Stará ľudová múdrosť hovorí: „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár.“ V piatich jednoduchých slovách je výstižne vyjadrené to, aké dôležité je pre nás prirodzené denné svetlo. Interiéru preto treba dopriať dostatok svetla a slnka. Aká je však nevyhnutná miera presvetlenia, aby sme mohli povedať, že bývame nielen komfortne, ale aj zdravo? A ako si ju vypočítať?

Denné svetlo je pre človeka nevyhnutnosťou najmä preto, že ho využíva ako živinu pre svoje metabolické procesy, podobne ako vodu alebo jedlo. Ide však aj o naplnenie vrodenej potreby človeka byť v kontakte s vonkajším životným prostredím, čo môžu dokonale navodiť dostatočne veľké okná s príjemným výhľadom. Cieľom využitia denného svetla v interiéri je teda poskytnúť dostatok svetla vyhovujúceho našim biologickým potrebám, vytvoriť vizuálne atraktívne prostredie a v neposlednom rade šetriť elektrickou energiou.

Denné svetlo by v priebehu dňa malo byť hlavným, ideálne jediným zdrojom svetla. Správne navrhnutý systém denného osvetlenia sa stará o dostatočné množstvo svetla bez toho, aby dochádzalo k oslneniu užívateľov. Ak je riešený zle alebo nedostatočne, prirodzené svetlo musí často suplovať umelé elektrické osvetlenie.

Na mieru presvetlenia interiéru vplývajú viaceré interné i externé faktory:

 • tvar terénu;
 • susediace budovy, ktoré vytvárajú odrazy aj tieň;
 • hustota a výška okolitej vegetácie;
 • orientácia a tvar samotného domu;
 • odrazy a tiene v rámci samotnej stavby;
 • veľkosť, tvar a umiestnenie okien a zasklených plôch;
 • farba a odrazivosť povrchov v interiéri.

Požiadavky na denné osvetlenie majú jednotlivé európske krajiny rozličné, vo všeobecnosti by však intenzita osvetlenia mala byť v jednotlivých typoch miestností a priestorov nasledovná:

Pivnice 50 luxov
Parkovacie priestory a garáže 75 luxov
Komunikačné priestory a chodby, sklady 100 luxov
Schodiská, predsiene so zrkadlami, garáže s dielňou 150 luxov
Špajzy, šatne, kúpeľne, toalety, jedálne 200 luxov
Čítanie, detská izba, herňa, učebňa, práčovňa, kancelária 300 luxov
Kuchynské linky 500 luxov
Operačné sály 1 000 luxov
Jemná výroba (hodinky, šperky) 1 500 luxov

Pri návrhu okien sa odporúča, aby veľkosť okna, resp. jeho zasklenia vzhľadom na podlahovú plochu miestnosti, bola minimálne v pomere 1:10. Ak má teda miestnosť plochu 10 m2, zasklená plocha okien v nej by mala mať aspoň veľkosť 1 m2. Tu však svoju rolu zohráva aj spomínaný tvar, resp. geometria budovy, napríklad veľká hĺbka, ktorá bráni prenikaniu svetla aj do centrálnych častí domu. V tomto prípade sú skvelým riešením strešné okná, svetlíky a svetlovody, ktoré pomáhajú dostať prirodzené denné svetlo aj do miest, do ktorých by to za pomoci bežných fasádnych okien nebolo možné, keďže tie prepúšťajú svetlo len do určitej hĺbky objektu.

Náš tip

Zaujímavý spôsob, ako presvetliť interiér pod plochou strechou, môžu predstavovať svetlíky. Čo sa týka šikmých striech, pri nich sa núka aj riešenie svetlovodmi, ktoré dokážu prenášať svetlo do miestností do vzdialenosti až 6 m.

miera presvetlenia priestoru

Názor bytovej dizajnérky

O tom, či je presvetlenie priestoru postačujúce, rozhodujú viaceré objektívne aj subjektívne faktory. Bytová dizajnérka Veronika Pitáková hovorí: „Mieru presvetlenia ovplyvňuje nielen veľkosť stavebných otvorov, ktorá je daná dokonca normou, ale aj farebnosť stien, orientácia na svetové strany a takisto výška podlažia.

