Súčasné riešenia stavebných otvorov sa výrazne líšia od tých v minulosti. Kým naši predkovia mali okienka úplne maličké, aby zamedzili únikom tepla, dnes je veľkosť okien neporovnateľne veľkorysejšia. Ľudia však postupne prišli na to, že okno prináša do domu nielen čerstvý vzduch a svetlo, ale aj teplo spojené s prenikaním slnečného žiarenia.

Revolúciu v oblasti zväčšovania stavebných otvorov priniesol funkcionalizmus v 20. storočí. Skutočný „prevrat“ však predstavovali až moderné okná s izolačnými dvojsklami a vzápätí kvalitné okná s trojsklami, ktoré vznikli na prelome 20. a 21. storočia. S nimi nastúpili aj úplne nové výzvy pri návrhu okien.

Tajomstvo veľkorysého zasklenia

Hlavným dôvodom, prečo si môžeme dovoliť osadiť v dome veľké okná, je už spomenutá kvalita súčasného zasklenia a, pravdaže, aj okenných rámov. Zatiaľ čo u niekdajších „skrutkovacích“ okien s dreveným rámom a dvojitým zasklením (ako si ich pamätáme z panelákov z druhej polovice 20. storočia) bol koeficient prestupu tepla oknom na úrovni Uw = 3 W/(m2.K), v prípade súčasných kvalitných okien sa tento parameter blíži hodnote Uw = 1 W/(m2.K). Inak povedané – tepelné úniky cez stavebné otvory už nie sú takou hrozbou ako v minulosti.

Vedeli ste, že?

Okná môžu byť, naopak, nositeľom tepelných ziskov, čo oceníme predovšetkým v zimných mesiacoch. V lete však nastáva úplne opačná situácia – interiér je potrebné chrániť pred prehrievaním, a to predovšetkým vonkajším tienením. Pomôcť nám môžu exteriérové žalúzie, rolety, markízy, ale aj slnolamy či umne navrhnuté strešné presahy.

navrh okien, architekt

Okná z pohľadu interiéru a exteriéru a naopak

Pokiaľ by sme sa mali držať súčasných trendov, dennému obývaciemu priestoru naďalej dominuje otvorená, resp. prepojená dispozícia, v ktorej určite potrebujeme počas dňa dostatok svetla. To nám zabezpečí viacdielna presklená stena s otváracím (resp. posuvným) krídlom, umožňujúcim výstup na terasu. Veľkosť týchto presklených fasádnych otvorov na terasu býva nezriedka 6 až 10 metrov štvorcových, čo prináša nielen dostatok svetla do interiéru, ale aj možnosť skvelých výhľadov na okolitú krajinu (pokiaľ ich máme k dispozícii). Cez takúto presklenú stenu dokážeme interiér doslova vytiahnuť do exteriéru a prepojiť ho s terasou, na ktorej si môžeme v nadväznosti na vnútornú spoločenskú zónu domu vytvoriť akúsi „outdoorovú“ obývačku. Takto sa súčasne exteriér sprítomňuje v samotnom obývacom priestore.

Dobrá rada

Poloha okien má vplyv na rozloženie denného svetla v miestnosti a určuje množstvo „užitočného“ svetla. Pri návrhu polohy okien je takisto potrebné vziať do úvahy vzťah medzi výhľadom von a úrovňou očí obyvateľov domu. Umiestnenie fasádnych okien by malo zodpovedať potrebám interiéru. Avšak pozor! Z hľadiska exteriéru musíme pri rozmiestnení zachovať aj rytmus okien (ako hovorí uznávaný slovenský architekt, Igor Krpelán), ako aj ich proporčnosť, aby na fasáde z pohľadu ulice nepôsobili nesúrodo či chaoticky.

navrh okien, architekt

A čo podkrovie?

