Prevádzkovo úsporné domy sa stali pevnou súčasťou trhu s nehnuteľnosťami. S určitosťou vieme povedať, že tento trend nebude nijakou dočasnou módou. Energetická efektívnosť je možno trochu abstraktný pojem, no jeho opak sa spája s hrozbou energetickej chudoby. A to je niečo, čomu sa chce vyhnúť každý stavebník a majiteľ novej alebo čerstvo zrekonštruovanej nehnuteľnosti. Celospoločensky dobrou správou je, že nízkoenergetická výstavba sa rada snúbi s ekologickými riešeniami.

Výstavba energeticky úsporných domov znamená jednoducho zvyšovanie ich hospodárnosti. V súlade s celoeurópskymi smernicami (napríklad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/844 z 30. mája 2018 o energetickej hospodárnosti budov) je úlohou všetkých stavať domy s čo najvyššími štandardmi energetickej účinnosti.

Celá Európa dáva zelenú stavebníctvu, ktoré nás naučí prevádzkovať zariadenia na produkciu, uskladňovanie, distribúciupoužívanie energií z obnoviteľných zdrojov. A využívať ich nebudú len jednotliví majitelia rodinných domov a vlastníci bytov, ale celé komplexné urbanistické celky a krajiny.

Energetická hospodárnosť je fenomén, ktorý dovoľuje zavádzať inovatívne technológie a riešenia v oblasti energetiky, no popritom sa aktívne zúčastňuje na znižovaní počtu domácností, ktoré by mohla ohroziť energetická chudoba.

Čo je to „energetická chudoba“?

Pojem „energetická chudoba“ je najľahšie preložiteľný ako situácia, v ktorej sú náklady na vykurovanie a ohrev vody bolestivou až zničujúcou položkou vo výdavkoch jednotlivca alebo rodiny. Jediným rozumným riešením, ako ju do budúcna minimalizovať, je výstavba energeticky úsporných domov a bytových domov, rekonštrukcia jestvujúcich s cieľom úspor na cenách za energie, ale rovnako aj komplexná tepelná modernizácia všetkých technicky a technologicky opotrebovaných stavieb a budov využívaných v spoločnosti.

Dôsledkom energetickej chudoby je nedostatok bežného komfortu v domácnosti, pretrvávanie chladu a vlhkosti, čo má za následok vznik plesní v dome, oslabenie imunity a rozvoj alergií, ale aj únavy a ochorení dýchacích ciest jeho obyvateľov.

Energetická chudoba môže mať veľmi vážny negatívny dopad na zdravie aj očakávanú dĺžku života človeka. Práve z týchto dôvodov sa apeluje na výstavbu energeticky úsporných stavieb, a to vrátane nových budov občianskej vybavenosti (školy, škôlky, úrady, zdravotnícke zariadenia…). Aj ich vysoké náklady na energie sa skôr či neskôr premietnu do životných nákladov konkrétnych obyvateľov.

Nezabudnite:

Aby dom mohol byť označený za energeticky efektívny, musí spĺňať striktné kritériá energetického certifikátu.

Chcete úsporný dom? Kde začať?

Energeticky nenáročná budova v zime hreje, v lete chladí a spotreba energie potrebná na jej prevádzku klesá na nevyhnutné minimum.

Ak sa rozhodnete pre vytvorenie takéhoto domova, rátajte s tým, že počiatočné náklady prevýšia tie, ktoré by ste vynaložili pri výstavbe tradičného domu. Ešte nedávno sa o návratnosti takejto investície polemizovalo na najrôznejších odborných a profesijných fórach. Dnes sa však odborníci naprieč celým spektrom profesií spojených s výstavbou a ekonomickou rentabilitou zhodujú, že návratnosť sa už – vzhľadom na vývoj cien a premeny klimatických podmienok v európskych krajinách – zmenila na istotu.

Kým začnete riešiť samotnú výstavbu, zvážte, či pozemok, ktorý ste si vyhliadli, je vhodný pre takýto typ domu. Pýtate sa prečo? Orientácia úsporného domu voči svetovým stranám je viac ako dôležitá. V prípade, že by niečo v okolí pozemku bránilo prieniku svetla, nebol by vhodný na dobré fungovanie domu, ktorý počíta so slnečnou energiou.

Ako je to na Slovensku?

