Vegetačných striech v našich mestách i na vidieku napriek rozpačitým začiatkom pribúda. Mnoho majiteľov nehnuteľností sa pre ne rozhodlo na základe vlastného uváženia, iných zaviazalo rozhodnutie úradov. Vo viacerých mestách totiž plochú strechu bez jej zazelenania už neskolaudujete.

Zelené strechy majú množstvo benefitov, ktoré priaznivo ovplyvňujú životné prostredie po ekonomickej, ekologickej aj sociálnej stránke. Dobrá správa je, že zeleň sa dá založiť aj na šikmých strechách. K najdôležitejším výhodám patrí:

1. Zadržiavanie zrážkovej vody

Vrstvy výsadbového substrátu, drenážny systém strechy, ako aj samotné rastliny zachytávajú dážď i sneh a do kanalizácie ich vypúšťajú s oneskorenímv redukovanom množstve. Znižujú zahlcovanie systému odvádzania vôd v čase prívalových zrážok a ak by išlo o aglomeráciu s veľkými počtami vegetačných striech, výrazne v nej klesne riziko lokálnych záplav.

Z výsadbového substrátu, ale aj z rastlín sa zadržaná voda odparuje postupne a pomáha k zlepšovaniu klímy na streche samotnej, ale i v jej okolí. Aj podiel prachových častíc v ovzduší je výrazne nižší.

2. Zlepšenie tepelného komfortu

A to pod strechou, ako aj v okolí stavby. Tým, že rastlinná výsadba dokáže pohltiť až polovicu slnečného žiarenia, napomáha udržaniu tepelného komfortu v miestnostiach pod strešnou konštrukciou a znižuje energetické nároky na ich chladenie – niektoré zdroje uvádzajú úsporu energie na klimatizovanie priestorov až o 75 percent. A nielen to. K ochladeniu dochádza aj v bezprostrednej blízkosti budov s vegetačnou strechou, keď pokles teploty môže byť až 3 °C. Každá vegetačná strecha reguluje teplotu. V lete príjemne chladí a v zime temperuje.

3. Rozvoj biodiverzity

Rastliny pestované na strechách sú útočiskom pre hmyz vrátane včiel a tiež pre vtáctvo a ďalšie drobné živočíchy. Takýto ekosystém blahodarne pôsobí nielen na zdravie človeka a jeho psychiku, ale i celkový stav životného prostredia.

K ďalším výhodám zelených striech možno zaradiť ich zvýšenú odolnosť voči ohňu alebo nárast životnosti povlakovej krytiny strechy, ktorá je pri správnom vyhotovení chránená pred mechanickým poškodením aj pred účinkami zmien počasia. V neposlednom rade sa dobre navrhnutá a udržiavaná vegetačná strecha prejaví na zvýšení trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Ak sa rozhodujete pre vybudovanie vegetačnej strechy, istotne sa stretávate s množstvom protichodných názorov. Pretrvávajú medzi laickou i odbornou verejnosťou. Už vás niekto presviedčal o tom, že do zelených striech a zelených striech kombinovaných s relaxačnými plochami alebo aj úžitkovými záhradami sa nedajú zabudovať strešné okná, svetlíky ani svetlovody? Nie je to pravda. Aké ďalšie mýty kolujú v povedomí verejnosti? Pozrime sa spoločne na najzávažnejšie z nich:

Preťaží stavebnú konštrukciu = mýtus

Mnoho pochybovačov vám bude tvrdiť, že tzv. živá strecha prehnane zaťaží stavebné konštrukcie domu. Pri novostavbe tento argument absolútne neobstojí. Statik bude už pri projektovaní počítať so zelenou alternatívou strechy, takže všetky nosné časti navrhne tak, aby odolali aj prípadnému zvýšenému zaťaženiu.

Ak budete uvažovať o vybudovaní vegetačnej strechy na jestvujúcej budove v rámci rekonštrukcie, inšpirujte sa faktami:

  • Extenzívna vegetačná strecha má obvyklú výšku výsadbového substrátu 80 milimetrov a ten po nasiaknutí vodou dosiahne hmotnosť do 110 kg/m2. K dispozícii sú však aj riešenia s nižšou hmotnosťou. Ak by takáto strecha bola pred rekonštrukciou priťažená rovnakou vrstvou štrku, ušetríte stále viac ako 20 kg záťaže na každý štvorcový meter.
  • Ku každej rekonštrukcii plochej strechy treba pristupovať individuálne a takmer každá dokáže po dôkladnom preskúmaní poskytnúť hneď niekoľko možností na úsporu zaťaženia. Jednou z dobrých ciest je demontáž nefunkčných asfaltových pásov alebo pomerne ťažkých škvarových zásypov. Oplatí sa nahradiť ich ľahšími tepelnoizolačnými alebo spádovými vrstvami z polystyrénu, minerálnej vlny alebo iného materiálu.

