepelných strát objektu. Solárnu pohodu v nehnuteľnosti vytvoríme najjednoduchšie tak, ak na južnú stranu vystavíme dispozične otvorené presklené obytné priestory a severnú stranu budovy budeme čo najviac chrániť pred tepelnými stratami buď čo najcelistvejšou fasádou s malými oknami, prípadne jej časť necháme zapustenú do svahu. Samozrejme, dnes sú k dispozícii kvalitné okná s izolačnými trojsklami. Takže ak sa stane, že te miestnosti v dome orientované na sever, ktoré si vyžadujú viac prirodzeného svetla, nemusíte ich nevyhnutne vybaviť iba malými oknami – kvalitné okná s trojsklom sú v tomto prípade ideálnym riešením.  

Vedeli ste, že?

S elementárnymi pravidlami počítajú architekti už pri úvodných úvahách o osadení stavby na pozemku – ich cieľom je zabezpečiť zachytávanie slnečnej energie počas studených mesiacov a zabrániť prehrievaniu v letnom období. 

Samozrejme, nie vždy sa dá nehnuteľnosť vzhľadom na svetové strany optimálne umiestniť. Odborníci hovoria, že prípustná odchýlka od južnej orientácie je približne 22,5°, pričom sa uprednostňuje orientácia na juhozápad. Správna orientácia domu na svetové strany pomerne často naráža na legislatívu vyžadujúcu dodržanie uličnej strany, smeru zástavby alebo smerovania hrebeňa strechy. Potom je len na stavebníkoch a architektoch, aby hľadali kompromisné riešenia na čo najlepšiu kompenzáciu vynútených podmienok umiestnenia stavby. 

pasívne solárne zisky, orientácia domu, prirodzené svetlo

Rozmery stavebného pozemku a jeho proporcie 

Aj rozmery stavebného pozemku a jeho proporcie majú veľký vplyv na úžitkové vlastnosti nehnuteľnosti, ktorá je na ňom postavená. Príliš úzke pozemky sú obmedzujúce z hľadiska dodržania odstupových vzdialeností od susediacich nehnuteľností. Stavby sú potom projektované ako predĺžené, s pomerne veľkými hĺbkami priestorov, ktoré sa len ťažko dostatočne presvetľujú prirodzeným svetlom a prehrievajú slnečnými lúčmi.  

Dobrou správou je, že problematiku dostatočného presvetlenia podobných priestorov pomáhajú riešiť strešné okná a svetlovody, ktorými je možné denné svetlo priviesť aj do takých priestorov, ktoré by sa za štandardných podmienok slnečných lúčov celoročne nedočkali. 

Svetlovody 

Svetlovody sú schopné preniesť mesačné aj slnečné svetlo do miestností až do vzdialenosti 6 metrov. Preto sú vhodné do menších izieb, kúpeľní či na chodbu, ktoré sa nachádzajú vo vnútri dispozície a nemajú okná. Svetlo, ktoré privedú dovnútra, sa rovná svietivosti 60 W žiarovky. Vďaka jednému svetlovodu teda môžete ušetriť ročne približne 400 hodín svietenia žiarovkou. Okrem toho je denné svetlo pre ľudský organizmus oveľa priaznivejšie než to umelé. Ak máte záujem o informačný výpočet ceny svetlovodu, kliknite sem. 

Prístup na pozemok 

Ideálna prístupová cesta na stavebný pozemok je vedená z jeho severnej strany. Prístupová cesta, parkovacie miesto pre automobil alebo garáž tak budú umiestnené na severnej strane domu, prípadne po jeho stranách. V takom prípade nijako neovplyvnia využitie južnej fasády na akumuláciu svetla, ani výhľady cez veľkorysé presklenie. Takéto logické umiestnenie prístupu na pozemok pomôže situovať vstupnú miestnosť do domu aj chodby v severnej časti budovy. 