Slovensko sa nachádza na severnej pologuli, preto by ste sa pri plánovaní energeticky úsporného domu mali obzerať po lokalitách s južnou orientáciou. Ideálna je dlhá a otvorená južná hranica pozemku – no nájsť takúto parcelu nie je vôbec ľahké. Odborníci kladú dôraz na to, aby mohla mať novostavba aspoň okná z hlavných obytných miestností na juh, určite nie na sever. Spálne môžu byť oknami otočené aj na východ či západ. Úplne najlepšie je, ak má dom na severe len kúpeľňu, garáž, technickú miestnosť, šatník či chodbu.

Už vďaka dobrej lokalizácii získava dom výborné východiskové parametre – a tie sa môžu spolupodieľať na tom, že v lete nebude potrebovať klimatizáciu, aby bolo vnútri chladnejšie, a aj v zime sa k domu dostane dostatok slnečných lúčov, ktoré bude využívať fotovoltika.

Vedeli ste?

Ak rátate s inštaláciou fotovoltických panelov na výrobu vlastnej elektrickej energie, optimálne je dostať ich na južnú a západnú časť strechy, ktorú by však nemala tieniť celoročne hustá vysoká zeleň (vzrastlé tuje alebo klasické ihličnany) a už vôbec nie vysoká stavba v blízkosti strechy.

Kto pripraví projekt?

Po výbere vhodného pozemku nasleduje projektovanie domu. Projekt energeticky úsporného domu je komplikovanejší. Musí obsahovať riadne premyslené konštrukčné a technologické prvky a detaily, ktoré umožnia inštaláciu úsporných a ekologických technologických riešení. Bude drahší než pri tradičnom dome a je potrebné, aby ho pripravil skúsený projektant – architekt.

Dôležité je však chápať, že stavby, ktoré sme ešte nedávno vnímali ako „bežné rodinné domy“, už legislatíva stavať neumožňuje. Každá novostavba musí počítať aspoň s minimom technických a technologických riešení, ktoré prispievajú k nižšej energetickej náročnosti domu, a teda k vyššej energetickej efektivite bývania v porovnaní s nedávnou minulosťou. Zároveň je to cesta k ekologickejšej výstavbe a s trochou zveličenia môžeme povedať, že aj k ekologickejšej „prevádzke“ našich životov

Náš tip:

Pri rozumne navrhnutom rodinnom dome by zásadnou položkou za projekt nemalo byť umelecké stvárnenie objektu, skôr početnosť a náročnosť technologických riešení, s ktorými sa musí vopred rátať – zakomponovať ich do projektu a pripraviť pre ne samostatné odborné podklady. Bude mať dom chladené stropy a steny? Budú v ňom vzduchotechnické rozvody pre chladenie a kúrenie so systémovým automatickým riadením pre jednotlivé priestory? Bude mať tepelné čerpadlo – a aký konkrétny typ? Bude aktívne pracovať so zachytávaním a využívaním dažďovej vody? V porovnaní s tým, čo treba splniť na získanie najnižšieho prípustného energetického certifikátu, sú to položky, ktoré majú reálny a priamy vplyv na výslednú cenu projektu rodinného domu. Aj v tomto prípade platí: Oslovte so svojimi stavebnými plánmi viacerých architektov alebo viacero projekčných kancelárií. Rozdiely v cenníkoch za podobné riešenia môžu byť závratné.

Jednoduchý tvar, malé tepelné straty

Pri projektovaní energeticky úsporného domu sa osvedčilo pravidlo: čím viac sa jeho „telo“ podobá kocke, tým nižšie sú tepelné straty.

Súvisí to s pomerom strán A/V, kde:

  • strana A je súčet všetkých plôch priečok, ktoré delia vykurovanú časť budovy od vonkajšieho vzduchu, zeme a priľahlých nevykurovaných miestností (plochy pozdĺž vonkajšieho obrysu budovy),
  • strana V je objem vykurovanej časti budovy.

V konečnom dôsledku pomer A/V znamená, že čím nižší je pomer strán, tým je stavba kompaktnejšia. Čím je jednoduchšia, tým je úspornejšia. A naopak, čím rôznorodejší je tvar, tým väčší je tvarový faktor a tým vyššie tepelné straty.

Vedeli ste?

Ak chcete dosiahnuť vysoký index energetickej hospodárnosti, uvážlivo treba pracovať dokonca aj s podpivničením a izoláciami týchto priestorov. Platí, že dom by mal mať čo najmenej výklenkov. Samozrejme, najlepšie parametre dosiahnete, ak bude bez balkónov, lodžií alebo veľkých terás nad vykurovanými miestnosťami.