Ak začne zatekať, nedá sa opraviť = mýtus

Ďalšia skupina odporcov ekologických riešení striech vás bude presviedčať o tom, že keď raz začne vegetačná strecha zatekať, nikto ju už neopraví. Aj toto tvrdenie je mýtom – každú povlakovú krytinu možno opraviť. Pokiaľ je však kvalitne zrealizovaná, nie je dôvod na obavy.

Dôležité je, aby vám vegetačnú strechu vybudovala firma so skúsenosťami v tejto oblasti. V prípade, že okrem svojich poznatkov a know-how použije aj kvalitné materiály, ktorých je na trhu dostatok, živá strecha bude mať v porovnaní s klasickou dokonca dlhšiu životnosť. Vrstvy výsadbového substrátu a rastliny samotné majú na povlakovú krytinu ochranný účinok a prispievajú k jej odolnosti voči všetkým vonkajším vplyvom.

Vedeli ste?

Plochá zelená strecha a zelené strechy so sklonom do 10 stupňov sú jednoduchšie na realizáciu. Aby dobre fungovali, musia byť vodotesné, a teda aj svetlíky v nich musia byť osadené tak, aby sa nestali miestom prípadných porúch. V praxi to znamená, že úroveň presklenia musí byť minimálne 15 centimetrov nad úrovňou substrátu. Výrobcovia svetlíkov s tým počítajú a na trh dodávajú tzv. zdvíhacie rámy. Výška substrátu a hrúbka tepelnej izolácie skladby strešného plášťa určia počet zdvíhacích rámov tak, aby sa horný diel svetlíka dostal do požadovanej polohy.

Pýtate sa, z koľkých vrstiev sa skladá plochá vegetačná strecha? Pri pohľade zhora vidíme len vegetačnú rohož s výsadbou a štrkové ohraničenie okolo svetlíkov a ďalších častí strechy. Nižšie sa nachádza:
– Strešný substrát
– Filtračná vrstva alebo textília
– Retenčno-drenážna vrstva
– Hydroizolácia
– Tepelná izolácia
– Parozábrana
– Nosná konštrukcia

Je príliš náročná na údržbu = mýtus

Tvrdenie, že vegetačná strecha si vyžaduje veľmi veľa pozornosti a času svojich majiteľov, neobstojí. Ak sa rozhodnete pre extenzívnu strechu s výsadbou z nenáročných rozchodníkov, máte istotu, že bude takmer bezúdržbová. Postačí jej niekoľko hodín pozornosti za rok. Pôjde o odstránenie náletovej zelene a prečistenie výsadby od poškodených častí rastliniek, prípadne občasné zavlaženie. V prvých rokoch po realizácii nenáročnej zelenej strechy budete skôr s napätím očakávať, kedy sa plochy medzi sadeničkami konečne zazelenajú a vizuálne prepoja.

Ak sa rozhodnete pre intenzívnu výsadbu, vyžiada si už viac pozornosti a starostlivosti. Aj tu platí, že bez práce nie sú koláče. Bez opatery nemôže náročnejšia zeleň prosperovať na tak klimaticky exponovanom mieste, akým strecha jednoznačne je.

Pokiaľ budete mať na streche skutočne záhradu, treba počítať s jej zavlažovaním, ale to môže byť aj automatizované. Potrebná bude pravidelná starostlivosť, výživa, ošetrovanie i prerezávanie rastlín a stromčekov. Ale ruku na srdce: Keď uvažujete o výnimočnej, výsadbou, úžitkom či estetikou netradičnej strešnej záhrade, nepatríte už teraz k množstvu záhradkárskych nadšencov? Nebojte sa k nim hrdo prihlásiť – práca v záhrade nie je len voľnočasovou aktivitou, ale aj skvelým liekom na dušu podporujúcim celkovú psychickú a fyzickú pohodu.

Z ulice ju aj tak neuvidíte = ako kedy

Plochá zelená strecha je drina, ktorú z ulice aj tak neuvidíte. Je toto vôbec argument? Ak sa rozhodnete pre strechu s vegetáciou, vytvoríte si ju pre vlastné potešenie, nie preto, aby ste náhodných okoloidúcich presviedčali, že ste vlastníkom netradičnej záhrady. Okrem toho, určite si nájdete taký uhol pohľadu, z ktorého dokážete intenzívne vnímať jej krásu.

