Štekajúci pes od susedov, sused kosiaci trávu, autá na ulici, zvuky práčky alebo umývačky, deti pobehujúce po vedľajšej izbe… Domácu pohodu môže narušiť mnoho nepríjemných zvukov. Ako vylepšiť akustiku v interiéri tak, aby sme sa v ňom cítili príjemne a nič nás nerušilo? 

Medzi najdôležitejšie požiadavky na domáce prostredie patrí nielen dostatok prirodzeného svetla, čistý vzduch, ale aj ticho. Ľudský sluch sa vyvíjal tisíce rokov a prispôsoboval sa prostrediu bez neprirodzených zvukových odrazov. Prirodzené zvuky prírody však časom nahradili zvuky v exteriéri aj interiéri, ktoré sú dôsledkom činnosti človeka aj technického pokroku. V uzatvorenom priestore človek nepočuje zvuk v jeho pôvodnej podobe, pretože zvukové vlny, ktoré vychádzajú zo zdroja zvuku, sa odrážajú od povrchov miestností. Každé miesto sa odrazu stáva novým zdrojom zvuku.

Akustika a akustická pohoda

Pri návrhu interiéru zohráva dôležitú úlohu akustika. Zaisťuje súkromie, ale aj zreteľnosť reči a vplýva na pocity obyvateľov domácnosti. Najdôležitejšími aspektmi akustiky miestnosti sú prestup, absorpcia, odraz a rozptyl zvuku. Ďalšími dôležitými faktormi, ktoré rozhodujú o akustických vlastnostiach, zvuková izolácia a množstvo zvuku, ktoré prenikne z jednej miestnosti do druhej. Akustickú pohodu v miestnosti ovplyvňuje aj dozvuk (rýchlosť, akou sa vytratí akustická energia v miestnosti) a hluk v pozadí (doprava za oknami, hluk z klimatizácie a pod.). Kratšiu dobu dozvuku budú mať miestnosti s nábytkom, ktoré možno porovnať napríklad s priestrannými kostolmi s ozvenou.  

Akustika miestnosti

Akustika miestnosti je spôsob, akým sa zvuk správa v miestnosti. Od nej sa odvíja, ako dobre bude miestnosť slúžiť svojmu účelu. Iné požiadavky na akustiku sú v spálni, iné v kancelárii, iné v prednáškovej miestnosti. 

Hluk a jeho škodlivé účinky na organizmus 

Hluk je zvuk rušivého charakteru, ktorý je nežiaduci alebo škodlivý. Bezprostredne pôsobí na našu psychickú kondíciu a môže vyvolať únavu, mrzutosť, útlm pamäti, stratu pozornosti, ale aj agresivitu a depresiu. Dlhodobé vystavovanie sa nadmernému hluku spôsobuje zvýšený krvný tlak, chronickú únavu, nespavosť, ale tiež zvýšenie rizika infarktu a v neposlednom rade aj zhoršenie sluchu.  

Hluk, rekonštrukcia

Staré známe „ticho lieči“ teda nie je len prázdnou frázou. Ľuďom, ktorí sú dlhodobo vystavení hluku okolo 70 dB, hrozí poškodenie sluchu, pri dlhodobom pôsobení hluku nad 85 dB dokonca až strata sluchu. Takáto chronická porucha sluchu je nezvratná. Ochrana pred hlukom je zahrnutá aj do legislatívy. Maximálne prípustné hodnoty hluku stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva. Kontrolu dodržiavania legislatívy zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.  

Príklady limitných hodnôt:

10 dB – ticho alebo normálne dýchanie

20 dB – šum lístia

50 dB – pouličný hluk

60 dB – kosačka na trávu

80 dB – vlak

110 dB – reťazová píla

140 dB – štart prúdového lietadla

Zvuková izolácia

Téma hluku a akustiky sa stále tak trocha podceňuje. Správne naprojektovaný dom pritom dokáže ponúknuť nepriezvučnosť stien a stropov na oveľa vyššej úrovni, ako sú bežné štandardy. V prípade obvodových stien je dôležitý nielen materiál, z ktorého sú vyrobené, ale aj vnútorná výplň priečok – ideálna je minerálna vlna. Dobrá zvuková izolácia vonkajšieho plášťa budovy výrazne zníži hladiny hluku v interiéri. Zvuk tlmia aj akustické dosky, ktoré sa dajú použiť pri rekonštrukciách. Rozhodujúcim faktorom však zostáva poloha budovy a jej umiestnenie – ak sa nehnuteľnosť nachádza vo frekventovanej oblasti, oddychové miestnosti je potrebné naplánovať čo najďalej od zdroja hluku.  

Vedeli ste, že?

Na šírenie hluku má vplyv aj smer vetra. Šírenie hluku v smere vetra vedie k vyššej úrovni hlasitosti.

Hluk, rekonštrukcia

Strešné okná a menej hluku z ulice 

Tlmenie hluku z ulice dosiahnete aj prostredníctvom strešných okien. Experiment ukázal, že v prípade budovy so strešným oknom orientovaným do ulice je hlasitosť hluku pri strešnom okne o 8 dB nižšia ako v prípade fasádneho okna na rovnakej budove (za predpokladu, že oproti nestoja žiadne iné domy). Ak oproti domu stoja iné nehnuteľnosti, tie pôsobia ako zvukolamy – určitú časť zvuku pohltia a určitá časť zvuku sa od nich odrazí. V tomto prípade bude hlasitosť pri strešnom okne o 5 dB nižšia ako na fasádnom okne v rovnakej budove.  

Náš tip

Na niektorých ľudí môže pôsobiť rušivo aj bubnujúci dážď na strešnom okne. Špeciálna úprava prémiového nízkoenergetického trojskla strešných okien VELUX však znižuje hluk dopadajúceho dažďa až o 7 dB.

Požadované hodnoty zvukovej izolácie pre deliace konštrukcie medzi miestnosťami v budovách a na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov (vrátane okien a dverí) u nás stanovuje norma o akustike STN 73 0532. Zvukovo-izolačné vlastnosti okna je možné zvýšiť napríklad použitím hrubšieho skla, trojitého tesnenia, ale aj vyplnením medziskleneného priestoru vzácnym plynom. Navyše, ruchy ulice pomáha tlmiť aj tieniaca technika strešného okna. Samozrejme, na potrebu akustickej pohody je potrebné myslieť čo najskôr, ideálne už v počiatočnej fáze projektovania domu alebo rekonštrukcie. V budúcnosti však tento „detail“ môže výrazným spôsobom ovplyvniť celkový komfort spojený s bývaním.