Okná a ešte raz okná

Rozloženie a veľkosť zasklení významne ovplyvňuje výsledné parametre energetickej účinnosti domu. Veľké okná patria predovšetkým na južné stenystrešné šikminy. Na severnej strane nie sú žiadne zisky zo slnečného žiarenia, iba straty. Do týchto stien a strešných šikmín sa inštalujú skôr menšie okná.

Okná montované v nízkoenergetických a pasívnych domoch musia spĺňať podmienku minimálne trojkomorového a najlepšie viackomorového zasklenia s koeficientom, ktorý by mal byť pod 1,0 W/(m²/K), a pre pasívny dom pod 0,8 W/(m²/K).

Viac cenných rád vám poskytne odborník

Odborné poradenstvo

Pri navrhovaní nového energeticky úsporného domu je vnútorná dispozícia natoľko dôležitá, že sa o nej oplatí hovoriť opakovane: Na južnej strane majú byť miestnosti, kde trávite najviac času, napr. obývacia izba alebo jedáleň. Na severnú stranu patria miestnosti, ktoré nepotrebujú veľa svetla – kúpeľňa, špajza, práčovňa (prípadne aj spálňa). Na východnej a západnej strane môžu byť detské izby, kuchyňa, pracovňa, spálňa.

Ďalšie stavebné materiály

Energeticky úsporné domy sú zvyčajne vyrobené z materiálov, ktoré sa vyznačujú vysokým súčiniteľom prestupu tepla pre steny s izoláciou o hrúbke tepelnej vrstvy 15 až 20 cm. Patria sem obvodové murivá z:

  • pórobetónu,
  • poréznej keramiky,
  • silikátov,
  • dreva.

Čo ste možno nevedeli:

Steny z tradičných tehál alebo obyčajných keramických dutých tehál či niekdajších škvarových tvárnic podmienky vysokého súčiniteľa tepelného prestupu samy osebe pri bežnej hrúbke nespĺňajú. Aj z tohto dôvodu je pri rekonštrukciách starých domov potrebné nájsť riešenie, ktoré kombinuje zateplenie s výmenou okien a inštaláciou ďalších technológií na zníženie energetickej náročnosti.

Výber vhodnej izolácie podlahy na zemi alebo na základovej doske je taktiež dôležitý. Podmienkou je použiť minimálne 20 cm vrstvu tvrdého teplého polystyrénu. V prípade strechy je pre výstavbu úsporného domu požadovaná izolácia minerálnej vlny minimálne 30 cm.

Stavebné materiály ani konštrukčné prvky nepatria k najlacnejším, avšak len vďaka nim dokážete postaviť dom s vysokým indexom energetickej hospodárnosti a eliminovať riziko energetickej chudoby.

Základnou konštrukciou investícia nekončí

Nízkoenergetické domy sú špecifické tým, že využívajú obnoviteľné zdroje energie a čoraz častejšie aj riadené vetranie. Dobre premyslená investícia do obnoviteľných zdrojov energie predstavuje síce náklady, no zároveň zaručuje ich rýchlu návratnosť a vám istú nezávislosť od vonkajších podmienok. Ceny energií na trhu kolíšu a tlak na znižovanie emisií oxidu uhličitého a škodlivého prachu naznačuje, že budú naďalej rásť. Spôsobom, ako znížiť riziko, je staviť na obnoviteľné zdroje.

Technológie podporia úspornosť

Nielen starostlivosť o prírodné prostredie, ale aj výrazný nárast cien a spotreby elektriny a plynu podnecuje k inštalácii ekologických riešení. Spoločným znakom nízkoenergetických domov je najmä rekuperačný systém, fotovoltické panelytepelné čerpadlo. Čo dokážu?

Mechanické vetranie s rekuperáciou

V energeticky úsporných domoch sa okrem klasického využíva riadené mechanické vetranie (skratka RMV, ale hovorí sa mu aj nútené vetranie), ktoré automaticky reguluje výmenu a filtráciu vzduchu. Rekuperáciou sa nazýva preto, že z použitého vzduchu spätne získava teplo.

Koľko môžete ušetriť? Úspory si všimnete na účtoch za elektrinu alebo pri ich porovnaní s informáciami od blízkych, ktorí bývajú v podobnej nehnuteľnosti, avšak bez rekuperácie. Podľa odborníkov sa v priemerne veľkom dome dá rekuperovať cca 85 % tepla. Premietnuť túto sumu do momentálne nestálych cien energií je ťažké, no odhadom môže ísť aj o dvesto eur ročne.

