V poslednej dobe nastal hon na čarodejnice, teda na plasty. Denno-denne sme rôznymi príspevkami v médiách presviedčaní o tom, aké sú plasty pre naše zdravie škodlivé, neekologické, ako znečisťujú životné prostredie, a vôbec, najlepšie by ich bolo okamžite všetky zrušiť...

Žijeme v čase „plasticfree“, teda v dobe, keď mnoho ľudí začalo uprednostňovať život bez plastov. Ako to teda je s plastami? Sú pre nás naozaj takou hrozbou? A ak nie, ako sa s nimi naučiť žiť? Alebo bez nich? 

Pár slov o zodpovednosti 

Bez plastov to pôjde veľmi ťažko. Ich pomerne lacná výroba a široké spektrum užitočných vlastností príčinou, že sme obklopení plastami. Ak by ste sa chceli pokúsiť vylúčiť ich zo svojho života, boli by ste postavaní pred takmer neriešiteľnú úlohu. Len si predstavte moment, keď by všetky plasty na okamih zmizli zo zemského povrchu. Zmizla by časť nášho oblečenia, nábytok, elektrospotrebiče, detské hračky, rozsypal by sa nákup po ceste, z dopravných prostriedkov by ostali len torzá, prestali by fungovať komunikačné prostriedky… Nevznikol by ani tento príspevok, nebolo by ho do čoho naťukať 

Plasty tu, našťastie, máme a ešte dlho ich nič nenahradí. Je len na človeku, tvorovi mysliacom, aby sa správal zodpovedne a plasty v okamihu, keď si prestanú plniť svoj účel, zrecykloval a nedovolil, aby na konci svojej púte našli miesto kdesi na okraji lesa alebo v hlbinách jazier a morí. Úvaha teda nebude o tom, ako žiť bez plastov, ale ako žiť zodpovedne s plastami.

plastové okná, drevené okná, drevohliníkové okná, okná cena, montáž okien

Zodpovedný prístup k ekológii v stavebníctve 

Veľa výrobcov stavebných materiálov, strešné okná nevynímajúc, sa snaží pružne reagovať na požiadavky zákazníkov a obmedzuje spotrebu plastov, resp. vyrába stavebné materiály tak, aby od okamihu ich vzniku až po ukončenie ich životnosti a recykláciu, zanechali za sebou čo najmenšiu uhlíkovú stopu, čo znamená, že sú ohľaduplné voči životnému prostrediu. 

Stavebné materiály a výrobky ohľaduplné voči životnému prostrediu musia spĺňať požiadavky, ku ktorým patria: 

  • vyrobené z miestnych zdrojov – ťažiskové materiály by sa mali vyťažiť čo najbližšie k miestu ich spracovania tak, aby nemuseli byť zbytočne prepravované na dlhé vzdialenosti, a produkcia by zároveň mala byť čo najbližšie k miestu spotreby, v našom prípade k miestu stavby; 
  • pri ich výrobe sú použité technológie priateľské k životnému prostrediu, teda také, ktoré spotrebúvajú čo najmenej energie, prípadne používajú alternatívne zdroje energie, neuvoľňujú do ovzdušia škodlivé látky a pod.; 
  • samotný stavebný materiál, ako aj obalový materiál by mal byť jednoducho separovateľný a recyklovateľný, ideálna je možnosť jeho viacnásobného použitia; 
  • veľmi užitočnou vlastnosťou sa javí možnosť jednoduchej opravy alebo výmeny poškodenej časti výrobku, čím sa predĺži jeho životnosť.

Sú plastové okná taký strašiak? 

V otázkach ekológie sa ľuďom ako sporné často javia najmä plastové okná. Výrobcovia plastových profilov dnes musia dodržiavať rôzne nariadenia o pomere recyklovanej suroviny voči tzv. prvoplastu. Ak sú vám plastové okná sympatické kvôli cene a ľahkej údržbe, ale zároveň vám leží na srdci udržateľnosť, mali by ste vedieť, že existujú výrobcovia plastových profilov, ktorí vo svojich produktoch idú ešte ďalej. Využívajú totiž ešte väčší pomer prvotriedneho recyklátu. Ten zväčša pochádza zo zvyškov samotnej výroby či starých plastových okien.

plastové okná, drevené okná, drevohliníkové okná, okná cena, montáž okien

Vedeli ste, že?

Druhotný plast môže mať paradoxne oveľa lepšie vlastnosti než plast pôvodný. Pri jeho spracovaní sa totiž do prímesi dostávajú ďalšie stabilizačné zložky či látky zlepšujúce jeho odolnosť. Plastové profily sa pritom môžu opakovane zužitkovať až 20-krát.

Okrem dreva a plastov nájdeme na oknách, prirodzene, sklo, ale aj kovové kovania, spojovací materiál a plasty. Navyše, v prípade poškodenia niektorej súčasti okna je možné ich jednoducho vymeniť. Počas skladovania a transportu k zákazníkovi sú okná chránené obalmi z recyklovaného papiera a plastových fólií. 

plastic-free strešné okná

Strešné okná sú z hľadiska podielu plastov oveľa ekologickejšie. Keďže plast neznesie také vysoké teploty, aké sa vytvárajú na povrchu strechy, na rozdiel od fasádnych okien sa čisto plastové rámy do tohto prostredia ani neodporúčajú. Výrobcovia, ako napríklad VELUX, používajú drevené jadro rámu, ktoré je špeciálne upravené, t. j. vysušené, a chránené vodotesným polyuretánovým náterom, ktorý je odolný i voči prachu. Vďaka drevenému jadru sa zachovávajú vynikajúce izolačné vlastnosti okna, polyuretánová vrstva zasa zabezpečuje dlhú trvanlivosť bez nutnosti čistenia či natierania rámu. 

Ak vám teda záleží na ekologickej povahe vášho nového alebo rekonštruovaného domu, zaujímajte sa o pôvod a proces výroby jednotlivých materiálov a konštrukčných prvkov, ako aj o ich vlastnosti z hľadiska následnej prevádzky, údržby či možnosti ďalšieho zužitkovania, keď na stavbe doslúžia.