Dva identické byty na tom istom sídlisku a v tom istom bytovom dome budú mať určite inú mieru presvetlenia, pokiaľ sa jeden bude nachádzať na hornom (napríklad desiatom) podlaží a druhý na prízemí. Dva identické byty v tom istom dome budú mať inú mieru presvetlenia, pokiaľ jeden bude orientovaný prevažne na sever a druhý na juh. Dva identické byty na tom istom podlaží a s rovnako veľkými stavebnými otvormi (oknami) budú mať inú mieru presvetlenia, ak v jednom budeme voliť svetlé a žiarivé odtiene farieb, a inú, ak v tom druhom pôjdeme do farieb tmavých a ponurých.

Bez ohľadu na vkus kohokoľvek, kto toto číta, si dovolím tvrdiť, že veselé svetlé tóny navodzujú pozitívne myslenie, pretože je známy fakt, že denné svetlo a slnečné lúče sú nositeľmi dobrej nálady. Veľkú úlohu v interiéri zohrávajú aj podlahy, závesy, ale trebárs aj zrkadlá… Ak by som to mala zhrnúť do jednej jednoduchej vety, tak svetlo symbolizuje život. Zdravý život, samozrejme.“

Ako je to v podkroví

Pre mieru presvetlenia je dôležité aj to, do akej výšky osadíme strešné okno. Tu sa však trochu bijú dve protichodné požiadavky: Ak by nám išlo čisto o zvýšenie efektu presvetlenia, strešné okno by bolo ideálne umiestniť čím vyššie k štítu. To by sa nám však už spodná hrana dostala do takej výšky, že by sme cez strešné okno mohli pozorovať nanajvýš oblohu. Ak chceme mať výhľad do okolia domu, a to nielen v stoji, ale tiež v sede, mala by byť spodná hrana strešného okna situovaná vo výške 90 až 110 cm od úrovne podlahy.

Náš tip

Aby sme dosiahli požadovanú svetelnosť v podkroví, môžeme na šikminu umiestniť aj viac strešných okien – v zostave vedľa seba alebo aj nad sebou.

miera presvetlenia priestoru

Na čo by sme určite nemali zabudnúť

Ak je nám už dostatočne jasné, čo znamená záhadné slovné spojenie „miera presvetlenia“, povedzme si, že v honbe za lepšou svetelnosťou by sme nemali zabudnúť na fakt, že jedným z najväčších nepriateľov bývania je dnes, v čase otepľovania celej planéty, aj prehrievanie interiéru. Chladenie je pritom vo všeobecnosti asi dvakrát také drahé ako kúrenie! Na bohato dimenzované zasklenie teda patrí aj náležite dimenzované tienenie, resp. zatemnenie. A pokiaľ skutočne chceme predísť prehrievaniu podkrovia, musíme na strešné okná inštalovať zásadne exteriérové markízy alebo rolety, ktoré zabránia prestupu tepla dovnútra. Interiérové rolety a žalúzie zase môžu regulovať mieru osvetlenia. Podľa potreby dokážu miestnosť zatieniť alebo úplne zatemniť. Navyše plnia aj dekoratívnu funkciu.

Čo je dobré si zapamätať

 • Pomer zasklenej a podlahovej plochy sa neodporúča menší ako 10 %, to však neznamená, že nemôžeme tento pomer zvýšiť v prospech zasklenia, práve naopak.
 • Denné obývacie priestory si vyžadujú vyššiu mieru presvetlenia než spálne, oddychové a technické priestory.
 • Zväčšenie presklenej plochy znamená zvýšenie presvetlenia, avšak aj zvýšenie rizika prehrievania interiéru. Preto musíme okná efektívne chrániť pred nežiaducim prestupom slnečného žiarenia.
 • O miere presvetlenia interiéru rozhodujú nielen presklené plochy, ale aj orientácia na svetové strany či situovanie bytovej jednotky.
 • Pokiaľ máme v projekte vyznačené stavebné otvory, určite ich svojvoľne nepremiestňujme ani neredukujme, ale poraďme sa s architektom či projektantom.