Len zdravý človek dokáže odolávať náporu vírusov, ktoré na nás každoročne pôsobia. K posilneniu celkovej obranyschopnosti ľudského organizmu určite napomôže kvalitná a vyvážená strava plná vitamínov a minerálov a dostatok pohybových aktivít, predovšetkým na čerstvom vzduchu. Jedným z faktorov, ktoré majú priaznivý dosah na budovanie imunity človeka, je aj otužovanie. 

Odborníci popisujú otužovanie ako veľmi efektívny nástroj na posilnenie tela i ducha.  Pôsobí na fyzickú i duševnú stránku jedinca. Ľudský organizmus reaguje na chlad veľmi zaujímavo. Pokiaľ teplota končatín v chlade klesne, v trupe sa zvýši. Tento jav napomáha ochrane životne dôležitých orgánov.

Otužovanie ako prevencia

Otužovanie zabezpečuje vynikajúci tréning pre srdcovo-cievny systém, ktorý zásobuje náš organizmus živinami a čistí ho od odpadových látok. Cievy sa pravidelným otužovaním posilňujú a čistia. Tým sa zlepšuje aj regeneračná schopnosť organizmu a jeho zvýšená odolnosť voči chorobám a účinkom škodlivých látok. Otužovanie je tak prevenciou proti nachladnutiu, chrípke, ochoreniam dýchacích ciest, lieči vysoký tlak, zlepšuje krvný obeh, lepším prekrvením dochádza k potláčaniu zápalov v organizme a k celkovej podpore imunitného systému.

Vedeli ste, že?

Pobyt v chladnom prostredí ovplyvňuje produkciu stresových hormónov (adrenalínu, dopamínu, serotonínu a kortizolu), čo má vplyv na fyzickú aj psychickú odolnosť organizmu. Odborníci popisujú otužovanie ako formu akútneho stresu, ktorá vo finále celkový stres znižuje.

Aj napriek tomu, že otužovanie je pre ľudský organizmus mimoriadne prínosné, nie je liekom na všetky neduhy. Nemožno si dokonca ani myslieť, že otužovaním budete mať takú imunitu, že nikdy neochoriete. Je však veľmi pravdepodobné, že ochoriete podstatne zriedkavejšie a ochorenie bude mať ľahší priebeh. Otužovanie je vhodné takmer pre každého. Ľudia s ochoreniami srdcovo-cievneho systému by sa však mali o svojom zámere vopred poradiť s lekárom.

otužovanie

Typy otužovania

Otužovanie v zásade prebieha v dvoch rovinách – športovej a rekreačnej. Športové otužovanie označuje dobre známe celoročné plávanie v studenej vode za každého počasia. Ľudia venujúci sa tejto aktivite sa hrdia všeobecne známym pomenovaním „ľadové medvede“. Rekreačné otužovanie zahŕňa sprchovanie celého tela studenou vodou, saunovanie a celoročné športovanie v ľahkom športovom oblečení. Otužovať sa, samozrejme, môžete aj pri bežných činnostiach v interiéri, a to vďaka správnemu nastaveniu teploty a pravidelnému vetraniu.

Otužujte „pasívne“ aj doma

Prísun čerstvého studeného vzduchu do interiéru v zimných mesiacoch pôsobí na každého blahodarne. Prispieva k budovaniu odolnosti organizmu človeka a zároveň zabraňuje prítomnosti znečisťujúcich látok v ovzduší. Dnes už je preč doba, keď ľudia vysedávali v prekúrených miestnostiach s predstavou, že ak ich ofúkne chladnejší vzduch, okamžite prechladnú.

Aká má byť teplota v miestnostiach?

Priestory, v ktorých sa zdržujú ľudia, by nemali byť vykúrené na viac ako 22 °C. Teplota v priestoroch určených na spanie by nemala prekročiť 20 °C, no ideálna je ešte o 2 °C nižšia.

Naučte sa existovať v priestoroch so správnou teplotou, neprekurujte vnútorné priestory a pravidelne ich vetrajte. Závan čerstvého vzduchu počas tropických letných nocí či prísun studeného čerstvého vzduchu počas zimných dní je pre vaše zdravie nenahraditeľný.

otužovanie

Chcete otužovať aj aktívne?

S otužovaním sa dá začať kedykoľvek a v každom veku, aj keď odborníci odporúčajú začať pred štyridsiatkou a v zime. Postupovať treba opatrne. Intenzitu tréningov a ich opakovanie je potrebné prispôsobiť individuálnym potrebám jednotlivca. Je veľmi dôležité naučiť sa počúvať svoje telo a rešpektovať signály, ktoré vysiela.

Tréning otužovania by mal prebehnúť optimálne ráno, prípadne v predpoludňajších hodinách. Uvoľnite organizmus dychovým cvičením pozostávajúcim z 15 pomalých hlbokých nádychov nosom a výdychov ústami v relaxačnej polohe, ktoré treba dva- až trikrát zopakovať. Dychové cvičenie pripraví organizmus na lepšie zvládnutie kontaktu so studenou vodou.

Náš tip

Pred otužovaním v studenej vode i po ňom je vhodné rozcvičenie, pričom pred otužovaním postačujú dve – tri minúty špeciálneho cvičenia. Po otužovaní by rozcvičenie malo byť dlhšie.

Samotné otužovanie v studenej vode môže mať formu sprchovania, kúpeľa alebo plávania v studenej vode, pričom náročnosť stúpa od sprchy k plávaniu. Sprchovanie v studenej vode sa trénuje obvykle po klasickom osprchovaní – znížením teploty vody. Začína sa buď od nôh, alebo priamo na hrudi. Na úvod je to len niekoľko sekúnd. Dve minúty v studenej sprche sú slušný výkon, ktorý sa následne predlžuje podľa daností jedinca až na desať minút.

Ponorenie sa do vane plnej studenej vody je ďalším „levelom“ otužovania. Na tento okamih musí byť telo pripravené predchádzajúcim otužovaním, ako aj psychickým naladením. Prvých 90 sekúnd je pomerne náročných, po ich uplynutí však prestanete vnímať ostrý chlad a bude vám dobre. Psychický tréning pre zvládnutie pobytu v chladnej vode vám pomôže aj v mnohých životných situáciách. S plávaním v chladnej vode sa začína približne po pol roku pravidelného otužovania sprchovaním.

otužovanie

Pobyt na chladnom vzduchu

Každý, samozrejme, nezvláda myšlienku na pobyt v studenej vode, alebo sa zo zdravotných či iných dôvodov nemôže takejto aktivite venovať. Pre týchto jednotlivcov je určené otužovanie studeným vzduchom. Je to podstatne ohľaduplnejší spôsob otužovania, pri ktorom sa telo neochladzuje takým rýchlym tempom, aké je vo vode (asi 25-krát pomalšie). Päť- až dvadsaťminútový pobyt v ľahkom oblečení na balkóne, terase alebo záhrade nahradí studenú sprchu a prispeje k budovaniu odolnosti organizmu. Účinnou náhradou je aj celoročné cvičenie v ľahkom oblečení pri otvorenom okne.

Tak čo, chcete sa aj vy naučiť otužovať?