Náš tip:

Ak zostanete pri klasickom gravitačnom vetraní, vedzte, že je taktiež veľmi efektívne. Žiaľ, jeho potenciál veľmi často nevieme využívať. Oknami otvorenými dokorán vetráme buď príliš dlho, čo spôsobuje veľké tepelné straty počas vykurovacieho obdobia, alebo, naopak, prehrievanie domu v letných horúčavách. Výrobcovia drevených okien často upozorňujú aj na ďalší nesprávny postup: Ak zostáva okno pootvorené na malú štrbinu, ale opäť po veľmi dlhý čas, zvyšuje sa riziko vstupu priamej vlhkosti alebo kondenzácie z vodných pár do bočných plôch, teda do miest, ktorými do seba zapadá rám okna s krídlom. V tomto prípade sa zvyšuje riziko zanesenia vlhkosti (následne aj plesní) do konštrukčných profilov a tesnení. Ak staviate dom so šikmou strechou a strešnými oknami, budujete si základ efektívneho prirodzeného vetrania. Výmena vzduchu je pri súbežnom otvorení okien v rôznych výškach (fasádne v prízemí a strešné v podkroví) veľmi rýchla, bez hrozby prílišného ochladenia domu a rovnako bez hrozby usadenia vlhkosti v ráme a bočných profiloch okna. V priebehu pár minút dôjde k rýchlej výmene vzduchu bez akýchkoľvek strát a poškodení.

Tepelné čerpadlo

Aby boli splnené požiadavky na úsporu energií pri novostavbe rodinného domu, je vhodné vybrať si z možností vykurovania tepelným čerpadlom alebo plynom práve tú prvú. Tepelné čerpadlo je jedným z najefektívnejších riešení. Pri rastúcich cenách a celkovej „plynovej neistote“ nepatrí už ani medzi drahé alternatívy. Čerpadlo dokáže zabezpečiť vykurovanie domu, ohrev vody aj chladenie.

Výber závisí v značnej miere od veľkosti a lokality pozemku, no typovo ich delíme na:

  • zem – využíva teplo zo zeme a je naň potrebná dostatočná plocha pozemku,
  • voda-voda – využíva teplo z podzemnej vody a potrebný je hĺbkový zemný vrt, prípadne aj dva kratšie,
  • vzduch-voda – využíva vzduch a zvyčajne ide o najdostupnejšiu možnosť.

Koľko môžete ušetriť? Prepočty hovoria, že ak má 4-členná rodina v rodinnom dome s rozlohou 140 m2 a spotrebou energie 1 500 kWh za rok náklady na vykurovanie plynom 950 eur, pri tepelnom čerpadle typu zem môžu klesnúť na 560 eur. Každý prepočet je však v súčasnosti skôr odhadom – na tieto technológie je potrebné pozerať sa z perspektívy mnohých rokov užívania.

Fotovoltické panely

Fotovoltické panely sú čoraz populárnejšie a ich technológia sa neustále vyvíja. Ide o zariadenie, ktoré premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Následne ju domácnosť môže spotrebovať na akýkoľvek účel – kúrenie, varenie, ohrev vody, svietenie, chod spotrebičov, nabíjanie elektromobilu či e-biku. Ak je investícia spojená aj s inštaláciou primerane veľkej batérie, vlastnú elektrinu si môžete ukladať „do zásoby“.

Fotovoltika sa považuje za jednu z najlepších „pridaných“ investícií, pre akú sa môžu majitelia rodinných domov rozhodnúť. Veľmi dôležité je správne umiestnenie solárnych panelov – aby na ne slnečné lúče dopadali čo najväčšiu časť dňa.

Slnečnú energiu využívajú aj slnečné kolektory, no na rozdiel od solárnych panelov nevyrábajú elektrinu – získanú energiu využívajú na ohrev vody.

Vyhnite sa energetickej chudobe

Ako? Jednoznačne výstavbou nízkoenergetických, pasívnych až tzv. nulových domov a bytov a zapojením obnoviteľných zdrojov energií.

Iba toto je východiskom zo súčasnej situácie poznamenanej rastúcou energetickou chudobou na jednej strane a klimatickými zmenami a znečisťovaním prostredia na strane druhej.

Chystáte sa stavať? Plánujete byť hrdým majiteľom niektorého typu domu s ultranízkou energetickou náročnosťou? Vedzte, že získaná energetická efektívnosť bude nielen bonusom pre vašu peňaženku – priložíte ňou ruku k dielu, ktorým je mnohostranný prínos pre spoločnosť, hospodárstvo i naše prírodné prostredie.