Terén 

Charakter terénu je rozhodujúci pre výber typu stavby vhodnej pre pozemok. Vo všeobecnosti stavebníci preferujú rovinaté, prípadne mierne zvlnené stavebné pozemky. Aj strmšie pozemky však majú svoje čaro a problematika vhodného umiestnenia stavby na nich býva výzvou pre stavebníka aj projektanta. V každom prípade, svah zvažujúci sa južným smerom môže byť pre budúcu nehnuteľnosť prínosom. Stavbu je možné zapustiť doň tak, že severná strana a časti východnej a západnej strany domu budú prirodzene chránené. Ide o pasívnu ochranu pred chladnými vetrami zo severu. K tejto ochrane prispieva aj súvislá výsadba ihličnatých stromov na severnej strane alebo na strane prevládajúcich vetrov. 

Zaujímavosť

V prípade projektovania nízkoenergetického alebo pasívneho domu dokáže skúsený architekt navrhnúť primeraný tvar a hmotu stavebného objektu, ktorá bude v súlade s okolitým terénom a umiestnením pozemku, ba dokonca preň budú tieto atribúty benefitom. 

pasívne solárne zisky, orientácia domu, prirodzené svetlo

Čo môžete urobiť pre kvalitné bývanie? 

Pre zdravé bývanie je dôležitá nielen správna orientácia domu na svetové strany, ale aj ďalšie faktory. Ak ich pri výbere stavebného pozemku citlivo zohľadníte, získate miesto na kvalitné bývanie s optimalizovanými nákladmi na energie 

Charakteristický dom spĺňajúci súčasné kritériá na pasívne bývanie dnes vyzerá asi tak, že jeho južná fasáda je tvorená pomerne veľkorysými presklenými plochami, ktoré sú pred letným úpekom chránené vhodným tienením. Tieniaca technika nechráni len pred slnečnými lúčmi a svetlom, ale celoročne zabezpečuje intimitu priestorov a v zimnom období zamedzuje únikom tepla. Celoročne zase pomáha predchádzať aj mechanickému poškodeniu okien počas extrémnych meteorologických javov. 

Výhodou je napríklad aj realizovaná zimná záhrada predsadená na východnej alebo západnej fasáde. V chladnejších mesiacoch sú jej priestory prehrievané slnkom a pôsobia ako izolant a zásobník tepla pre obytné priestory. Takýmto umiestnením zimnej záhrady ostane južné priečelie uvoľnené pre zasklené plochy a zároveň sa zachová zásobovanie priestorov domu teplým predhriatym vzduchom zo zimnej záhrady. 

TIP

Dobre navrhnutá zimná záhrada pomáha odvetrávaniu prehriateho vzduchu z interiéru vetracím otvorom v jej hornej časti. Podobne izolujú a zabezpečia predhriatie vzduchu aj zasklený balkón alebo lodžia. V bytoch predstavujú akúsi mini zimnú záhradku. Všetky tieto prvky sú súčasťou modernej architektúry podieľajúcej sa na konečnom vzhľade budov. 

Severná strana je potom riešená tak, že vďaka malému podielu okenných otvorov a dôslednému zatepleniu, ako aj vďaka ďalším opatreniam, napríklad zapustením severnej časti domu do terénu, sa minimalizujú tepelné úniky.  

Aj vhodná zeleň v okolí stavby môže prispieť k zvýšeniu kvality bývania a k zlepšeniu jeho energetickej bilancie. Osvedčujú sa hlavne listnaté stromy pred južným priečelím a ihličnaté stromy celoročne chrániace svojím habitusom severnú a náveternú časť domu. 

Pozemok nie je vždy optimálny a veľakrát na pozemku ani nemožno navrhnúť stavbu s optimálne rozloženými priestormi. Vždy je potrebné brať do úvahy vzťahy vyplývajúce z charakteru samotného pozemku, prípadne z okolitej zástavby. A vždy je potrebné urobiť maximum pre to, aby naprojektovaná a následne zrealizovaná stavba poskytla svojim obyvateľom kvalitné bývanie, v ktorom okrem tepelných ziskov záleží aj na zdravom vnútornom prostredí. 

Tip na záver

Vedeli ste, že existuje aj strešné okno certifikované pre pasívne domy v oblastiach s chladnou klímou?