Mimochodom, ak bývate v svahovitom teréne a majitelia domov nad vami na vašu zelenú strechu dovidia, verte, že je len otázkou času, kedy vás niekto z nich osloví a vyzná sa vám, že pohľad k vám – na kvitnúce rastlinky či steblá tráv ohýbajúce sa vo vetre – je balzamom na dušu. Ak je vaša zelená strecha šikmá, jej krásu si budete vychutnávať aj vy sami.

Zeleň alebo strešné okná = absolútny mýtus

Stihol vás už niekto „upozorniť“, že do vegetačnej strechy sa nedajú zabudovať strešné okná, svetlíky, výlezy ani svetlovody? Ťažko povedať, kto toto vymyslel… Vy si zapamätajte, že všetky prvky slúžiace na presvetlenie a vetranie podstrešných obytných, kancelárskych, technických alebo výrobných priestorov sa do vegetačnej strechy dajú bez problémov zabudovať.

Počítať treba len s tým, že všetky presklené plochy je pri využívaní vegetačnej strechy potrebné ochrániť pred poškodením. Dôležité je:

  • zabezpečiť vhodnú polohu strešných okien, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu vodou odrážajúcou sa od výsadbového substrátu,
  • predchádzať tomu, aby rastliny začali svojimi listami atakovať presvetľovacie zariadenia.

Náš tip:

Pri šikmej zelenej streche je nutné zabrániť zosunu substrátu a výsadby. Ak je sklon strechy väčší ako 15 stupňov, odborníci už pripomínajú nutnosť doplniť jej skladbu o oporný systém.

Konkrétne riešenie zverte do rúk skúsenej firme. Okrem rozloženia hmotnosti sa postará aj o ošetrenie hrebeňa strechy. Pri inštalácii strešných okien na šikmú vegetačnú strechu sa odporúča urobiť vyvýšenú nosnú konštrukciu pre okno tak, aby sa výsadbový substrát nemohol dostať k jeho konštrukcii. Okno tak nesplynie s okolitou výsadbou, ale bude dôkladne chránené pred zanesením nečistotami. Ide o estetické a účelné systémové riešenie odporúčané výrobcom strešných okien. Montáž strešného okna na vegetačnej streche je možné realizovať aj použitím krycích plechov podobne, ako je to v prípade inštalácie do falcovanej alebo povlakovej krytiny.

Viac cenných rád vám poskytne odborník

Odborné poradenstvo

Ochrana sa obvykle zabezpečuje dostatočne širokou obrubou bez výsadby okolo presvetľovacích prvkov. Obrubu je možné vysypať premývaným štrkom alebo ozdobným kamenivom. V tejto oblasti existuje množstvo riešení. Stačí len zalistovať v katalógu výrobcu okien, zasnívať sa a poradiť s odborníkmi.

Náš úsporný tip:

Zelené strechy sú pri vhodnej orientácii voči svetovým stranám aj v hustejšej zástavbe ako stvorené na inštaláciu zariadení na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov – fotovoltických panelov na produkciu vlastnej elektrickej energie alebo slnečných kolektorov určených na ohrev vody.

Toto riešenie musí byť drahé = nemusí…

Prepracovali sme sa k poslednej skupine argumentov proti výstavbe zelených striech… Zakladajú sa na tvrdeniach o príliš vysokej cene za celú realizáciu. Čo k tomu povedať? Zelené strechy nie sú lacná záležitosť. Hlavne v prípade, že sa rozhodnete pre ich intenzívny variant a takúto strechu budete dopĺňať terasami, chodníčkami, mobiliárom pre odpočinok a pod.

Jeden meter štvorcový zelenej strechy možno vybudovať už od 45 – 50 eur, no výsledná cena sa môže zastaviť až pri niekoľkých stovkách za rovnakú výmeru. Cena však málokedy ovplyvní rozhodnutie investora. Ak vegetačná strecha patrí k jeho prioritám, určite si svoj sen splní.

Investície do živej vegetačnej strechy sa majiteľom domu vracajú postupne a rôznymi spôsobmi:

  • formou úspor za chladenie a kúrenie,
  • lepšou klímou v okolí domu,
  • v dlhodobom horizonte aj oddialením nutnosti rekonštrukcie strechy,
  • takisto výnimočnosťou domu, ktorý môže pôsobiť ako chalúpka z rozprávky alebo, naopak, ako ultramoderná stavba s jedinečným vyznením.

Keď k tejto bilancii pridáme zisk vo forme príjemnej plochy na voľnočasové aktivity alebo miesta pre život mnohých rastlín a drobných živočíchov, pravdepodobne zistíme, že náklady vynaložené na jej založenie sú jedným z najlepších rozhodnutí, aké môže investor pri stavbe rodinného domu alebo aj bytovky urobiť. A navyše, každá súkromná či firemná zelená strecha je drobným príspevkom k dobru všetkých – sú to malé kroky k udržateľnejšiemu spôsobu života.