V podkroví je situácia svojím spôsobom o niečo jednoduchšia, pretože rozmiestnenie strešných okien z pohľadu ulice nezvykne pôsobiť rušivo, aj keď použijeme niekoľko veľkostí okien na jednej strane strechy. V prípade podkrovia stojíme vlastne medzi dvoma základnými voľbami: umiestniť strešné okno vyššie, aby sme mali čím lepšie osvetlenie miestnosti, alebo tak, aby aj nižší členovia domácnosti mali komfortný výhľad do exteriéru? Pokiaľ sú čo i len trochu zaujímavé možnosti výhľadu smerom von, určite treba uprednostniť druhý variant. Kvalitného presvetlenia do hĺbky dispozície sa ani v tomto prípade nemusíte vzdávať. Strešné okná stačí umiestniť nad seba.

Vedeli ste, že?

Vo všeobecností platí zásada, že spodná hrana (či už fasádneho alebo strešného) okna by sa mala nachádzať vo výške 90 až 110 cm – vtedy okno umožní výhľad do exteriéru aj sediacej osobe. Horná hrana strešného okna by kvôli zaisteniu výhľadu stojacej osoby mala byť situovaná vo výške 185 až 220 cm.

Vyššie položené strešné okno nám pre zmenu môže pomôcť pri lepšej výmene vzduchu v interiéri. Vysoko položeným stavebným otvorom totiž prirodzene uniká zvnútra teplý vydýchaný vzduch, zatiaľ čo nižšie položenými oknami prúdi do interiéru súčasne čerstvý ochladený vzduch. Tomuto efektu sa hovorí princíp schodiskovej šachty, resp. komínový efekt. Vysoko situované strešné okno zároveň dokáže priniesť viac prirodzeného svetla aj do hlbokej dispozície, pre ktorú nie je osvetlenie pomocou fasádnych okien postačujúce.

navrh okien, architekt

Vedeli ste, že?

Strešné okná poskytujú za rovnakých podmienok najmenej dvakrát viac svetla než zvislé fasádne okná rovnakých rozmerov – a trikrát viac svetla než vikiere v rovnakej veľkosti.

Aj s oknami v strešnej rovine sa možno „vyhrať“ a zároveň pomocou nich veľkoryso presvetliť podkrovný interiér. Dnes už nie sú výnimkou ani dve, tri či viaceré strešné okná umiestnené vedľa seba či dokonca nad sebou. Voľba viacerých strešných okien namiesto jedného vedie k podstatnému skráteniu obdobia s príliš slabým osvetlením (menej než 100 luxov) a k zníženiu potreby umelého elektrického osvetlenia.

navrh okien, architekt

Náš tip

Intenzitu osvetlenia v miestnosti si môžete zmerať luxmetrom. Pomôcť vám môžu aj počítačové simulácie vďaka softvéru, ako je napríklad VELUX Daylight Visualizer.

Čo je dôležité si zapamätať

  • Z pohľadu ulice nesmú okná a ich rozmiestnenie pôsobiť chaoticky.
  • Problematika únikov tepla cez stavebné otvory je dnes už úspešné zvládnutá. Teraz pred nami stojí úloha zachovania príjemnej vnútornej klímy bez použitia dodatočného umelého chladenia (klimatizácie).
  • Otázku zatienenia podkrovných priestorov (a teda ochrany pred prehrievaním) je nutné riešiť exteriérovými roletami, resp. markízami.
  • O veľkosti okien rozhoduje aj funkcia miestnosti, v ktorej sa nachádzajú. Okná na kúpeľni, toalete či potravinovej komore by v princípe mali byť omnoho menšie ako okná na obývacej miestnosti.
  • V súčasnosti možno stavebné otvory koncipovať veľkorysejšie aj v prípade okien orientovaných na sever. Vďačíme za to kvalitnej izolácii okien, ale aj izolačnému trojsklu, ktoré sa stáva štandardom. V prípade panoramatických výhľadov (napríklad na Vysoké Tatry) si môžeme dopriať veľké zasklenie aj na severnej strane.
  • Pri výbere okien a ich osadení do stavby sa zásadne raďme s odborníkmi.